• عوامل موثر بر افزایش اثربخشی تبلیغات

به منظور دستیابی به تبلیغات اثربخش از ابزارها و تکنیک های مختلفی می توان استفاده نمود. این عوامل می تواند جهت افزایش مواردی چون افزایش میزان علاقمندی، تغییر تفکر مخاطب به محتوای محصول، تسهیل انتقال پیام به مخاطب و … گردند. در جدول ذیل به مواردی که سبب افزایش اثربخشی تبلیغات می شوند اشاره شده است:

جدول 7-2- عوامل موثر بر افزایش اثربخشی تبلیغات ( جمیلی ، 1390 )

عوامل افزایش اثربخشی تبلیغات توضیحات
تداوم تبلیغات در برنامه های تبلیغاتی یک کالا یا خدمت هیچگاه نباید وقفه ای به وجود آید .
ایجاد تصویر ذهنی مثبت تبلیغات در ابتدا روی ذهن مخاطبان خود اثر می گذارد و اگر این اثر گذاری مثبت و با روحیات آنان هماهنگ باشد ، از محصول به خوبی استقبال خواهد شد .
خلاقیت عنصر کلیدی در تبلیغات ، خلاقیت است ، یعنی کاری را انجام بده که دیگران نمی کنند و یا روی دیگر سکه ، کاری که دیگران می کنند را انجام نده .
انتخاب رسانه مناسب انتخاب رسانه ای که تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد ، مستلزم دقت و اعمال ظرافت های خاصی است .
زمان مناسب ارائه تبلیغات زمانی که هر فرد می تواند به هریک از رسانه های جمعی اختصاص دهد ، محدود است . بنابراین کنترل زمان تبلیغ و مدیریت زمان آن ، یکی از نکته های مهم در تبلیغات اثربخش است .
تکرار تبلیغات تبلیغات معمولا برای آن که پیام خود را در ذهن افراد حک کند از روش تکرار استفاه می کند . تبلیغات با تکرار مطلب آن را در افکار عمومی زنده نگه می دارد و نمی گذارد که از خاطره ها محو شود و تکرار آن باعث افزایش فرصت پردازش می شود .
صداقت و واقعی بودن پیام ها صداقت در تبلیغ ، از ارکان اثربخشی است به طوری که مخاطب پس از استفاده از کالا یا خدمات عملا ” پیام تبلیغ را بدون کم و کاست تجربه کرده باشد .
استفاده از چهره های معروف تایید افراد مشهور می تواند به تبلیغات و ارزیابی های مطلوب تری از محصول منتج شود و می تواند یک تاثیر قابل توجه مثبتی بر بازگشت مالی برای شرکت هایی که از انها استفاده می کنند داشته باشد .
وجهه و برند سازمان مصرف کنندگانی که یک دیدگاه مثبت از نشان تجاری دارند بیشتر روی ادعاهای پیام نشان تجاری تمرکز می کنند در حالی که مصرف کنندگانی که یک دیدگاه منفی از یک نشان تجاری دارند بیشتر روی عناصر اجرایی تبلیغات تمرکز می کنند .
استفاده از تصاویر مناسب تبلیغ کنندگان خواستار موارد بصری جهت ایفای بخش بزرگی در تبلیغاتشان می باشند .

 

  • رسانه

تبلیغات کارا نیازمند رسانه هایی است که:

  • مخاطبان هدف را به بهترین وجه پوشش می دهند.
  • می توانند در بالاترین دامنه پیام را در معرض دید مخاطبان قرار دهند.
  • هزینه های آنها اقتصادی و در قالب بودجه ای است که برای تبلیغات تعیین شده است.
  • می تواند با محیطی که برای محصول و مخاطب مناسب است ارتباط برقرارکنند ( گلچینی فر و بختایی ، 1386)

در واقع اثربخشی یک رسانه ظرفیت آن در خلق نتایج مطلوب، یا شرایط ویژه در موقعیت و محتوای خاص است، یعنی دست یابی به اهداف ارتباطاتی مطلوب ( وری [1]، 2012)

در اینجا به برخی مفاهیم در ارتباط با رسانه می پردازیم:

  • رسانه: طبقه بندی عمومی سیستم های تحویل در دسترس، که شامل رسانه های دسته جمعی (مانند تلویزیون و رادیو)، رسانه های چاپی (مانند روزنامه و مجلات)، پست مستقیم، تبلیغات در فضای باز و دیگر رسانه های حمایتی می باشد ( بلچ و بلچ ، 2003 )
  • رسانه اثرگذار: مخاطبان، باعث تغییر رفتار آنان و افزایش اطلاعات و آگاهی شان شود. در تعریف رسانه اثرگذار له مواردی همچون: دوسویه بودن، برخورداری از اعتبار بالا، داشتن کیفیت مطلوب به لحاظ تکنیک اجرا، سازمان یافتگی و انسجام، عینی گرایی و بی طرفی، پاسخگو بودن، تکثر گرایی، تحقق منافع اجتماعی و توسعه محوری نیز اشاره شده است ( تهمتن ، 1388)
  • حامل رسانه: یک کانال ویژه همچون یک مجله خاص، برنامه تلویزیونی یا برنامه رادیویی در هریک از طبقه بندی عمومی رسانه (غنی زاده ، 1388)
  • برنامه ریزی رسانه ای[2]: مجموعه ای از تصمیمات که به منظور انتقال پیام تشویقی به خریداران احتمالی و یا استفاده کنندگان یک محصول یا یک برند به کار برده می شود. برنامه ریزی رسانه ای یک فرآیند است، بدین معنی که شماری از تصمیمات گرفته می شود، هریک از آنها ممکن است با توسعه برنامه با دیگر گزینه های تصمیماتی جا به جا شده و یا حذف گردد. برنامه ریزی رسانه راهنمایی برای انتخاب رسانه هاست و نیازمند توسعه اهداف رسانه ای خاص و استراتژی های رسانه ای منحصر به فرد (طرح عملیات) طراحی شده به منظور دست یابی به اهداف است. به محض اینکه تصمیمات گرفته شد و اهداف و استراتژی ها فرموله سازی شدند، این اطلاعات در طرح برنامه ریزی رسانه ای سازماندهی می شوند (بلچ و بلچ ، 2003)
  • گزینش رسانه: جدول تعدادی از ملاحظات اساسی، زمانی که می خواهیم رسانه خاصی انتخاب نماییم را نشان می دهد.

 

جدول 8-2- گزینش سیستماتیک رسانه ( وری ، 2012 )

رسایی[3] تعداد افرادی که توجه می کنند ، پوشش جغرافیایی و نفوذ در جمعیت کل
نوع مخاطبین خصوصیات افرادی که می توانند و یا توجه نشان می دهند ، ارزش ها و سبک زندگی
حجم مخاطبین چه میزان افراد جذب می شوند
بودجه خرید رسانه و هزینه های تولید
اهداف ارتباطی[4] چه چیزهایی بدست می اید و چه واکنش هایی لازم است ؟
زمان مقیاس زمانی برای واکنش های موردنظر ، ارتباط با دیگر کاربردهای رسانه
محدودیت های خرید رسانه خرید پخش زنده از طریق پیشنهادهای خرید رقابتی است و نیازمند رزرو کردن از پیش می باشد .
موانع مقررات ، برخی از محصولات خاص را از یک رسانه خاص محردود می سازد
فعالیت های رقبا کجا ، چه زمانی و برای چه رقبا تبلیغات انجام می دهند ؟

 

[1] Wery

[2] Media Planning

[3] Reach

[4] Communication objectives