• اطلاعات رقابتی

عليرغم پيچيدگي فزايندة ابزارها و شيوه هاي دستيابي به هوش رقابتي هنوز سازمان يا واحد داخلي هوش رقابتي هر شركت يا كسب وكاري مهم‌ترين نقش را در اين زمينه بازي مي‌كند. چنين واحدي مسئول جمع آوري، ارزيابي و تحليل داده هاي خام، تهيه، ارائه و ترويج هوش رقابتي است. اين واحد مي‌تواند خودش به تنهايي تمام فعاليت‌ها را به انجام برساند و يا اين‌كه بخشي از آن‌ها را به پيمان‌كاران بيروني واگذار كند. در اين حال واحد هوش رقابتي مسئول اصلي تصميم گيري پيرامون واگذاري مسئوليت جمع آوري داده و تحليل و ارزيابي آن‌ها است .در اين زمينه عمده ترين روش‌هاي دستيابي به اطلاعات عبارتند از: منابع چاپي، منابع و پايگاه هاي اطلاعاتي اينترنتي، مصاحبه ها، نظرسنجي‌ها و مشاهدات مستقيم. همچنين مي‌توان از گروه‌هاي تخصصي علاقمند(مانند كارشناسان، انجمن‌هاي تجاري، گروه هاي مصرف كننده)، منابع بخش خصوصي از قبيل) رقبا، عرضه كنندگان، توزيع كنندگان، مشتريان)، رسانه‌ها مانند

( مجلات، روزنامه‌ها، بنگاه‌هاي خبري، گزارش‌هاي مالي) و ساير منابع اطلاعاتي به خوبي بهره گرفت .تمام ابزارها و شيوه‌ها براي اهداف گوناگون هوش رقابتي متناسب نيستند. تشخيص نيازهاي هوش رقابتي و تعيين متناسب‌ترين ابزار و روش‌ها بر عهدة واحد هوش رقابتي است. حتي ممكن است كه شركتي كار جمع آوري داده هاي خام را به يك شركت مشاور هوش رقابتي واگذار كند .در اين زمينه عوامل مختلفي از قبيل نيازهاي هوش رقابتي، محدوديت هاي زماني، محدوديت‌هاي مالي، محدوديت منابع انساني و غيره دخالت دارند. به طور مثال، زماني كه استفاده از منابع چاپي نيازمند هزينة كمتري است، بهره گيري از منابع اينترنتي با سرعت بيشتري انجام مي‌شود. در حالي‌كه نظرسنجي‌ها اطلاعات بسياري را پيرامون محصولات و رقبا به همراه دارند، در يك نمونه گيري محدود براي دستيابي به چشم اندازي عميق، مصاحبه‌ها اولويت بيشتري دارند. از اين رو در تصميم‌گيري پيرامون نوع ابزار و روش مورد استفاده عامل انساني و قضاوت وي نقش اساسي دارد.

اطلاعات هوشمندی رقابتی از چهار منبع به دست می‌آیند که عبارتند از:

  • افراد شناخته شده
  • اطلاعات عمومی
  • تجربه‌ی شخصی
  • منابع مستقیم

سوالات متعددی توسط هر یک از این منابع پاسخ داده خواهند شد. سازماندهی اطلاعات به این روش در به موفقیت رساندن تلاش‌های سازمان در جستجوی هوشمندی رقابتی یاری خواهد رساند.

 

1-افراد شناخته شده

افراد شناخته شده آسان‌ترین منبع اطلاعاتی هستند و با ارزش‌ترین منبع یک شرکت نیز کارکنان آن است. در ذهن کارکنان یک شرکت دانش منحصر به فردی درمورد مشتریان، رقبا، محصولات و تکنیک‌ها وجود دارد. همچنین،اطلاعات نیروی فروش برای متخصصان هوشمندی رقابتی ضروری است. کارکنان هر سازمانی اطلاعاتی دارند که این اطلاعات جهت ایجاد مزیت رقابتی باید شناسایی، جمع‌آوری و مدیریت شوند. علاوه براین، افراد نسبتا زیادی هستند که با کارکنان سازمان در ارتباط هستند. این افراد شامل دوستان، خانواده، همکاران و غیره می‌باشند(Johns et al,2010).

 

2-اطلاعات عمومی

از طریق کسب اطلاعات عمومی نیز پاسخ به سوالات متعددی میسر خواهد شد. نقاط قوت و ضعف خارجی یک سازمان را می‌توان از طریق منابع اطلاعاتی عمومی شناسایی نمود. موقعیت یک شرکت یا شاید استراتژی‌های بازاریابی یک شرکت را می‌توان با سرزدن به وب سایت شرکت مشخص نمود. سرمایه‌گذار با بررسی تب ارتباط با سرمایه‌گذار در وب سایت، می‌تواند متوجه شود که در آن شرکت چه می‌گذرد. اطلاعات عمومی در مورد رقابت به طور گسترده‌ای در دسترس است و این سازمان است که باید بداند کجا به دنبال اطلاعات رقابتی بگردد. نمونه‌هایی از منابع اطلاعات عمومی عبارتند از: وب‌ سایت‌ها، مشتریان رقبا، مطبوعات منتشر شده، مقالات منتشر شده، نمایشگاه‌های تجاری، مطالعات موردی و غیره. کتابخانه و اینترنت نیز منابعی عالی از اطلاعات رقابتی می‌باشند. اطلاعاتی که از منابع عمومی جمع‌آوری می‌شوند به شرکت تصویر صحیحی از رقابت ارائه داده و شرکت را قادر به ارزیابی هر رقیب می‌نمایند(همان منبع،2010).

 

 

 

3-تجربه‌ی شخصی

بسیاری از اوقات بهترین راه برای درک رقابت، داشتن تجربه‌ی شخصی دست اول با رقبا می‌باشد. ممکن است شرکت تمایل به دانستن طیف گسترده‌ای از محصولات و خدماتی داشته باشد که رقیب ارائه داده است. بهترین راه برای دریافت این اطلاعات تجربه‌ی شخصی دست اول می‌باشد. شرکت می‌تواند کارکنانی که قبلا در شرکت‌های رقیب  یا شرکت‌هایی که قبلا به طور انحصاری در این رقابت فعالیت داشته‌اند، را استخدام کند. به این شیوه شرکت دارای منابع ارزشمندی جهت دریافت اطلاعات خواهد بود. از دیگر منابع ارزشمند جهت کسب اطلاعات می‌توان به مشتریان رقبا اشاره کرد. مشتریان تمایل بیشتری جهت در اختیار گذاشتن اطلاعات خود دارند، زیرا خواهان کمک به دیگران جهت رشد و پیشرفت کسب و کارشان می‌باشند.

 

4-منابع مستقیم

بهترین شیوه‌ی کسب اطلاعات، منابع مستقیم می‌باشد. هنگامی که یک سازمان به یک سری از اطلاعات نیاز دارد ابتدا باید بفهمد که چه تعداد شرکت مشتاق به اشتراک گذاشتن اطلاعات می‌باشند. یک راه جهت کسب اطلاعات از این شیوه، در پروژه‌هایی است که شرکت با دیگر رقبا در حال انجام است(همان منبع،2010).