موانع كارايي بورس اوراق بهادار تهران:

بورس اوراق بهادار تهران داراي مشكلاتي خاص است كه اگر در رفع آن كوشش شود به كارا شدن آن كمك زيادي خواهد كرد. در اين بخش سعي مي‌شود با شناخت عوامل عمده كارا نبودن بورس و راهكارهاي رفع مشكلات موجود در بورس اوراق بهادار تهران، روند كاراتر شدن آن تسريع شود(اله یاری، 1387):

1-سيستم اطلاع رساني در بورس اوراق بهادار تهران بسيار ناقص و نارسا ميباشد و نياز به روشهاي پيشرفته تر در اين مورد است تا اطلاعات به طور گسترده تر در اختيار عموم قرار گيرد از اين‌رو برقراري جريان اطلاع رساني شفاف و به موقع در سازمان بورس اوراق بهادار از طريق این موارد امکان پذیر می‌باشد:

-ارائه لحظه به لحظه آخرين اطلاعات در كليه زمينه هاي موثر برتصميمات سرمايه گذاران در قالبهاي قابل فهم و تجزيه و تحليل آن براي عموم.

-استفاده از تكنولوژي روز در جهت جمع آوري ، تجزيه و تحليل و انتشار سريع اطلاعات.

-توسعه شبكه هاي كامپيوتري درشهرستان ها و ايجاد شبكه هاي كارگزيني در اين مراكز ، جهت توسعه فعاليت بورس.

-الزام شركتها به افشاء وضعيت مالي، تصميمات مهم مقامات شركت، ابداعات و اختراعات، ضرر و زيان احتمالي شركت و هر گونه اطلاعات موثر بر تصميمات سرمايه‌گذاران در اسرع وقت.

-ايجاد ترتيباتي جهت آشنايي عموم با وضعيت شركتهاي متقاضي ورود به بورس قبل از ورود سهام آنها دربورس.

-استقرار بخش مشاوره و همچنين مشاوره سرمايه‌گذاري در بورس يا بصورت تشكيلات جداگانه، به منظور تهيه گزارشات و اظهارنامه هاي رسمي شركتها و تهيه و تنظيم اوراق و اطلاعات استاندارد.

2-مشكل ديگر كمبود معاملاتي است كه ناشي از عدم اقدامات لازم توسط دست اندر‌كاران بورس در جهت افزايش تقاضا در سطح جامعه است. اين افزايش تقاضا ميتواند بوسيله برنامه هاي آموزشي براي عموم مردم از طريق جرايد در رسانه هاي گروهي انجام گيرد. كه ميتواند شامل موارد ذيل باشد:

-بالا بودن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، عدم شمول ماليات اينگونه سپرده ها و عدم ريسك سپرده هاي بانكي، مانع از سرمايه گذاري عموم مردم در بورس اوراق بهادار ميشود. كاهش سود بانكي راهي براي هدايت بهينه سپرده ها و سرمايه هاي مردم و توسعه فعاليت بورس ميباشد.

-سيستم پايه بانكي و عملكرد آن ، بايستي مكمل بازار بورس باشد و هر دو به سمت بازار سرمايه حركت نمايند. بانكها با اعطاي تسهيلات لازم به خريداران سهام بعنوان وثيقه از طرف صاحبان سهام ، مي توانند در كنار بازار بورس نقش موثري را ايفا نمايند.

-به منظور ايجاد انگيزه هاي كافي براي سرمايه گذاران با وضع قوانين و مقررات خاص ميتوان اطمينان لازم را در سرمايه گذاران نسبت به حقوق آنان، ايجاد نمود.

-بدليل عدم آشنايي اكثر مردم نسبت به بورس اوراق بهادار و عملكرد در آن لازم است كه از طريق رسانه‌هاي گروهي و تبليغات، علاوه بر شناسايي بورس اوراق بهادار، فرهنگ مشاركت و فرهنگ سرمايه گذاري در بورس ترويج داده ميشود.

3-ايجاد مقررات لازم براي جلوگيري از فريب كاري و ايجاد قيمتهاي كاذب از طريق انتشار اطلاعات نادرست.

4-كمبود شديد متخصصين و تجزيه و تحليلگران بازارهاي مالي در بورس اوراق بهادار تهران.

يعني افرادي كه بتوانند انواع اطلاعات مختلف اطلاعات را تجزيه و تحليل كنند، در چنين حالتي مي‌توان انتظار داشت كه اطلاعات موجود از طريق اقدامات افراد مطلع و آگاه به روي قيمتها منعكس شود. پيشنهاد مي‌شود كه مسير حضور افراد متخصص در زمينه هاي مالي- اقتصادي حتي المقدور هموارتر شود و تعداد بيشتري از چنين افرادي جذب بازار شوند.

5-يكي ديگر از مشكلات بازار سرمايه عدم وجود يا توسعه نيافتگي سازمانهاي خود انتظام كه از نهادهاي نظارتي بازار سرمايه بشمار مي‌روند (اعم از انجمنهاي حرفهاي در قالب موسساتي همچون جامعه حسابداران رسمي، انجمن هاي وكلا، شركتهاي سرمايه‌گذاري و صندوق بازنشستگي و كانون هاي معامله گران اوراق بهادار) كه بايستي براي ايجاد و توسعه آنها برنامه ريزي كرد.

6-عدم وجود بازارهاي خارج از بورس كه نقش بسزايي در تسهيل مبادلات اوراق بهادار و جذب سرمايه را بر عهده دارند. در كشور ما به دلايل مختلف از جمله مقررات سخت و دست و پاگير، برقراري الزامات پذيرشي دشوار و عدم توانايي در برآورده كردن تمامي سلايق سرمايه گذاران از سوي بورس، بسيار از شركتها (از 300 هزار شركت ثبت شده، تنها از 500 شرکت از بورس اوراق بهادار پذيرفته شده اند) دربورس اوراق بهادار پذيرفته نشده اند كه به اين ترتيب اهميت بازارهاي خارج از بورس آشكار مي‌شود.