واسطه های مالی

واسطه های مالی بنگاه هایی هستند که در ازای سپرده های مردم اقدام به ایجاد پس انداز و وام دهی می کنند. به طور مشخص می توان گفت واسطه های مالی با ایفای نقش خود، هزینه های مبادلات را کاهش می دهند و با تامین وام های بلند مدت از محل سپرده های کوتاه مدت سپرده گذاران (در بانکها) نقدینگیرا افزایش می دهند و در عمل با ارزیابی طرح های سرمایه گذاری منابع را برای تامین بهترین طرح ها تجهیز می کنند و مدیریت ریسک را تسهیل می بخشند[1].

2-4-1) انواع واسطه های مالی

واسطه های مالی را می توان به موسسات سپرده پذیر و موسسات غیرسپرده ای تقسیم کرد. موسسات سپرده ای نظیر بانک ها به جمع آوری سپرده ها و وام دهی مشغول هستند. این موسسات بخش عمده ای از عرضه پول را تامین می کنند و از این جهت دارای اهمیت فراوان می باشند. موسسات غیر سپرده ای نیز در کار فراهم آوردن خدمات مالی برای دیگران هستند اما به عنوان واسطه وجه عمل نمی کنند. از مهمترین موسسات غیر سپرده ای می توان کارگزاران[2]، بورس اوراق بهادار، بانک های سرمایه گذاری، معامله گران[3]، صندوق های بازنشستگی خصوصی، شرکت های سرمایه گذاری[4]، شرکت های سرمایه گذاری بازار پول[5]، شرکت های بیمه عمر، شرکت های بیمه حوادث، شرکت های تامین مالی[6] را نام برد.

2-5) اوراق بهادار

اوراق بهادار از نظر میزان ریسکی که حمل می کنند، به دو دسته تقسیم می شوند:

  • اوراق بهادار بی ریسک. از این گروه می توان به اسناد خزانه اشاره کرد.
  • اوراق قرضه با ریسک . که به اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق قرضه شرکتها، سهام ممتاز) و اوراق بهادار با درآمد متغیر (سهام عادی، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام عادی، اوراق قرضه با بهره شناور، اختیار خرید سهام شرکت، خرید سهام کوتاه مدت) قابل تقسیم می باشند[7].

[1] ختایی،1378

[2]Brokers

[3]Dealers

[4]Mutual Funds

[5]Monye – Market Mutual Funds

[6]Finance Companies

[7] قجر، محمود و همکاران، 1391