• فعالان صنعت بیمه ی ایران

بر اساس آخرین اطلاعات رسمی منتشر شده ی بیمه ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1387 تعداد 4 شرکت بیمه ی دولتی ایران، آسیا، البرز و دانا به همراه 12 شرکت غیر دولتی معلم، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد و میهن در سرزمین اصلی و سه شرکت بیمه ی حافظ، امید و ایران معین در مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی فعالیت می نمایند. شبکه ی فروش صنعت بیمه ی ایران را می توان در سال 1387 به این صورت خلاصه کرد که 20 شرکت بیمه به همراه 11530 نمایندگی و 649 شعبه ی بیمه در کشور در حال ارائه ی خدمات به مشتریان هستند.

شرکت های بیمه ی ایران و آسیا در مجموع 61.6 % از حق بیمه و 67.7% از خسارت های بازار را به خود اختصاص داده اند. هم چنین شرکت های بیمه ی عیر دولتی 25.1 درصد از حق بیمه و 18.7 درصد از خسارت های بازار را به خود اختصاص داده اند.در این میان شرکت بیمه ی پارسیان با 7.38 % از کل بازار بیمه ی ایران بیشترین و شرکت بیمه ی میهن با 0.001 % کمترین سهم را داشته اند. ضریب خسارت شرکت های بیمه ی آسیا ( با 85.4%)، ملت( با 83.3 %)،پارسیان   ( با 83% ) و ایران با ( 77.24%) بیش از ضریب خسارت بازار بیمه که 74.71 در صد است، بوده اند.

نمایشگر 2.19 سهم بخش دولتی و خصوصی از بازار بیمه ایران در سال 1387

هم چنین ترکیب پرتفوی صنعت بیمه در سال 1387 بر اساس اخرین اطلاعات منتشر شده ی بیمه ی مرکزی ایران به شرح نمایشگر 2.18 است