• سازمان های چابک

سازمان های چابک توانایی بهبود پایدار بهره وری را حتی در زمان انجام تغییرات سازمانی دارند.برای خلق این فضا ، سازمان ها از فناوری اطلاعات بطور عام و تجارت الکترونیکی بطور خاص استفاده می نمایند.از این رو آنها به کمک تجارت الکترونیکی می توانند منابع موردنیاز خود را جذب نموده و فرایندهای کسب و کاری خود را بهبود دهند.((peopleSoft,Inc.2004

  • مدیریت روابط مشتری

یکی از بزرگترین خدمات انقلاب دیجیتالی ، مشتری محوری و توجه به نیاز مشتریان است.این تفکر به مشتریان لقب پادشاه و ملکه داده و به سازمان ها توصیه نموده است برای حفظ مشتریان خود باید آنها را راضی و شاد از خرید خود نگه دارند.به این تفکر مدیریت روابط مشتری گفته می شود.

تجارت الکترونیکی تنها خرید و فروش محصولات و خدمات نیست. در واقع حمایت از مدیریت روابط مشتری یکی از بزرگترین وظایف تجارت الکترونیکی است.این حمایت می تواند با تأمین فناوری های مختلف از جمله پاسخگویی تلفنی خودکار و نیز محرمانه نمودن ارتباط مشتری با سازمان فراهم شود.

  • اتحاد تجاری

بسیاری از شرکت ها تشخیص داده اند که اتحاد تجاری با سایر شرکت ها حتی رقبا می تواند سودمند باشد.یکی از روش های مهم و اساسی برای رسیدن به اتحاد تجاری می توان به اشتراک منابع ، سرمایه گذاری مشترک و ایجاد واحدهای تحقیقاتی مشترک اشاره کرد.

  • بازار الکترونیکی

بازارهای الکترونیکی عمومی و خصوصی می توانند به بهبود راندمان کمک نموده و در عین حال برای اعضای خود امکان رقابت جهانی را فراهم سازند.

  • کاهش زمان تولید محصول و زمان خلق ایده تا رسیدن به بازار

کاهش زمان تولید برای افزایش بهره وری و قابلیت رقابت با رقبا بسیار مهم است.همچنین زمانی که برای پیاده سازی یک محصول و حضور در بازار از ابتدای خلق ایده آن محصول طول می کشد ، بسیار مهم است،زیرا شرکت هایی که با ایده نو و محصول جدید وارد بازار می شوند ، موفقیت بیشتری نسبت به دیگران تجربه نموده اند.دلیل اصلی این موفقیت ، مزیت رقابتی است که برای آنها نسبت به دیگران بوجود می آید.

  • اختیار دهی به کارکنان

دادن اختیار تصمیم گیری و عمل به  کارکنان ، یکی از استراتژی های استفاده شده در سازمان هایی است که به دنبال بهبود بهره وری می باشند(Lipnack,J,and Stamps,J.2000) . اختیار دهی به کارکنان می تواند بخشی از مدیریت روابط مشتری الکترونیکی نیز باشد. تجارت الکترونیکی ، عدم مرکزیت در تصمیم گیری را بر اساس اختیار دهی مجاز می شمارد ، اما در عین حال به کنترل مرکزی در سازمان نیز تاکید دارد.

 

 

  • بهبود زنجیره تامین

تجارت الکترونیکی می تواند به کاهش تأخیرات در زنجیره تامین ، کاهش موجودی ها و حذف عوامل غیر موثر کمک شایانی نماید.استفاده از مدل های زنجیره تأمین الکترونیکی برای خودکارسازی برنامه روزانه کارخانه که به مدیریت مطلوب موجودی منجر می شود ، تبدیل به یکی از ضروریات کارخانه های بزرگ از جمله DELLشده است.(توربان و همکاران ،2006)

  • مدیریت دانش

ایجاد دانش ، حفظ و نگهداری آن ، به روز کردن و استفاده در مواقع ضروری از مباحثی است که در حوزه مدیریت دانش به آن پرداخته می شود.برنامه های مدیریت دانش و نرم افزارهای مرتبط با آن کاملاً با تجارت الکترونیکی همخوانی دارند.

2-1-11)رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیکی در جهان ، تأثیر این امر بر افزایش کارایی تجاری و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی کشورها ، ناگریز بودن استفاده از این شیوه مبادلات در آینده و توجیه قوی اقتصادی این امر ، ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران از هم اکنون و به روشنی رویکرد خود در ارتباط با این موضوع را اعلام و سیاست ها و اقدامات خاصی را برای تحقق این امر اتخاذ نماید.البته در موارد قانونی راهکارهای اجرایی قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران ، اقدامات و سیاست هایی در راستای این مطلب گنجانده شده است.