در این نظام، بانک‌ها به طریق زیر با بازار سرمایه در ارتباط می‌باشند:

 خریدوفروش اوراق بهادار و پذیره‌نویسی توسط بانک‌ها در بازار سرمایه

یکی از عملیات‌های بانک­های تجاری که در بازار پول و سرمایه انجام می­گیرد و برای بانک­ها درآمدی را نیز به دنبال دارد، خرید و فروش اوراق بهادار[1] و واسطه­گری در خرید و فروش این اوراق در بازارهای مالی می‌باشد. [2]

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین اهداف و مزایای خصوصی‌سازی بانک‌ها و سایر مؤسسات دولتی، از طریق انتشار و عرضه سهام بانک‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی توسط بانک‌ها در بازار سرمایه، ایجاد و افزایش رونق بازار سرمایه، گسترش شرکت‌های سهامی و همچنین گسترش بازار سهام از طریق توسعه اوراق سهام بانک‌ها و سایر مؤسسات دولتی می‌باشد، که در بُعد بانکی، یکی از مزایای مهم عرضه اوراق سهام بانک‌ها در بازار سرمایه، توسعة خدمات بانک به سایر بازارهای مالی و افزایش تنوع در خدمات نوین بانکی می‌باشد[3].

در کشورهایی همانند کشور ما که شبکه بانکی نقش اصلی را در سیستم مالی ایفاء می‌نماید و بازار سهام و اوراق بهادار نیز توسعه‌نیافته، جوان و نوپاست، خصوصی‌سازی و آزادسازی این بخش قاعدتاً از ارکان راهبردی توسعه در بخش مالی بوده و نقش غیرقابل انکاری بر روند توسعه اقتصادی خواهد داشت[4]. از این‌رو، واگذاری اوراق سهام بانکی و سایر مؤسسات دولتی از طریق پذیره‌نویسی توسط بانک‌ها در اقتصاد ایران نیز همانند روش واگذاری اوراق سهام بانک‌ها در اقتصاد سنتی می‌باشد. به این صورت که بانک‌های دولتی اقدام به واگذاری اوراق سهام مالکیتی خود و سایر بنگاه‌های دولتی در بازار سرمایه می‌کنند و به این طریق از بازار سرمایه به تأمین مالی می‌پردازند. [5]

جدول شماره 2-2 پیوست، روش­های عمدة تأمین مالی در ایران را در دو بازار نظام بانکی و بازار سرمایه کشور و همچنین میزان سرمایه­گذاری خارجی، در طی سال­های 1386 تا 1390 را بیان می­کند. همان گونه که مشاهده می­شود آن بخش از تأمین مالی که از طریق بازار پول (سیستم بانکی و اوراق مشارکت دولتی و شهرداری­ها) صورت می­پذیرد؛ از 93 درصد در سال 1386 به 75 درصد در سال 1390 کاهش یافته است و به موازات این تحول، سهم تأمین مالی از بازار سرمایه نیز از 4 درصد به 16 درصد افزایش یافته است که رشد چندین برابری را نشان می­دهد. این روند در سال­های آتی و با توسعه بازار فرابورس ایران، بازار اوراق مشارکت شرکتی و بازار اوراق اجاره، شتاب بیشتری به خود گرفته است.

بررسی روش­های تأمین مالی در سال­های اخیر نشان­دهندة آن است که سهم  بازار پول در تأمین مالی صنایع و شرکت­ها، کاهش چشمگیری داشته است. در مقابل توجه سیستم اقتصادی به بازار سرمایه برای تأمین مالی افزایش داشته است. تأمین مالی صورت پذیرفته در بازار سرمایه طی سال­های 1386 تا 1390 عمدتاً به صورت افزایش سرمایه شرکت­های بورسی و غیربورسی بوده است و اوراق منتشر شده از قبیل؛ اوراق مشارکت شرکتی و اوراق اجاره، در ابتدای دوره مزبور سهمی از تأمین مالی شرکت­ها و صنایع بورسی و غیربورسی نداشته است، ولی در سال­های اخیر با طراحی و بکارگیری ابزارهای مالی جدید در این حوزه، این اوراق نیز سهمی از تأمین مالی شرکت­ها را به خود اختصاص داده است. به‌گونه‌ای که در طی چند سال اخیر (سال 1389 به بعد)، صکوک اجاره در بازار سرمایه عملیاتی شده است و شرکت هواپیمایی ماهان در سال 1389 اقدام به انتشار 5/291 میلیارد ریال اوراق اجاره 4 ساله با نرخ سود (اجاره) سالانه 5/17 درصد نمود[6]. حتی بانک سامان به عنوان اولین بانک، اقدام به انتشار این اوراق، تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار نمود.

[1] – سيد عباس موسویان، بانکداری اسلامی، پيشين، ص23.

[2] – جهت مطالعه بیشتر ر .ک به ضمیمه

[3]– سیدداوود زارع اسکندری، «چالش‌های خصوصی‌سازی بانک‌ها»، مجموعه مقالات هفدهمین همایش بانکداری اسلامی (نوسازی نظام بانکی در چارچوب بانکداری بدون ربا و موازین بین‌المللی)، تهران: انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران، چاپ اول، 1385، صص 7- 5.

[4]– فرجی، یوسف و وکیلی، سیدسعید،  پيشين، ص 102.

-[5] جهت مطالعه بیشتر ر .ک به ضمیمه

 

[6]– www.Bina.ir

[7] – جهت مطالعه بیشتر ر .ک به ضمیمه