شبکه ها از لحاظ جغرافيايي

شبکه ها را از لحاظ جغرافيايي ممکن است به دو دسته شبکه هاي محلي و شبکه هاي گسترده (ون) دسته بندي کنند شبکه هاي گسترده نسبتا در حوزه جغرافيايي وسيعي از چندين مايل تا هزاران مايل گسترده اند در حالي که شبکه هاي محلي منابع محلي مانند رايانه ها و پايانه ها را در يک بخش يا ساختمان مربوط به شرکت يا سازمان به هم متصل مي کنند. شبکه هاي محلي شامل مبادله بخش هاي اختصاصي و شبکه هاي محلي مي باشند (جهانگيري، 1386، ص 9 ).

الف)شبکه محلي[1]شبکه محلي(LAN) ارتباط کامپيوترهاي هر محل مثل يا شرکت را برقرار مي کند. ارتباط بين کامپيوترها در اين روش با استفاده از کابل مخصوص برقرار مي شود، عمده مشکل اين نوع شبکه ها محدوديت طول خط شبکه است (جهانگيري، 1386، ص 9 ).شبکه هاي محلي با استفاده از ريختار (توپولوژي) اتوبوسي يا حلقوي يا پهناوي باند بالا عموما توانايي بالايي در انتقال دارند استفاده از اين شبکه ها براي انتقال حجم زياد داده ها و با سرعت بسيار بالا از قبيل انتقال ويديويي و گرافيکي پيشنهاد مي شوند از شبکه هاي محلي براي اتصال رايانه هاي شخصي در يک اداره به منظور استفاده مشترک از چاپگرها و ساير منابع و يا اتصال رايانه ها به همديگر و ماشين هايي که توسط رايانه در يک ساختمان يا کارخانه کنترل مي شوند استفاده مي شوند (لاودن، 1380، ص 114).انواع شبکه هاي محلي عبارت اند (جهانگيري، 1386، ص 9-10):

  • شبکه هاي Peer-to-Peerدر اين نوع شبکه، تمام کامپيوترها به طور يکسان کار را آغاز مي کنند. تمام کامپيوترها مي توانند به صورت سرويس گيرنده و هم به صورت سرويس دهنده عمل کنند. امنيت و مجوزها در هر کامپيوتر شبکه مديريت مي شود. هر کامپيوتر در اين گونه شبکه ها مي تواند منابعي را از کامپيوترهاي ديگر درخواست کند و منابع خود را با کامپيوترهاي ديگر به اشتراک بگذارد. حداکثر تا ده کامپيوتر مي توانند از طريق اين نوع شبکه با همديگر ارتباط برقرار کنند.
  • شبکه هاي سرويس گيرنده/سرويس دهندهدر اين نوع شبکه، کامپيوترهاي سرويس دهنده منابعي را براي بقيه شبکه ها آماده مي کنند. اين روش پرهزينه تر از روش قبلي است ولي علاوه بر این که مي توان تعداد کامپيوتر بيشتري را مديريت کرد مي توان گزينه هاي مديريتي و امنيتي بيشتري را نيز ارايه کرد.

ب)شبکه هاي گسترده(WAN)[2]اين نوع شبکه ها بين قاره ای و موجب ارتباط بين کامپيوتر ها از طرق خطوط تلفن و ماهواره می باشد. در اين روش هيچ گونه محدوديتي در تعداد کامپيوترهايي متصل به هم وجود ندارد. و براي ايجاد ارتباط کامپيوترها از طريق خط تلفن، به وسيله اي به نام مودم نياز است (جهانگيري، 1386، ص 9). شبکه هاي گسترده ون در فاصله هاي جغرافيايي وسيعي از چندين مايل تا همه قاره ها گسترده هستند شبکه هاي گسترده ممکن است ترکيبي از خطوط انتقال تلفني خطوط اختصاص ارتباطات ريزموج و ماهواره اي باشد خطوط انتقالي تلفني ياخطوط راهگزيني خطوط تلفني هستندکه شخص از طريق پايانه خويش داده ها را به رايانه ديگر انتقال مي دهد تماس تلفني از طريق مسيرها به مقصد تعيين شده هدايت يا منتقل مي شود خطوط اختصاصي يا خطوط غير راهگزيني خطوطي هستند که همواره براي انتقال داده ها در دسترس مي باشند و مستاجر آن از شرکت هاي تلفن عمومي يافروشندگان رسانه هاي ارتباطي خصوصي اجاره يا خريداري کرد بيشتر شبکه هاي گسترده موجود از خطوط راهگزيني استفاده مي کنند (لاودن، 1380،ص 117).

