فناوري­هاي کاربردي در روابط عمومي:

فناوري­هاي کاربردي در روابط عمومي به دو دسته تقسيم مي­شوند:

  1. فناوري­هاي کاربردي در برقراري ارتباط، جمع آوري و پردازش اطلاعات.
  2. فناوري­هاي کاربردي در برقراري ارتباط تعاملي و دوسويه با افراد جامعه و ارباب رجوع و مخاطبان

فناوري هاي کاربردي، فناوري جمع آوري و پردازش اطلاعات مهمترين ابزار کارشناسان روابط عمومي الکترونيک براي گردآوري اطلاعات و اخبار از منابع اينترنتي براي بهره برداري در سازمان­ها هستند. يکي از کارهاي روابط عمومي­ها جمع آوري اخبار و گزارش­هاي منتشره در رسانه­ها، دسته بندي و تحليل آنها براي ارائه به مديران رده هاي مختلف سازماني است. روابط عمومي سازمان چشم بيدار سازمان در محيط اينترنت است. به کارگيري ابزارهاي موجود در اينترنت براي حوزه­هاي مختلف سازماني است. به کارگيري ابزارهاي موجود در اينترنت براي حوزه هاي مختلف روابط عمومي نيازمند به کارگيري استراتژي­ها و تلاش هايي در عصر ارتباطات و فهم چگونگي به کارگيري اين ابزارها متناسب با اين محيط جديد و متغير است(شريف کاظمي 42،1391).

پيش از پيدايش روابط عمومي مجازي  يا روابط عمومي الکترونيک  و دريافت خدمات روابط عمومي مستلزم حضور فيزيکي ارباب رجوع به ادارات وشرکت ها وصرف هزينه هاي رفت وآمد بود.اما ظهور اين پديده نه تنها نياز به حضور فيزيکي را کمرنگ کرده است ،بلکه مزاياي متعدد ديگري هم دارد.در واقع با رويکرد روابط عمومي دوفضائي شده ،از اين پس روابط عمومي بايد باز تعريف جديد از روندهاي کاري خود داشته باشند. وسطح حضور ارتباطات وخدمات را از سطح غير حضوري ويا حضور مجازي متمايز کنند تا”ارتباطات آسان” را براي کاربران ،مخاطبان، سهامداران و اعضاي سازمان فراهم آورند(عاملي،24،1387).

نظام جامعه صنعتي بر پايه رسانه هاي جمعي از جمله تلويزيون، راديو و چاپ نشريات قرار داشت فناوري هاي نوين امکان توزيع گسترده پيام يک سويه از يک مبدا به چند مقصد را فراهم مي سازد. انتشار گسترده اي اينترنت، ارتباطات سيار، رسانه هاي ديجيتال و تنوعي از ابزارهاي نرم افزاري اجتماعي در سراسر جهان، نظام ارتباطات را به شبکه­هاي مشترک و تعاملي تبديل کرده است که در داخل و خارج را به هم مرتبط مي­سازد. اشکال جديد رسانه­هاي اجتماعي مثل سيستم پيام کوتاه، بلاگ ها، سايت هاي شبکه اي اجتماعي، پادکست ها و ويکي­ها به جريان اطلاعاتي چند به چند نفر کمک مي­کنند. آنها محيط هاي برگزيده اي را براي ارتباطات شهروندي و ژورناليسم مشارکتي فراهم ساخته­اند.

ICT به ويژه گوشي هاي تلفن همراه،به عنوان تلفن همراه،به عنوان تامين کنندگان درآمد براي دموکراسي الکترونيک تلقي مي شوند.آنها از سوي سياست مداران براي کسب حمايت و از سوي سياست مدارن در جامعه مدني براي تامين اطلاعات براي الکترونيکي کردن تصميم گيري مورد استفاده قرار گرفته است.

بسياري از تامين کنندگان استدلال کرده اند که ICT ها (فناوري هاي اطلاعاتي ) مي توانند به شکلي مثبت بر شفاف سازي،مسئوليت پذيري و پاسخگويي و توانمند سازي شهروندان به واسطه جريانات فزاينده­ي اطلاعات بين سازمان و شهروندان تاثير بگذارند(52 ، 2011،Haidar & Mcloughlin & Scott).

روابط عمومي حرفه اي با استفاده از روشهاي تکامل يافته در رسانه هاي ديجيتال اجتماعي وبا استفاده از تاکتيک ها واستراتژي مناسب چالش هاي موجود را به فرصت تبديل مي نمايد تا سازمان وسهامداران را در رسيدن به اهداف خوب ياري نمايد

( The State Of Public Relations 2014.18 ).