• جایگاه و ضرورت تحقیق و توسعه در سازمان

در بنگاه­های اقتصادی، تحقیقات توسعه­ای (افزایشی) موجب حفظ و بهبود شرایط اقتصادی، سهم بازار و مزیت رقابتی در سازمان می­شود که بیانگر جایگاه کلیدی این واحد در سازمان­هاست. اهمیت این تفکر در حدی است که برای از میان بردن یک سازمان تجاری کافی است تا تحقیقات توسعه­ای در آن متوقف شود. در این صورت نبض اصلی سازمان از تپش باز می­ایستد و امکان رقابت و هرگونه رشد از آن سلب می­­شود (فدائی منش، امید. کومار، وینود. 1386، ص21).

از آن­جا که تغییرات تکنولوژی از یک الگوی رشد نمایی[1] تبعیت می­کند، چنانچه تحقیق و توسعه لحظه­ای متوقف شود شکاف تکنولوژی میان کشورهای در حال توسعه (ظهور) و توسعه یافته می­تواند هر لحظه بیش­تر و بیش­تر شود. مطالب فوق حیاتی بودن نقش و ضرورت وجودی تحقیق و توسعه در سازمان­ها به ویژه برای کشورهای در حال توسعه (ظهور) را نشان می­دهد. علاوه بر این، پرداختن به تحقیق و توسعه افزایشی در کشورهای در حال توسعه (ظهور) بسیار کم هزینه­تر از کشورهای توسعه یافته است و علت این امر دستمزد پایین­تر برای منابع انسانی در این­گونه کشورها است. ضرورت «انتقال فن­آوری»[2] برای برخی سازمان­ها دلیلی دیگر بر ضرورت تحقیق و توسعه و نگرش تحقیق و توسعه در سازمان­ها است. امروزه بسیاری از سازمان­ها از انتقال تکنولوژی بهره می­برند و مقوله انتقال دانش فنی در بسیاری از شرکت­ها و در خصوص محصولات آن­ها جایگاه ویژه­ای پیدا کرده است. این امر در کشورهای در حال توسعه (ظهور) اهمیت بیشتری پیدا می­کند زیرا سیر حرکت تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه (ظهور) در جریان است. تحقیقات و توسعه، عاملی است که علاوه بر توانمندسازی سازمان در جذب و هضم تکنولوژی، امکان ارزیابی یافته­ها را به سازمان می­دهد. به عبارتی دیگر چنانچه مطالعات و تحقیقات مناسب پیش از انتقال تکنولوژی در خصوص موضوع صورت پذیرد، کارآیی و اثربخشی این حرکت چندین برابر خواهد شد. در نسل­های گذشته­ی واحدهای تحقیق و توسعه، انگیزه شرکت­ها از ایجاد این واحد بسیار نادرست بوده است. آن­ها دلایل اصلی ایجاد واحد تحقیق و توسعه را موارد زیر می­دانستند  (فدائی منش، امید. کومار، وینود. 1386، ص23-22):

  • پز مدیریتی (داشتن نام واحد در چارت تشکیلاتی به عنوان عامل برتری سازمان)؛
  • استفاده از تسهیلات و وام­های دولتی با سود بانکی پایین­تر؛
  • ایجاد مکانی برای تبعید پرسنل ناکارآمد (با این تفکر که واحد، وظیفه مشخص و خروجی قابل اندازه­گیری ندارد)؛
  • ایجاد یک جعبه سیاه[3] و مقوله­ای مشابه به خرید بلیت بخت آزمایی که احتمال برد و باخت دارد. تنها راه بقاء هر سازمان پرداختن به تحقیق و توسعه­ی مداوم است، لیکن این امر اغلب برای شرکت­ها و سازمان­هایی صحت پیدا می­کند که رقابت برای ایشان معنادار باشد. پرداختن به تحقیق و توسعه­ی صنعتی در کشورهای در حال توسعه (ظهور) می­تواند بازگشت سرمایه[4] بسیار خوبی را به دنبال داشته باشد. در حقیقت توان فکری و هوشی– همان برتری برخی از کشورهای کم سرمایه (از لحاظ مالی)– و استفاده­ی بهینه از آن، می­تواند منجر به فروش محصولات و دستاوردهای تحقیق و توسعه شود (فدائی منش، امید. کومار، وینود. 1386،ص 24).

 

[1] . Exponential

[2] . Technology transferring

[3] . Black Box

[4] . Return  On  Investment (ROI)