ج )شبکه هاي بي سيم[3]انتقال بي سيم، که علايم از طريق هوا يا فضا و بدون هيچ ابزار فيزيکي ارسال مي شوند به عنوان يکي از گزينه هاي بسيار مهم در برابر کانال هاي ارسالي فيزيکي مانند سيم هاي بافته کابل هاي هم محور  و فيبر نوري ظهور يافته اند.رسانه انتقال بي سيم، طيف الکترومغناطيسي است. بعضي از انواع انتقال بي سيم مانند ريز موج ها يا ماوراي قرمز دامنه طول موج (فرکانس) طيف خاصي را اشغال مي کند که با مقياس مگا هرتز آن را مي سنجند در واقع ديگر انواع انتقال بي سيم داراي استفاده هاي کاربردي هستند مانند تلفن هاي همراه و ابزار صدا کردن (پي جويي) که وسيله موسسات قانونگذار ملي يا توافقات بين المللي محدوده مشخصي از فرکانس به آن ها کارکردهاي خاص و وظايف انتقال داده ها به آن ها سپرده مي شود. شبکه هاي بي سيم نسبت به شبکه هاي سيم کشي شده مي توانند گران تر، کندتر و همراه با خطاي بيشتر باشند. تهيه انرژي و پهناي باند در تجهيزات بي سيم به مديريت قوي سخت افزاري و نرم افزاري نيازمند است حفظ امنيت و اسرار خصوصي در شبکه هاي بي سيم مشکل ساز است زيرا انتقال بي سيم را به راحتي مي توان کنترل کرد اگر شبکه ها از استانداردهاي گوناگون استفاده کنند به راحتي   نمي توان داده ها را بين شبکه هاي بي سيم مختلف انتقال داد (لاودن، 1380، ص 105).

د)شبکه رقومي خدمات يکپارچه[4] (ISDN)استانداردي بين المللي براي دسترسي از طريق شبکه هاي تلفني است که خدمات صدا، داده، تصوير، را در يک حلقه ارتباطي واحد يکپارچه مي سازند. خدمات    آي اس دي ان در دو سطح وجود دارد آي اس دي ان با سرعت پايه و آي اس دي ان با سرعت پيشرفته  آي اس دي ان با سرعت پايه داد ها را با سرعت 128 کيلوبايت در ثانيه از طريق خطوط تلفن محلي موجود منتقل مي کند سازمان ها و افرادي که انتقال با پهناي باند بالا نياز دارند و يا مي خواهند به طور هم زمان و از طريق يک خط فيزيکي صدا و داده را منتقل کنند ممکن است از اين خدمات استفاده کنند آي اس اي دی ان، با سرعت پيشرفته داراي ظرفيت انتقال محدوده مگابايت هستند و براي کاربراني طراحي شده است که از خدمات ارتباطات راه دور بيشتر استفاده مي کنند(لاودن 1380، ص 120).

و)شبکه دي اس ال [5](DSL)فن آوری دي اس ال همانند آي اس دي ان براي انتقال صدا، داده ويدئو از خطوط تلفني مسي استفاده مي کند اما ظرفيت انتقال بيشتري نسبت به آي اس دي ان دارند اين فن آوری چند نوع مختلف مي باشد خط مشترک کننده ديجيتال نامتقارن که به هنگام دريافت داده ها داراي سرعت انتقال 5/1 تا9/1 مگا بايت در ثانيه مي باشد و هنگام ارسال داده ها با سرعت انتقال آن تا 640 کيلوبايت در ثانيه مي رسد خط مشترک کننده ديجيتال متقارن که همان سرعت انتقال را به هنگام ارسال و دريافت داده ها تا 3 مگا بايت در ثانيه پشتيباني مي کنند(لاودن؛ 1380، ص 121).

ه )فيبر نوري[6]–  کابل هاي فيبرنوري هزاران رشته از فيبر نازک شيشه اي است که ضخامت هر يک به اندازه موي سر انسان است و در داخل کابل قرار گرفته اند، داده ها به وسيله ابزار ليزري از طريق کابل فيبر نوري به شکل پالس هاي نوري و با سرعت 500 کيلو بيت تا چندين ميليارد بيت در ثانيه ارسال مي شود کابل فيبر نوري نسبت به رسانه هاي سيمي به طور قابل ملاحظه اي سريع تر، سبک تر و بادوام تر و براي سيستم هايي که به ارسال حجم زيادي از داده ها نياز دارند بسيار مناسب مي باشند اما کار با کابل هاي فيبر نوري مشکل تر، گران تر و نصب آن نيز مشکل تر مي باشد در بيشتر شبکه ها براي تاسيس زيرساخت با سرعت بالا در کابل هاي فيبر نوري استفاده و از سيم هاي بافته و سيم هاي هم محور (کواکسيل[7]) براي اتصال زيرساخت به يک ابزارها استفاده مي شود(لاودن، 1380،ص 105).

[1].Local Arae Network

[2].Wide Area Network

[3] Wireless

[4]. Integted services Digital Netwoeks(ISDN)

[5] .Digital Subscriber Line (DSL)

[6]. Optical fiber

[7] Kuaksyl