دسترسی متن کامل – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

جُنود: اسم عربی، ج جند، لشکرها (لغ)
مَلِک: اسم عربی، پادشاه . (آنندراج )
جنود ملکی:لشکریان سلطنتی .
مَنقَبَت: اسم عربی، آنچه موجب ستایش ومباهات باشد. (لغ)
خلافت منقبت: آنکه منقبت خلافت دارد .
مآثر: اسم عربی، ج مأثره و مأثوره، آثار و نشانهای نیک و کارهای پسندید (آنندراج)
محیی….: زنده کننده کارهای نیک خلفای راشدین (ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت علی (ع)).
مجدد…: تجدید کننده سده ۹۰ به زنده کردن مراسم شرع و دین.
الدَیّان: اسم خاص، از اسمهای خدای تعالی است، قهار(لغ)
ظل الله الدّیان: سایه ی خداوند قهار.
امان الله لاهل الایمان: پناه پرودگار برای اهل ایمان.
بحرالعلم و …: دریای علم وخورشید عرفان.
اَعناق: اسم عربی، گردنها و بزرگان قوم (غیاث)
مُستخدم…: به خدمت گیرنده گردنهای پادشاهان روزگار
مالکِ رقاب:ترکیب اضافی، صاحب گردنها، سرور، مولا(لغ)
خَواقین: اسم عربی، ج خاقان، لقب پادشاه ترکان (لغ)
اَوان: اسم عربی، وقت و هنگام (لغ)
مالِک رِقاب….: سرور پادشاهان وقت.
ابوالفتح: … ر.ک ص۱/س ۳٫ محمد الشیبانی
خلد الله…..: خداوند بزرگ سایه او را جاودان و عزت و اقبالش را بر دوام دارد.
سنه اربع عشره و تسعمایه: سال ۹۱۴٫
بَلَدِه: اسم عربی، شهر. (لغ)
طیّبه: صفت عربی، تانیث طیّب، پاکیزه، طاهر، (لغ)
مَرو: اسم خاص، شهری بزرگ است به خراسان و اندر قدیم نشست میرخراسان آنجا بودی واکنون به بخارا نشیند، جائی به آن عظمت است و خرم و او را فهندژ است و آن را طهمورث کرده است واندر وی کوشکهای بسیار است و آن جای خسروان بوده است. (حدود العالم: ۹۴)
مَشتات: اسم عربی، خانه زمستانی. (لغ)
عَساکِر: اسم عربی، ج عسکر، لشکرها. (لغ)
نُصرت آیات: صفت مرکب، پیروز، با نشانه های پیروزی.
فاخره: صفت عربی، مونث فاخر. گرانمایه و نیکو از هر چیز(برهان)
بخارا: ر.ک ص۱/س۵٫
محفوف به تائید الهی و مقرون به جنود لاتناهی، روز شنبه دوازدهم شعبان که از صحرای مرو توجه بخارا داشتند، به عزم قطع ریگ بادیه شیرشتر تخمیناً در خیل همایون سیصد هزار انسان و سایر حیوان بوده باشد که محتاج به آب بودند و در اطراف آن فلات همچو سراب می نمودند مردمان را حیرت افزود: در آنکه آن حضرت راهی پیش گرفته اند که مظنه تباهی و هلاک، بل البته منجر به افساد و اهلاک می شود ( مهمان نامه. ۱-۲)
توضیحات :
مَحفوف: صفت عربی، گرداگرد گرفته شده. (غیاث)
مَقرون: صفت عربی، ، پیوسته . (ناظم)
جُنود: اسم عربی، ج جند. لشکر (لغ)
لاتَناهی: مصدر عربی، بی نهایت، بی کران. (لغ)
شَعبان: اسم عربی، نام ماه هشتم از ماه های تازیان. (اقرب)
مرو: ر.ک ص ۱/س۱۳
بخارا: ر.ک ص ۱/س۵
قَطع: مصدر عربی، گذشتن،پیمودن. (معین)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.