بازاريابي خدمات/پایان نامه تاثیر بازاریابی برجذب مشتریان بانک

 بازاريابي خدمات

بازاريابي داراي دامنه بسيار گستردهاي است، زيرا براساس تعريف ، محصول عبارتست از “هرچيزي كه بنحوي نياز يا خواسته­اي را برآورده كند ” و “شخص، سازمان، انگاره، مكان ، خدمت و هرنوع فعاليتي كه بنوعي اين نياز يا خواسته­ها را برآورده سازد اطلاق مي­گردد” در نتيجه از تعاريف فوق چنان مستفاد مي گردد كه عرضه محصول با ابعاد مختلف آن نياز به بازاريابي، با مفهوم كامل و ابعاد گسترده آن دارد . اين مفهوم نه تنها بازاريابي محصول بلكه بازاريابي خدمات را نيز شامل مي شود، بنابراين سازمان­هاي خدماتي كه اصول بازاريابي را پذيرفته و طرح­ها وبرنامه­هاي خود را بر پايه عناصر آميخته بازاريابي بنا كرده­اند، به نتايج مثبتي رسيده­اند.

با توجه به اينكه ميزان استفاده از خدمات و اشتغال به كارهاي خدماتي در همه جوامع رو به افزايش است، هر چه فعاليت­هاي تجاري و اجتماعي پيچيده تر، تخصصيتر و رقابتيتر باشد، بخش خدمات رشد بيشتري مي يابد و مديران ناگزيرند براي اداره بهتر سازمانهاي خود در دنياي فعال و پر رقابت امروز با اصول بازاريابي خدماتي آشنا شده و از فنون بازاريابي در ارائه خدمات و ارضاي نياز مشتريان خود بهره گيرند.

در سال‎هاي كنوني رشد فرآيند خدمات به صورت يكي از روندهاي اصلي در دنيا درآمده است. در ايالات متحده آمريكا به سبب افزايش ثروت، احساس به داشتن زمان بيشتر براي تفريح و پيچيده‎تر شدن محصولات كه نياز به ارائه خدمات خاص دارند،‌ نظام اقتصادي مبتني بر ارائه خدمات رشد زيادي نموده است.

سازمان‎هاي خدماتي بيش از 74% توليد ناخالص داخلي را به وجود مي‎آورند. اگرچه در 1970 مشاغلي كه خدماتي را ارائه مي‎كردند در آمريكا به بيش از 55% نمي‎رسيد در سال 1993 اين سازمان‎ها بيش 79% نيروي شاغل را در اختيار داشتند.

درنظام اقتصاد جهاني سازمان‎هاي خدماتي داراي رشد بيشتري هستند و بيش از يك چهارم ارزش تجارت بين‎المللي را تشكيل مي‎دهند. درواقع انواع گوناگوني از منابع خدماتي وجود دارند (بانك­داري، بيمه، ارتباطات، حمل ونقل، مسافرتي و سرگرمي) كه در كشورهاي پيشرفته در سراسر دنيا بيش از 69% نظام اقتصادي را تشكيل مي‎دهند. ( ابطحي، كاظمي، 1376، 12)

امروزه سازمان‎ها اهميت ارائه خدمات به مشتريان را درك كرده و مي‎دانند كه ارائه خدمات به مشتريان بيش از پاسخ دادن به شكايت‎هاي آن‎هاست.

صنايع خدماتي بسيار گوناگون هستند كه دولت‎ها از طريق داير كردن سازمان‎هاي كاريابي، بيمارستان‎ها، سازمان‎هاي وام دهنده، سازمان‎هاي نظامي، انتظامي گمرك و … خدمات عمده‎اي را ارائه مي‎دهند، سازمان‎هاي خصوصي مانند بيمه، شركت‎هاي مشاوره‎اي، حقوقي و … نيز نوعي ارائه دهنده خدماتي مي‎باشند.