تاریخچه گردشگری در جهان

براي اولين بار بصورت رسمي در سال 1937 كلمات توريست و توريسم توسط سازمان ملل مورد استفاده قرار گرفت، ولي پيشينه اين صنعت به سالها قبل از اين تاريخ برمي‌گردد. كشور انگلستان در ميان كشورهاي اروپائي از اولين كشورهایي بود كه به اين صنعت روي آورد و با صنعتي شدن كشورها در غرب، فرهنگ توريسم در بين مردم رواج يافت و با اختراع راه آهن اين صنعت به يك صنعت بين‌المللي مبدل گرديد و بدين ترتيب اين صنعت ابتدا در اروپا و سپس در ساير قاره‌ها گسترش يافت. ولي امروزه توجه دولتمردان و صاحب‌نظران بيش از پيش به اين صنعت معطوف گرديده تا آن حد كه براي توسعه اين صنعت بودجه‌هاي بيش از بودجه‌هاي دفاعي در نظر گرفته مي‌شود (اژدری،1389،صص 3-2).

گاه چنین به نظر می‌رسد که گردشگري‌، پدیده‌اي نو در تاریخ بشر است، در حالی که این صنعت یا نهاد، در تاریخ زندگی جمعی انسان ریشه دارد و از دوره‌هاي بسیار کهن، صورت‌هاي مختلف جهانگردي و گردشگري وجود داشته است. مردم در تمدن‌هاي ما قبل تاریخ براي به دست آوردن غذا و دوري از خطر و یا نقل مکان به مناطقی که داراي آب و هواي بهتر بود اقدام به سفر می‌کردند؛ در دوره‌هاي بعد، انگیزه تجارت و تبادل کالا به علل فوق اضافه شد. با گسترش امپراطوري‌هاي باستان، مسافرت‌هاي رسمی دولتی که حاصل آن اعزام نمایندگان حکام به مکان‌هاي دوردست، جهت جنگ‌ها و یا دریافت مالیات و خراج بود، نیز شروع گردید. در دوره حکومت خانواده‌هاي سلطنتی در مصر، مسافرت با قصد تجارت و تفریح انجام می‌شد ‌(لطفی خاچکی،1387،صص 175-174).

قرن‌ها پیش از میلاد مسیح ، فنیقی‌ها که مردمی تجارت پیشه بودند، از طریق دریا و زمین براي عرضه و فروش محصولات خود و خرید اجناس و محصولات دیگران سفر می‌کردند و این شجاعت و استقبال آن ها از خطر، راه را براي نشر تمدن و گسترش فرهنگ‌هاي مختلف و آشنا ساختن آن‌ها با یکدیگر هموار ساخت. بعد از آن‌ها، بازرگانان رومی به مسافرت در محدوده قلمرو وسیع امپراطوري روم روي آوردند. یونان باستان در دو مرحله، باعث پیشبرد و توسعه مسافرت و گردشگري شد؛ نخست با ضرب سکه و دوم با گسترش زبان یونانی در سراسر حوزه مدیترانه که باعث شد مسافران بتوانند به راحتی با هم ارتباط برقرار کنند. در زمان قرون وسطی (سده پنجم تا چهارم) مسافرت و تجارت اهمیت و رونق خود را از دست داد و بیشتر سفرها با سفارش کلیساي مسیحی براي زیارت انجام می‌شد. در سده چهاردهم، مسافرت به قصد زیارت به صورت یک پدیده انبوه و سازمان یافته درآمده بود. در دوره رنسانس (سده چهاردهم تا هفده) بیشتر سفرها با اهدافی نظیر دانش‌اندوزي و تجربه آموزي انجام می‌شد. انقلاب صنعتی که از سال 1750 تا 1850 ادامه یافت، پایه و اساس گردش‌هاي دسته جمعی گردید. تغییرات اجتماعی موجب تغییر مشاغل و گسترش طبقه میانی جامعه شد. این طبقه توان بیشتري یافت تا بیشتر به تفریح و مسافرت برود. انقلاب صنعتی همچنین موجب پدید آمدن ماشین‌ها، قطار و کشتی‌هایی شد که با نیروي بخار کار می‌کردند. حادثه مهم دیگري که بر صنعت گردشگري اثر گذاشت فن‌آوري‌هاي نوین بانکی از جمله چک مسافرتی بود که آمریکایی‌ها ابداع کردند .افزایش درآمدها، افزایش اوقات فراغت و توسعه شبکه‌هاي حمل و نقل سریع و ارزان، همگی شرایطی را به وجود آوردند که باعث رشد در بخش گردشگري شد (لطفی خاچکی، 1387، صص 176-175).