• QFD سیستمی است که محصول یا خدمات بر پایه خواسته­های مشتری طراحی می­کند و تمام عرضه­کنندگان سازمان را در برمیگیرد. از این رو QFD یک نقشه مفهومی[1] برای طراحی ارتباطات درون دسته­ای[2] می­باشد (زعیری ،2000).
  • QFD ابزاری جهت تبدیل نیازمندی­های مشتری به الزامات فنی مناسب در هر مرحله از چرخه توسعه و تکوین محصول می­باشد (تان و شن[3] ،2000).
  • QFD روشی است که خواسته­های مشتریان را شناسایی و رتبه بندی می­کند، الزامات فنی را برای ارضاء خواسته­های مشتری جزء به جزء می­کند و یک طرح سازمان یافته را برای دستیابی به رضایتمندی مشتری ارائه می­دهد (کاتاوالا و موتوانی[4] ، 1994).
  • QFD فرایندی است که ساختاری را برای چرخه توسعه و تکوین محصول فراهم می­کند که تمرکز اصلی آن بر نیازمندی­های مشتری می­باشد (میزور[5] ، 2003).
  • QFD سیستمی برای طراحی و تولید مجدد محصول مطابق با نیازها و خواسته­های مشتری به منظور رضایتمندی او می­باشد (احمدی و ذگردی[6] ، 2004).

 

2-16 دستاوردهای حاصل از پیاده سازی QFD در سازمان

به هر حال QFD به عنوان یک روش، ابزار، سیستم و حتی یک فلسفه به سازمان­ها کمک می­کند تا خواسته­ها و نیازهای مشتری را در محصولات و خدمات خود لحاظ کنند.

استفاده از فرایند QFD در شرکت کیمبرلی- کلارک[7]، در غالب مطالعه ای جامع انجام شد، که حاصل آن موفقیت­های زیادی بود. این شرکتQFD  را در زمینه­های زیادی با موفقیت به کار گرفت که عبارتند از:

  • طراحی محصول جدید
  • به کارگیری فرایند ساخت جدید
  • ساخت محصول در مجتمع تولیدی جدید
  • ساخت محصول با تجهیزات جدید
  • به کارگیری فن­آوری­های جدید در شرکت
  • به کارگیری کارکنان جدید و نحوه کار کردن آنها

تقلیل در هزینه­های آغازین که شرکت کیمبرلی-کلارک آن را تجربه کرد، اهمیت تولید و طراحی به روش QFD را به خوبی نشان می­دهد. کالا یا خدمت طراحی شده به روش QFD، در طول دوره تولید، تغییرات و اصلاحات مهندسی کمتری لازم دارد. در طراحی با روش QFD نمونه اولیه تولید شده بسیار خوب عمل می­کند و موفقیت آن نشان دهنده طراحی فکورانه و کاملا حساب شده در روشQFD است. در اوایل دهه 1980 در یک سمینار عمومی در شهر دیترویت[8] برخی تولیدکنندگان خودروهای آمریکایی درباره تعداد تغییرات مهندسی که در مورد دو خودروی موفق آمریکایی صورت گرفته بود، بحث و تبادل نظر کردند. در یک خودرو با 5987 تغییر مهندسی،1791 قطعه دستکاری شده است. این میزان تغییر این مدل جدید به طور متوسط3/3 بار,هدر دادن پول و زمان است. آنها به این نتیجه رسیدند که اگر یک شرکت در طراحی بخواهد از QFD استفاده کند به مقدار زیادی در منابع سرمایه گذاریش می­تواند صرفه جویی کند، در نتیجه موجب افزایش کارایی سازمان مربوطه می­گردد (یاری قلی ، 1385).

[1] .Conceptual map

[2] .Inter functional

[3] .Tan & shen

[4] .Kathawala & motwani

[5] .Mizur

[6] .Ahmadi & zegordi

[7] .Kimberly- clark

[8] .Detroit