از سال 1978 استفاده از تکنیک تحلیل‌پوششی‌داده‌ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و تاکنون توسعه‌های زیادی از جنبه تئوری و کاربردی در مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها اتفاق افتاده است. به‌عنوان نمونه مدل‌های DEA برای مقایسه و ارزیابی سازمان‌ها و صنایع مختلف مانند صنعت بانکداری، پست، کشاورزی، بیمه، ورزش، ساخت-تولید، بهداشت و درمان (بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها)، آموزش (مدارس و دانشگاه‌ها)، حمل‌ونقل، بورس، تولید برق (نیروگاه‌ها)، نفت (پالایشگاه‌ها) و بسیاری کاربردهای دیگر مورداستفاده قرارگرفته‌اند. (خلاصه ای از مبحٍث تحلیل پوششی دادها)

مزایای تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

ازجمله توانایی‌های روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها موارد زیر را می‌توان برشمرد (مومنی, 1385):

  1. با کمک تحلیل‌پوششی‌داده‌ها می‌توان هنگام سنجش کارایی نسبی واحد‌های تصمیم‌گیری از عهده‌ی داده‌ها و ستاده‌های چندگانه بر‌آمد.
  2. هنگام بکارگیری این روش لازم نیست تابع تولیدی که داده‌ها را به ستاده‌ها تبدیل می‌کند، تعیین شود.
  3. با کمک این روش واحدهای تصمیم‌گیری به‌طور مستقیم با گروه مرجع مقایسه می‌شوند.
  4. می‌توان در تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، داده‌ها و ستاده‌هایی را که واحدهای سنجش گوناگونی دارند در مدل وارد کرد. برای مثال X1 ممکن است تعداد افراد باشد درحالی‌که X2 به لیتر است.
  5. تحلیل‌پوششی‌داده‌ها به علت توانایی در مقایسه واحدها یا شرکت‌های گوناگون، امروزه به‌عنوان یک ابزار قوی در الگوبرداری مورداستفاده قرار می‌گیرد.

 

2-3-3 معایب تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

ازجمله کاستی‌های روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها موارد زیر را می‌توان برشمرد (مومنی, 1385):

  1. روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها برای برآورد کارایی ((نسبی)) مناسب است؛ یعنی می‌تواند مشخص کند که واحد نسبت به بقیه واحدها چگونه عمل می‌کند ولی نسبت به عملکرد بهینه ازنظر تئوریک، مقایسه‌ای را ممکن نمی‌سازد.
  2. چون تحلیل‌پوششی‌داده‌ها روشی نا پارامتریک است، آزمون فرضیه بر روی آن مشکل است و امروزه موضوع پژوهش قرار گرفته است.
  3. چون در حالت استاندارد، باید برای هر واحد تصمیم‌گیری یک برنامه خطی جداگانه تهیه شود، حل مسائل بزرگ، حتی با کمک نرم‌افزارهای رایانه‌ای، کار مشکلی است.
  4. چون تحلیل‌پوششی‌داده‌ها روشی است که مبتنی بر نقطه‌ی حدی است، خطای اندازه‌گیری داده‌ها یا ستاده‌ها می‌تواند انحراف زیادی را در پاسخ‌ها به بار آورد.