بررسی اثر گزارشگری محافظه کارانه بر ارتباط بین اقلام تعهدی بلندمدت و جریانهای نقدی عملیاتی آتی در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۹

فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده ­ها

۴-۱- مقدمه
در این فصل بر اساس مطالب بیان شده در فصول قبل و همچنین فرضیه ­های مطرح شده به آزمون فرضیه ­ها و تجزیه و تحلیل مدل­های تحقیق خواهیم پرداخت. این فصل در شش بخش تنظیم شده است. بخش اول به بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک با جریانهای نقدی جاری و در بخش دوم به بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک با جریانهای نقدی آتی اختصاص پیدا کرده است. بخش سوم به بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و بازدهی بازار سهام؛ بخش چهارم نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت در رابطه با فرصت­های رشد آتی و در بخش پنجم به بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود پرداخته می­ شود و در بخش آخر هم ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود خواهیم پرداخت. لذا جداول آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و آزمون مدل­ها و نتایج یافته­ ها آورده شده و ارتباط بین متغیرها ارزیابی شده است و نتایج تفسیر شده است. در خاتمه نیز فروض رگرسیون خطی بررسی و خلاصه­ فصل ذکر خواهد شد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۴-۲- آمار توصیفی
اطلاعات مربوط به آمار توصیفی تحقیق اعم از متغیرهای وابسته و یا متغیر اصلی و کنترلی مستقل، از داده ­های ۱۰ ساله شرکت­ها (۱۳۸۰-۱۳۸۹) گردآوری شده است. البته این دوره زمانی برای برخی متغیرها تعدیل شده است و برای محاسبه تغییرات متغیرها، دوره زمانی تعدیل شده است. جدول آمار توصیفی در جدول شماره ۴-۱ خلاصه شده است. اطلاعاتی که در جدول شماره ۴-۱ خلاصه شده است، شامل؛ عنوان متغیرها، نمادها، متغیرهای همگن­کننده، تعداد مشاهدات، حداقل، حداکثر، میانگین، میانه و انحراف استاندارد هر یک از متغیرهاست.
همچنان که بیان شد، متغیر اصلی تحقیق، استهلاک می­باشد. استهلاک یکی از اقلام تعهدی بلندمدت و از جمله اجزای سود می­باشد که ذاتا اثر منفی بر سود دارد (برخلاف اقلام تعهدی کوتاه­مدت). اقلام تعهدی به دو بخش اختیاری و غیراختیاری قابل تقسیم هستند. براساس مطالب بیان شده در قسمت ۳-۵، بهترین مدل ارائه شده برای تفکیک قلم تعهدی استهلاک به دو بخش اختیاری و غیراختیاری، مدل لئو می­باشد. لذا درارائه آمار توصیفی، بخش استهلاک با بهره گرفتن از این مدل به دو بخش اختیاری و غیراختیاری تفکیک شده است. همچنان که در جدول شماره ۴-۱ مشاهده می­ شود، استهلاک با بهره گرفتن از مجموع دارایی­ های بلندمدت شرکت، همگن شده است. زیرا با توجه به بالا بودن نرخ تورم در ایران، سایر متغیرها مناسب به نظر نمی­رسد. میانگین استهلاک ۷۱/۰ می­باشد و میانگین اجزای استهلاک که شامل استهلاک اختیاری و غیراختیاری می­باشد، به ترتیب ۰۳۸/۰- و۰۹۷/۰ می­باشد. اطلاعات توصیفی سایر متغیرها در جدول شماره ۴-۱ خلاصه شده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *