جوونایی که دچار وضعیت ضبط هویت یابی شدن، بیشتر در مقابل تغییر مقاومت کرده و ممکنه بر اندازه وابستگی و اتکای خود به موقعیت و وضع الان و هم ان دسته از آدمایی که به ایجاد وضعیت الان کمک می کنن، اضافه کنن. مثلاً، جوونی که دچار حالت هویت ضبط شده و وارد دانشگاه می شه ممکنه، یه وقتی رو که با خونواده خود صرف می کنه زیاد کنه، تا در مقابل اثرات خارجی که ممکنه دز محیط تحصیلی جدید خود با اونا مواجه شه، مقاومت و ایستادگی کنه. این وضعیت منتهی به ایجاد یه «پتوی محافظ» واسه فرد میشه (اسکوارتز، ۲۰۰۰) و در آخر نوجوانان دارای هویت زود بوجود اومده، امنیت و پشتیبانی رو در خارج از خود، و از افراد مهم دورو برشون می گیرن. اگه با فشاری بر بخورن کم طاقت هستن و با دوری از تغییر و دوری کردن از درگیریای طبیعی زندگی واسه خودشون ایجاد امنیت می کنن (لطف آبادی، ۱۳۸۰).

۴-پراکندگی هویت (هویت پریشون)

پرکندگی در هویت وقتی به وقوع می رسه که جوون نتونه یه سری از آرمانای منحصر به فرد رو که به عنوان پایه واساس زندگی اون در دوران بزرگسالیه، درخود بسازه (بیرد، ۲۰۰۵). پراکندگی هویت اصطلاحیه که مارسیا واسه معنی «پریشونی و گیجی در هویت یابی» اریکسون به کار برده. براساس چارچوب نظری اریکسون این نوجوانان ممکنه در حل یک یا چند بحران رشدی در مراحل قبلی زندگی شکست خورده باشن. واسه نمونه در مرحله قبل از نوجوونی، کودکان باید با احساس کفایت دست پیدا کنن، یعنی احساس اینکه در بعضی موارد خوب هستن(اتکینسون و همکاران،۲۰۰۰ ؛ ترجمه براهنی و همکاران، ۱۳۸۴)..

کودکانی که به دلایل جور واجور، مثلاً به دلیل مشکل یادگیری یا غفلت شدید والدین، دراین راه شکست می خورن، بدون لوازم کافی واسه، روبرو شدن با مسئله هویت هستن و بیشتر ف به جایگاه سردرگم سقوط می کنن (میکوچی،۱۳۸۴). آدمایی که پراکندگی یا شلوغی هوست دارن جهت گیری روشنی در زندگی ندارن.اونا به ارزشا و باورای معینی رسیدن و نه به تلاشی واسه رسیدن به اونا عمل میارن. با اینکه این گروه هیچ آزمایش و تلاش قابل ملاحضه ای در این مورد نکرده ان فکر می کنن اینجور تلاشی خیلی سخت و مستاٌصل کننده س (لطف آبادی،۱۳۸۰). از مشخصات افراد این گروه، پایین بودن احترام خود از دست دادن توانایی انعطاف موفقیت هستن (آقا سلطانی،۱۳۷۸). این نوجوانان روابط کمی با والدین خود دارن و اونا رو بی خیال نسبت به موضوع و پذیری در مقابل استرس، بیان حالت شخصی، وپایین بودن سطح شناختیه (میوس،۱۹۹۹). افراد واسه حالات هویت پریشون، نمرات پائینی در همه وظایف رشدی و تکاملی خود به ، هم اینکه این افراد بدون حس تعهد و بدون اهداف و ارزشای داخلی واسه تلاش در کسب رانده کننده می دونن. حتی یه هویت منفی(طوریکه جامعه اون رو تعریف می کنه) به بی هویتی ترجیح داره، هر چند به اندازه هویت مثبت خوب نیس(شولتزو شولتز[۳]،۲۰۰۲، ترجمه یحیی سید محمدی، ۱۳۸۶).

استرس

۲-۱۰-۶ تغییر هویت در نوجوونی

همونطور که قبلاً گفته شد، تشکیل هویت در نوجوونی با احساسات، خوانگاره و عزت نفس فرد رابطه ای جدانشدنی داره. هویت نوجوون با رشد فکر و احساس ایشون درباره خود همراه س (لطف آبادی،۱۳۸۰). ریشه های روانی-اجتماعی هویت در احترام خود یا خود ارزشیابی درخشش پیدا میکنه. طبق سنت پایدارمانده از زمان ویلیام جیمز، معنی خود و احترام خود، به عنوان یه موضوع واحد در نظر گرفته می شه و میان اونا تفکیکی رو قایل نبوده ان. ولی واقعا معنی خود و احترام پدیده های برابری رو تشکیل نمی دن. درک از خود یا معنی خود، برداشت ونظریه ایه که هر فرد درباره خودمون داره. در حالی که احترام خود، بهائ وارزشی ایت که شخص واسه خود قائله، وبنابراین جنبه کمی داره، واز نظر انگیزشی نقش مهمی در رفتار فرد ایفاء می کنه. (محسنی،۱۳۸۳). بعضیا از محققان فکر می کنند(معنی) خود نه یه فرآینده و نه یه پروسه ایستا وراکد. به نظر ما در وجودمون یه هسته ثابت و پایدار هست. که هویت حقیقی و تغییر ناپذیره. البته تموم آدما با یه سری از تواناییای زیست شناختی و محدودیتای مشخص به دنیا میان که دامنه هویتی رو که می تونن اتخاذ کنن محدود می کنه. اما با وجود محدودیتای ژنتیک و زیست شناختی، آدما آزادی زیادی در تعیین هویت خود دارن. همین قضیه که در طول زندگی خود بارها تغییر می کنن، گواهیه بر این ادعا که می تونن در خود نوسازی کنن و موجودات کمال یافته تری شن (وود،۱۳۷۹).

۲-۱۰-۶-۱ مکانیسمای تغییر هویت

همه با این نظر موافقن که رشد هویت هم تحت تاثیر عوامل روانشناختی داخلی و هم وقایع خارجی زندگیه. از این رو تغییر، ممکنه به واسطه ویژگیای شخصیتی فرد شروع شه که این ویژگیای شامل شخصیت، تواناییای شناختی و درک، هویت الان و هم تجارب زندگی می­باشه(کرامر و همکاران، ۲۰۰۴). لاویی (۱۹۹۴) تعداد خیلی از مکانیسمای احتمالی رو شمرد که در طول انتقال یا ایجاد انتقالات بین پایگاه های هویت میشه ازش استفاده کرد. این مکانیسما عبارتند از تعادل جویی (در نظریه پیاژه)، آمدگی تغییر، فردیت وتعارض. مکانسمای بالقوه دیگری که در انتقالات پایگاه های هویت هست ممکنه ایجاد یا داخلی کردن خودهای ممکن باشه. فرد ممکنه این جوری دلیل آوردن کنه که ایجاد خودهای ممکن مکانیسمیه که با روند تلاش ودستیابی به هویت ربط داره. با این حال، فرد ممکنه خودهای ممکن رو براساس تواناییای یا محدودیتای داخلی و ذاتی یا براساس امکانات محیط، محدود کنه. خودهای ممکن به عنوان صورتی از ایدا ونظرات افراد درباره اون چیزی که دوست دارن بشن، چیزی که می ترسن بشن وآنچه واقعاً می شن بیان می شه (دانکل[۶]،۲۰۰۰). تحقیقات میوس(۱۹۹۶) نشون میده که پایگاه های هویت از نظر سلامت روانی با همدیگه تفاوتایی دارن، یعنی افراد دارای هویت تعلیق و بعد اون هویت سردرگم دارای پایین ترین سطح سلامت روانی هستن و پایگاه های  دارای تعهد بالا (هویت زودرس وموفق) بالاترین سطح سلامت روانی هستن
سلامت روانی  

[۱] – Security Blanket

[۲] – Sense Of Industry

[۳]-Shoultze

[۴] – Lavoie

[۵] – Equilibration

[۶] -Dancal