موانع دولتی

موانع دولتی به احمال یا سستی دولت داخلی در خصوص صادر کنندگان داخل کشور مربوط می گردد. در اینجا، تاکید بردو مشکل صورت می گیرد: (1) علاقه محدود نشان داده شده از طرف دولت برای کمک و فراهم سازی انگیزه هایی در صادرکنندگان فعلی و بالقوه (2) نقش محدود کننده چهار چوب قانونی شیوه‎های مدیریت صادرات . علیرغم، جذب توجه و علاقه  پژوهشی گسترده، هر دو مانع تاثیر نسبتاً متوسطی بر توسعه کسب و کار صادرات نشان دادند.

فقدان انگیزه ها و کمک دولت داخلی به صادرات : آژانس های دولت می توانند به واسطه تضمین وام‎ها، سوبسید دهی به قیمت های صادرات، سازماندهی نمایشگاههای تجاری، حمایت از ماموریت های  تجاری، شرکت در توافقات تجاری میان ایالتی و انتشار داده های بازار مبنا، ترویج دهندگان اصلی فعالیت صادرات شوندبا این حال، در برخی کشورها صادر کنندگان شکایت دارند که چنین کمکی را دریافت نمی کنند یا هنگامیکه چنین ارائه و پیشنهاد می شود، ناکافی است. به علاوه هر چند این کمک ممکن است به طور کامل فراهم گردد اما نمونه هایی از صادر کنندگان وجود دارند که از نحوه استفاده از آن اطلاعی ندارند. همچنین، کمک پیشنهادی ممکن است برای نیاز های خاص شرکت های کوچک برآورده نشده یا مرحله توسعه صادرات  شان را در نظر نگرفته باشد. بنابراین مقامات دولتی نه تنها باید برنامه های ملی تبلیغ صادرات  را پیشنهاد دهند بلکه باید آنها را برای شرایط گروههای صادرات مختلف مناسب سازند.

قوانین و مقررات نا مطلوب دولت داخلی : نقش دولت داخلی نیز ممکن است به علت کنترل ها تحمیل شده به صادر کنندگان داخلی، محدود کننده باشد. باری مثال ممکن است شامل محدودیت های صادرات به کشورهای دشمن که فروش مولفه هایی با هدف ساخت اجناس برای بازارهای برون مرزی خاص راممنوع کرده اند و محدودیت های محصولاتی با اهمیت سیاست خارجی یا امنیت ملی باشد. علیرغم ضررهای احتمالی، صادر کننده باید این قوانین و مقررات را رعایت کند تا تصویر مطلوب در بازار داخلی را حفظ کرده و پشتیبانی سریع آژانس های دولتی را در سایر معاملات صادراتی به دست آورد.

 

 

 

2-9-2-3. موانع کار

موانع کار بر مشتریان و رقبای شرکت در بازار های خارجی تمرکز دارند که می تواند تاثیر آنی بر عملیات صادرات آن داشته باشد. هر چند این موانع، توجه تحقیقاتی کافی دریافت کرده اند، به نظر می رسد که صادر کنندگان بیشتر نگران مشکلات ناشی از فشار های رقابتی هستند تا ویژگی های مشتریان بازارهای برون مرزی.

نگرش ها / عادات مختلف مشتریان خارجی: نگرش ها و عادات مشتریان در سرتاسر جهان یکسان نیست. و این به علت تغییرات شرایط  توپوگرافیک و اقلیمی  و سایز و ساختار خانوار و سطح درک فنی  سطح در آمد و توزیع درآمد استانداردهای آموزشی  رفتارها و اسلوبها و غیره می باشد. تمام این موارد به الگوهای کاربری  اولویت های محصول  سطوح پذیرش قیمت  سیستم های توزیع و روش های ارتباطات مختلف می انجامد. انطباق استراتژی شرکت برای استقرار این تغییرات هزینه های بالاتری را ایجاد نموده و تاخیراتی در صادرات به وجود می آورد.

رقابت شدید در بازارهای برون مرزی: هرچند شرکت ممکن است از مزیت رقابتی در بازار داخلی لذت ببرد اما هنگام عبور از مرزهای ملی ممکن است این مزیت را از دست داده و با موفقیت های رقابتی شدید تر و پیچیده تری مواجه شود. بدین دلیل است که رقابت در بازارهای بین المللی (1) از منابع زیادی سرچشمه می گیرد( بومی، کشور میزبان، بین المللی) (2) می تواند بر مبنای مختلفی عملی شده ( هزینه اندک . تمایز محصول  پشتیبانی دولت) . (3) می تواند موقعیت های مختلفی در برابر شرکت داشته داشته باشد ( رهبر . چالش گر . پیرو ) و (4) می تواند از استراتژی های بازاریابی متغیر از کشوری به کشور دیگر بهره بگیرد ( دفاعی . حمله . گوشه ) . محدودیت های منابع بسیاری از شرکت های را وادار می سازد بازاریابی دنج را به عنوان ماندگارترین استراتژی برای رقابت در خارج اتخاذ کنند.