مدل‌ های اثربخشی سازمانی:پایان نامه سبک رهبری و عملکرد مدیران

مدل‌ های اثربخشی سازمانی

مدل ‌های مختلفی برای بررسی میزان اثربخشی سازمانی ایجاد شده ‌اند. این تنوع در مدل‌ ها به ‌دلیل ماهیت مفهوم اثربخشی، به ‌ویژه مرزهای نامشخص آن و به ‌دلیل مفهومی ‌سازی‌ های متنوع سازمان‌ هایی است كه مدل‌ های مختلف اثربخشی را به ‌كار می‌ گیرند:

2-2-3-1) مدل هدف[1]

این رویکرد متداول ترین معیار ارزیابی اثربخشی سازمانی است و اثربخشی سازمانی را عمدتا با نیل به یک یا چند هدف ویژه تعریف می کند و به طور گسترده در اکثر سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. تمرکز این مدل بر برون دادهاست. کارکنان در این رویکرد به دنبال بهره وری، کارایی و سودآوری هستند (اردلان و دیگران، 1391: 78). در واقع، در اين رويكرد به اهداف سازمان توجه مي شود و ميزان هدف هاي تامين شده، معرف ميزان اثربخشي سازماني خواهد بود. اين رويكرد روشي منطقي است چرا كه سازمان ها، همواره مي كوشند تا به سطح يا ميزان معيني از اهداف دست يابند. در اجراي اين رويكرد، ميزان پيشرفت براي تحقق هدف هاي سازمان اندازه گيري مي شود. اتزيوني (1960) هدف سازماني را حالت مطلوب اموري مي داند كه سازمان سعي در به دست آوردن آن ها دارد. بر اساس رويكرد اتزيوني، زماني يك سازمان اثربخش است كه نتايج قابل مشاهده فعاليت هاي آن با اهداف سازماني برابر بوده يا بيشتر از آن ها باشد. به‌ طور كلی، مدل هدف (نیل به هدف)، اثربخشی را به ‌عنوان تحقق كامل یا حداقل بخشی از اهداف سازمان تعریف می‌كند (زکی و دیگران، 1385: 30).

مدل سنتی اثربخشی، متكی بر نوعی از سازمان به ‌عنوان مجموعه ‌ای از اجزایی است كه گرایش به رسیدن به اهداف دارند. در این دیدگاه یا مدل، اثربخشی به‌ عنوان رسیدن یا حصول به پیامدهای سازمانی تعریف می‌شود. در این مدل، تمركز به ‌طور زیادی بر رسیدن به اهداف و مقاصد است. هدف‌ های عملی از جمله هدف ‌های مهمی هستند كه در این روش مورد توجه قرار می‌ گیرند. اگر سعی شود از هدف‌ های عملی (و نه هدف‌ های رسمی) استفاده شود، نتایج بسیار بهتری به ‌دست خواهد آمد. معمولا هدف‌ های رسمی به ‌صورت تجریدی و انتزاعی هستند و سنجش یا اندازه‌ گیری آن ها مشكل است. هدف‌ های عملی نشان ‌دهنده فعالیت‌ هایی هستند كه سازمان واقعا آن ها را انجام می‌دهد. در سازمان ‌های تجاری برای سنجش اثربخشی سازمان از روش مبتنی بر تامین هدف یا نیل به هدف استفاده می ‌شود؛ زیرا می‌توان هدف‌ های تولیدی شركت را به ‌آسانی اندازه‌ گیری كرد. معمولا سازمان‌ ها عملكرد خود را برحسب سودآوری، رشد، سهم بازار و بازده سرمایه‌ گذاری اندازه ‌گیری می‌كنند (جواهری کامل، 1390).

2-2-6-2) مدل سیستمی[2]

در این رویکرد، سازمان باید توانایی کسب درون دادها را داشته باشد. رویکرد سیستم منبع بر معیارهایی تاکید دارد که بقای طولانی مدت سازمان را افزایش خواهد داد. نظیر توانایی سازمان در کسب منابع، نگهداری از محیط داخلی خود به عنوان یک سازمان اجتماعی و تعادل موفق با محیط خارجی (اردلان و دیگران، 1391: 78).  در اين رويكرد سازمان هم چون سيستمي تلقي مي شود كه داراي ورودي و خروجي هايي مي باشد و فرآيندهاي موجود، باعث انجام فعاليت هاي مورد نظر سازمان مي شود. در اين رويكرد به ورودي هاي سازمان توجه می شود. سازمان اين اقلام را از محيط مي گيرد و وارد مرحله تبديل مي كند. اساس رويكرد ياد شده آن است كه سازمان در تحصيل و تامين منابع مورد نياز و نيز در حفظ و نگهداري سيستم سازماني بايد موفق باشد تا بتواند در وضعي اثربخش باقي بماند. سازمان ها بايد منابع ارزشمند را از ديگر سازمان ها بگيرند. در ديدگاه سيستمي، اثربخشي سازماني عبارت است از: توانايي سازمان در بهره برداري از محيط خود در راه تحصيل و تامين منابع ارزشمند و كمياب. هر اندازه كه سازمان در تامين منابع مورد نياز خود راحت تر و موفق تر باشد، بر ميزان اثربخشي آن اثر مثبت خواهد داشت. ياچمن و سي شور (1967) با توجه به اين كه رويكرد مبتني بر هدف را در تحليل اثربخشي سازماني ناكافي مي دانند و رويكرد تامين منابع را جايگزين آن نموده اند (زکی و دیگران، 1385: 31-30). مدل سیستمی در حالی ‌كه اهمیت اهداف را نادیده نمی‌گیرد، بر ابزارهای مورد نیاز برای رسیدن به اهداف خاص، كسب منابع و فرآیندها تمركز دارد. در این مدل، مفهوم سازمان در دیدگاه سیستم باز ریشه دارد؛ كه درون‌ دادها به فرآیندها تبدیل (درون ‌داد به برون ‌داد) شده و برون‌ دادها به‌ عنوان بخشی از یك كل نگریسته می‌شوند، نه به ‌عنوان متغیرهای مستقل. رویكرد سیستمی نسبت به اثربخشی چنین اظهار می‌دارد كه سازمان ها متشكل از قسمت‌ های فرعی مرتبط به ‌هم هستند. اگر قسمتی از این سیستم ضعیف عمل كند، اثر عملكرد ضعیف آن، بر عملكرد كل سیستم موثر واقع می ‌شود. اثربخشی، مستلزم آگاهی و تعاملات موثر با عوامل محیطی است.

مدیریت نمی‌تواند روابط حسنه خود را با مشتریان، عرضه‌ كنندگان مواد اولیه، موسسات و نهادهای دولتی، اتحادیه‌ ها و عوامل مشابه كه قدرت مخدوش نمودن عملیات باثبات سازمان را دارا هستند، نادیده بگیرد (جواهری کامل، 1390).

1 Goal Model

1 System Model