اهمیت هوش تجاری//پایان نامه درباره هوش هیجانی و عملکرد بانک

  اهمیت هوش تجاری

در يك نگاه گسترده، مؤسسات براي دو مقصود اصلي نياز به استفاده از هوش دارند.ابتدا، براي انجام تجزيه و تحليل كه مي تواند به آنها در تصميم گيري بهتر كمك كند.تجزيه و تحليل به آنها كمك مي كند كه روندهاي فروش را بشناسند و مراقبت ها را براي مشتريان و شكايات مهم فراهم آورند.دوم، كمك زيادي به پيش بيني آينده رفتار مشتري و تقاضاي بازار مي كند (Sabherwal et al; 2010).برخي از دلايل ديگر عبارتند از:

– در رسيدن به اهداف اساسي سازمان مانند كاهش هزينه ها، بهبود بهره وري، توسعه محصول، توسعه خدمات مشتريان، افزايش درآمدها و…، شركت ها را ياري مي دهد.

– اطلاعات راهبردى را براى تصميم گيرندگان فراهم مى آورد.هوش تجارى به مؤسسات اين امكان را مى‎دهد كه از تحليل اطلاعات در مقادير بزرگ، يافتن الگوهاى رفتارى مشتريان و رقبا بهره بردارى كنند.دسترسى آنى به چنين اطلاعاتى مى تواند به تصميم گيرى كمك كند و تغييرات پويايى را فراهم سازد تا به بهبود خط اصلى شركت يارى رساند (Devlin; 2010:7).

– شناسايي رفتار معاملات.با استفاده از ابزار هوش تجاری، تحليلي از مدل هاي معامله مي تواند بينشي مهم از رفتار مشتري به شركت بدهد.رفتار مشتري، الگوي پرداخت و معاملات مي توانند براي ارزيابي مشتريان مورد استفاده قرار گيرند.بانك ها به طور وسيعي هوش تجاری  را به منظور تحريك پيشبرد ارگانيك استراتژيك خود از طريق به كارگيري دارايي اطلاعات براي بهينه كردن هزينه ها، تقويت سودآوري مشتري و توسعه محصول جديد به كار مي برند.براي افز ايش سودآوري مشتري، يك بانك مي تواند انبوهي از محصولات مالي تمليكي مانند اوراق قرضه بانكي، وام ها و راه حل هاي سرمايه گذاري را علاوه بر تركيبي از محصولات سه بخشي مانند سهام و اوراق قرضه دولتي به صورت متقاطع به فروش برساند.

– انتقال كانال مديريت ارزش : تحليل ها توجه بانك ها را به بكارگيري دانش براي مديريت ارزش مشتري جذب مي كند.بانك ها نياز دارند كه جنبه هايي چون، بخش هايي از مشترياني كه پس اندازشان در طول مدت معيني رشد مي كند و بخش هايي كه توازن آنها كاهش مي يابد يا راكد مي شود را بدانند.بر مبناي اين ادراكات، بانك ها مي توانند گامهايي براي انتقال روبه پائين، تسريع انتقال روبه بالا و حركت دادن سبد يك كاربر راكد به يك مسير انتقالي بردارند ( محقر ,حسینی و علی منش;۱۳۸۷).

یک مطلب دیگر:
لاغری و سلامتی با دانه چیا،کینوا ، عسل طبیعی و دمنوش نیوشا

– قدرت رقابت پذیری یک سازمان را افزایش می دهد و از دیگر سازمان ها متمایز می کند و این امکان را به سازمان می دهد تا بتواند تغییرات مثبت و منفی را کنترل کند و به خوبی آنها را زیر نظر داشته باشد.

(معرفتی وهاشمی؛ ۱۳۹۰: ۳۶).

همچنين كاربردهاي هوش تجاری مي تواند يا به طور استراتژيك به واحد وظيفه اي تسريع يابد يا به طور تاكتيكي در درون يك واحد وظيفه اي گسترش پيدا كند.هوش تجاری استراتژيك مزيت هاي بالقوه بزرگ ي دارد.مي تواند به مديران ارشد، يك ديد كلي از شركت بدهد و مي تواند روند ها و فرصت ها براي رشد و ترقي را شناسايي كند.همچنين ميتواند براي نظارت بر شركت در مورد شاخص هاي عملكرد كلي اش به كار رود.هوش تجاری تاکتیکی می تواند براي مناطق حساس و دچار مشكل تجاري بكار رود.يعني جاهايي كه دانش و بينش بيشتري لازم دارد كه فقط هوش تجاری مي تواند بطور سريع و با نتايج كيفي همراه بياورد.همچنين موقعيت خوبي براي شروع است اگر تجربه اوليه درآن وجود نداشته باشد.به منظور بازگشت سرمايه بايد اهداف روشني از آنچه درنظر است به آن دست يافته شود، وجود داشته باشد تا يك كسب و كار شفاف و روشن ايجاد شده و بعداً بهبود داده شود ( محقر ودیگران ; ۱۳۸۷).