موانع توسعه صنعت گردشگري

كشورها با پرداختن به بررسي دلايل و عوامل توسعه جهانگردي در كشورشان در زمين­هاي متفاوت به دنبال راه حلي براي توسعه اين صنعت بوده اند. اين مشكلات را از منظرهاي متفاوت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي مي­توان بررسي كرد. گرچه تقسيم بندي و تمايز مشخصي از اين موانع، در دستهاي مجزا امكان پذير نيست و بيشتر اين موانع مختلط بوده است؛ چنان كه هم مربوط به بعد اقتصادي و هم بعد اجتماعي می­شود، نگارنده موانع توسعه گردشگري را به دو دسته ي وسيع روبنايي و زيربنايي تقسيم بندي كرده است (استیگیتز، 1386).

2-7-1. موانع زيربنايي

مشكلات اقتصادي و وضعيت نابسامان مالي در كشورهاي در حال توسعه را مي توان يكي از بزرگترين موانع در بحث توسعه گردشگري نام برد عدم وجود بسترهاي مناسب حمل و نقل و نبود امكان خدماتي و رفاهي، دليلي بر عدم توجه گردشگران به اين مناطق بوده است (نساج و آریا، 1386). پارة در اين موانع عبارتند از:

الف- حمل و نقل: يكي از بسترهاي اجتماعي اقتصادي بوده است كه با بهبود آن شرايط بهتري در توسعه گردشگري مي­توان داشت. جهت بهبود حمل و نقل بر پاره اي از مسائل آن بايد توجه خاصي مبذول شود از جمله: توسعه و ارزيابي راهبرد قيمت­گذاري، تعيين كشش نقاط، درآمد و كشش قيمتي، داده­هاي در مورد كنترل كيفيت»

تنظيم جداول برنامه اي، شناسايي انتظارات، ميزان رضايت مشتريان، بررسي تاثير احتمالي و زيست محيطي شبكه هاي حمل و نقل در جامعه ميزبان، شناسايي بازار هدف، پيش بيني نيازهاي آينده بخش حمل و نقل، مديريت مسائل در اين بخش»

ب- اماكن اقامتي و رفاهي: هتل ها، مسافرخانه ها، رستوران ها و تمامي تسهيلات خدماتي، كه در صنعت گردشگري به كار مي رود جزء خدمات اقامتي مي­باشد. در بحث تسهيلات اقامتي توجه به چند معيار از اهميت خاصي قرار دارد: بحث كيفيت، بحث قيمت و نزديكي به منطقه گردشگري.

پ- مراكز خدماتي ديگر: از مراكز خدماتي ديگر از جمله: مراكز بهداشتي درماني مانند بيمارستانها، مراكز امداد مثل آتش نشاني و غريق نجات، پمپ بنزين­ها، سرويس­هاي عمومي و همچنين دسترسي به مراكز خريد مي توان نام برد.

2-7-2. موانع روبنايي

الف – اطلاع رساني: تبليغات و اطلاع رساني از مباحث بسيار مهمي در اقتصاد به شمار مي­رود. آگاهي رساني و تبليغات امروزه با رو شهاي متفاوتي در جهان براي جذب گردشگران انجام ميگيرد و بيشترين تاثير در جذب گردشگر داشته است. بروز بودن در آگاهي رساني از جمله موارد موثر در توسعه گردشگري بوده است. روشهاي اطلاع رساني عبارتند از(استین[1]، 2008):

1- مجموعه­ي گردشگري (پکیج گردشگری): « مجموعه­هاي مسافرتي، سفرها تنظيم شده­اي هستند كه با توجه به برنامه­هاي از پيش تعيين شده و مشروح در ارتباط با خدمات گردشگري متعدد به وجود مي­آيند. اين مجموعه ها از پيش با قيمت ثابتي به فروش مي رسند».

2- برگ هاي تبليغاتي(بروشورها)

3-  بازاريابي توسط آژانس­هاي مسافرتي

4 – اطلاع رساني الكترونيكي(گردشگري مجازي): با رشد سريع تكنولوژي اطلاع رساني در چهار چوب نظام مبادله الكترونيك و سرعت بخشيدن به امر بازاريابي و مسافرت، كاهش هزينه و دستيابي به بازارهاي جديد را در زمينه گردشگري فراهم آورده است. عبارت گردشگري الكترونيكي به معناي كاربرد كسب و كار الكترنيكي در مسافرت و گردشگري و نيز به مفهوم ديجيتالي شدن همه فرآيندها و زنجيرهاي ارزش در گردشگري است. خدماتي كه در گرشگري الكترونيكي مرسوم است «اطلاع رساني شفاف، دقت واعتبار، انجام كليه تشريفات اخذ ويزا، رزرو هتل و مراكز تفريحي سياحتي، رزرو و اجاره وسايل نقليه، اخذ بليط هواپيما، اتوبوس، قطار …، خريد برنامه هاي سفر و تورهاي مختلف».

5- تبليغات تلويزيوني و ماهواره­اي: رسانه­هاي تصويري، از جمله كانالهاي تلويزيوني ماهواره، به علت داشتن بيشترين مخاطب عام، ابزار بسيار مناسبي جهت تبليغات گردشگري بوده است. اين روش سابقه طولاني در بين كشورها دارد.

ب – امنيت: امنيت يا احساس امنيت تاثير زيادي در جذب گردشگران دارد، يكي از دلايل مسافرت رفتن به منطقه ديگر، احساس آرامش و دوري از استرس هاي زندگي مي­باشد؛ چنانكه گردشگران دريك منطقه، احساس امنيت نداشته باشند، بديهي است كه كمتر، مقصدشان را آن منطقه درنظر مي گيرند؛ ولو جاذبه­هاي زيادي داشته باشد «جرايم و مخاطراتي كه گردشگران را تهديد ميكند؛ نوعي تبليغات منفي درباره منطقه است و تأثيرات منفي در ذهن بازديد كنندگان مي­گذارد. به همين سبب مسئولان تورهاي گردشگري از سفر به مناطقي كه خطر آفرينند اجتناب مي­كنند».

پ- سياستگذاري­ها و مديريت: نوع مديريت و سياستگذاري­هاي كلان دولتي اهميت زيادي در توسعه گردشگري دارد

ت- آموزش: «به تجربه معلوم شد كه صنعت نوپاي جهانگردي ايران، تنها از طريق استفاده از تخصص و خدمات افراد كار آزموده در اين صنعت و رسانيدن سطح اين خدمات به سطح نمونه استاندارد بين المللي از يك طرف و تصميم يك نحوه­ي برخورد و رويارويي مطلوب با جهانگردان از طرف ديگر، می­تواند به صورت يك صنعت مترقي و پيشرو در سراسر كشور درآيد». آموزش افرادي كه تعامل نزديك با جهانگردان دارند، از جمله راهنمايان تور، مهمانداران، رانندگان و غيره، از لحاظ نحوه برخورد، آشنايي دقيق با مناطق گردشگري و زبان از اهميت خاصي برخوردار بوده است (کاظمی، 1389).

[1]. Austin