اندازه و الگوی رشد بازار داخلی

اگر ترکیب تقاضای داخلی پیچیده و نشاندهنده تقاضای جهانی بین المللی و نه فقط داخلی باشد، اندازه و الگوی رشد تقاضای داخلی می تواند مزیت ملی را در یک صنعت تقویت کند. وجود بازار بزرگ داخلی، فرصت های خوبی را برای دستیابی به تولید انبوه و صرفه جویی های ناشی از آن و یادگیری فراهم می کند.

بازار بزرگ داخلی موجب می شود که شرکت های داخلی به سرمایه گذاری های بزرگ در تجهیزات تولیدی و بهبود تکنولوژی رو بیاورند، بدون اینکه نگران محدودیت بازار فروش محصولات خود باشند.

از طرفی بازار بزرگ داخلی به معنای تعداد خریداران بیشتر است که خود به معنای رقابت بیشتر و نیاز به نوآوری در بازار است.

رشد سریع در بازار داخلی انگیزه سرمایه گذاری بیشتر را در شرکت ها ایجاد می کند و اگر تقاضای داخلی پیش بینی کننده  تقاضای بین المللی باشد، شرکت های داخلی با وجود سرمایه گذاری های سنگین و نوآوری می توانند از مزیت رقابتی بهتری نسبت به رقبای خود برخوردار باشند.

علاوه براین، بلوغ زود هنگام بازار داخلی که به اشباع آن منجر می شود شرکت ها را وادار می کند که به بازارهای بین المللی بیندیشند. Dickson, peter R. 1992))

مکانیزم هدایت تقاضای داخلی به خارج از کشور

ترکیب تقاضای داخلی و همچنین الگوی رشد بازار در تقویت مزیت ملی نقش مهمی دارند، اما در کنار اینها مکانیزم هایی که این تقاضای داخلی را بین المللی می کند هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آیا وقتی افراد و بازرگانان کشور به خارج مسافرت می کنند، در آنجا متقاضی کالاها و خدمات کشور خود هستند؟

اگر خریداران داخلی یک محصول یا خدمت به کشورهای دیگر سفر کنند و یا از شرکت های چند ملیتی باشند، یک مزیت برای شرکت های داخلی ایجاد می شود چرا که خریداران داخلی در عین حال خریداران خارجی هستند.

خریدارانی که از کشوری به کشور دیگر می روند، به مشتریان وفادار برای بازارهای خارجی تبدیل می شوند. از سوی دیگر، روابط حرفه ای، علمی و سیاسی بین کشورها در انتقال تقاضای داخلی به بازارهای بین المللی نقش  مهمی دارد. Yaprak, A. 2005))

 صنایع وابسته و پشتیبانی کننده

سومین عامل تعیین کننده مزیت ملی در یک صنعت، وجود صنایع وابسته و پشتیبانی است که در سطح بین المللی بتوانند رقابت کنند.

وجود صنایع پشتیبانی کننده ای که در سطح بین المللی قادر به رقابت باشند به شرکت ها فرصت دسترسی سریع، کارا و به هنگام داده هایی که می تواند در فرایند نوآوری و بهبود مورد استفاده قرار گیرد را می دهد. امروزه دسترسی سریع و راحت به ماشین آلات و مواد اولیه یک مزیت محسوب نمی شود.

چرا که در رقابت جهانی، ماشین آلات و ورودی ها را می توان در بازارهای جهانی یافت. اما آنچه مهم است، امکان ایجاد هماهنگی مناسب بین شرکت با صنایع وابسته و پشتیبان است، چنانچه در قسمت قبل در مورد زنجیره ارزش شرکت ها به این مطلب اشاره شد که هماهنگی بین بخش های مختلف این زنجیره یک مزیت رقابتی برای شرکت ها فراهم می آورد.

روابط نزدیک بین شرکت ها در یک زنجیره ارزش موجب می شود که صنایع پشتیبان نظیر عرضه کنندگان مواد اولیه، به شرکت ها در شناخت فرصت های جدید تکنولوژیکی، ایده های جدید و نوآوری کمک می کنند. Dickson, peter R. 1992))

وقتی صنایع وابسته رقابتی در یک کشور وجود داشته باشد، مزیت مشابهی به وجود می آورند. وجود صنایع وابسته که در سطح بین المللی موفق هستند، فرصت هایی را برای جریان یافتن اطلاعات و تعامل تکنیکی با شرکت ها فراهم می کند. درست مثل حالت عرضه کنندگان داخلی، وجود صنایع وابسته رقابتی، احتمال شناسایی فرصت های جدید در صنعت را بیشتر می کند. (همان منبع)