Posts


تیپ‌های شخصیتی (نظریه شخصیتی گورجیوف)

تیپ های شخصیتی (نظریه شخصیتی گورجیوف)شخصیت افراد مختلف طبق نظریه ی روانشناسی گورجیوف به ۹ دسته یا تیپ تقسیم میشود که ازآن‌ها به عنوان تیپ‌های شخصیتی یاد میشود . هیچ تیپ شخصیتی بهتر... ادامه مطلب | Share it now!