طبقه بندی گردشگران-پایان نامه درمورد گردشگری مذهبی

دانلود پایان نامه

طبقه بندی گردشگران از دیدگاه امکس                      

                                                                             

گردشگران ماجراجو                 این گروه افرادی ورزیده و آموزش دیده و در پی کسب تجارت نو و

ملاقات با مردمان و زمین های جدیدند. سفر در زندگی آنها نقش مهمی دارد.

 

گردشگران محافظه کار           کسانی اند که اعتماد به نفس لازم برای سفرهای دشوار یا طولانی را

ندارند. بیشتر تمایل دارند که تعطیلات را در سفرهای داخلی و مطمئن

بگذارنند. مسافرت برای این گروه توأم با استرس و نگرانی است.

 

گردشگران رویایی                 اشتیاق زیادی به سفر و دیدار از مقاصدی دارند که در شرایط عادی

امکان آن وجود ندارد. تمایل دارند از نقشه ها برای سفر استفاده کنند.

 

گردشگران مقتصد                 این گروه برای کسب تجربه و آشنایی با اماکن جدید مسافرت نمی کنند،

بلکه از دید آنها سفر روشن برای آرامش و تمدد اعصاب است. آنها تمایلی

به پرداخت هزینه بیشتر برای دریافت تسهیلات و خدمات بهتر در سفر ندارند

 

گردشگران مرفه                عموماُ افرادی ثروتمند که اهمیت زیادی برای تسهیلات و خدمات بیشتر در سفر

قائل اند و هزینه های بیشتر را به راحتی می پذیرند. اینان تمایل دارند که در رفاه

کامل سفر کنند ودر هتلهای پنج ستاره اقامت گزینند.

                                                                                                          

 

همان طور که در جدول بالا مشاهده می شود، در این دسته بندی، گردشگران به پنج گروه ماجراجو، محافظه کار، رویایی، مقتصد و مرفه تقسیم شده اند. مبنای تقسیم بندی مذکور ماهیت و تمایل گردشگران بوده و هدف آنها کمتر مد نظر بوده است.

محقق دیگری به نام پلاگ(1974)، تلاش کرد تا بین ویژگی های شخصیتی افراد و گردشگری رابطه برقرار کند. مطالعه پلاگ، مبتنی بر مفاهیم روان شناختی و تحلیل های شخصیت شناختی بود. فرض قبلی او این بود که مولفه های شخصیتی افراد در انتخاب نوع، مقصد و چگونگی مسافرتشان نقش مهمی ایفا می کند. کار اولیه او به عنوان مشاور برای یکی از خطوط هوایی امریکا انجام گرفت، مسافران را از لحاظ شخصیتی روی پیوستاری قرار می داد که یک سوی آن مسافران درون گرا و سوی دیگر مسافران برون گرا و مابین آنها اعتدال گراها قرار داشتند. افراد درون گرا تمایل دارند به مکان های امن، مطمئن و بسته سفر کنند و به شرکت کردن در فعالیت های خانوادگی علاقمندند. این گروه از افراد بسیار محافظه کارند و اهل خطر پذیری و سفر های مخاطره آمیز علاقه بیشتری دارند. مسافران اعتدال گرا نیز بین این دو گروه واقع می شوند. از دیدگاه پلاگ، میزان درآمد افراد، تعیین کننده الگوی رفتاری آن ها در سفر است و فردی که از نظر مالی محدودیت دارد بیشتر درونگرا می شوند و با تعغیر این شرایط، از نظر رفتار در مسافرت، برون گرا خواهد شد. از نظر پلاگ یک مسیر و مقصد کشف نشده در وهله اول توجه مسافران برون گرا را جلب می کند، یعنی افرادی که در جست وجوی تعطیلات اکتشافی و ماجراجویانه هستند. در مقابل، هرگاه یک مقصد کاملا شناسایی و عادی شد، مورد توجه درونگراها قرار می گیرد. اگر نتایج این تحقیق در دهه 1980 طرفدارن زیادی داشت از لحاظ روش شناختی انتقادهای گوناگونی بر آن وارد شده است (کاظمی،1385: 186-190).

دانلود پایان نامه