پایان نامه درباره وب سایت و ورزش//ویژگی­ محتوایی وب سایت

رابینز و استیلیانو (2003) ویژگی­های محتوایی و طراحی وب سایت­های شرکت­های جهانی را بررسی نموده­اند که به شرح ذیل می­باشد:

ویژگی­های محتوایی:

 1. اطلاعات مربوط به شرکت 2. تاریخچه 3. پیام مدیر 4. بیانیه ماموریت 5. زندگی نامه­ها 6. نمودار­های سازمانی 7. گزارش­های مطبوعاتی 8. چشم انداز سازمان 9. ارتباطات 10. ایمیل 11. پرسش­های معمولی 12. گفتگوی آن لاین 13. محتوای فعلی 14. تاریخ به روز رسانی 15. اطلاعات مالی و غیره
 2. ویژگی­های طراحی
 3. نمایش 2. انیمیشن 3. قالب­ها 4. تصاویر گرافیکی 5. صدا 6. صدا 7. فیلم 7. جست و جو 8. لینک به سایر وب سایت­ها 9. محتوای محافظت شده 10. گزینه­ی جست با یک موتور جست و جو 11. نقشه­ی وب سایت 12. امنیت 13. دسترسی مطمئن 14. سرعت 15. زمان وغیره (نوروزي، 2005).

برای درک بهتر مطالب بیان شده و در نظر گرفتن چارچوب کلی برای کار و با در نظر گرفتن پیشینه­ی تحقیقات گذشته به استاندارد­هایی برای تحلیل وب سایت­ها می­رسیم که با در نظر گرفتن آن می­توان به صورت لیستی، در تحلیل وب سایت­ها استفادده کرد.

4.5.4.2. استاندارد­های رتبه بندی شده

 • صحت و درستی
 • منابع هر یك از مدارك و اطلاعات موجود وب سایت مشخص شده باشند.
 • اطلاعاتی كه بایستی توسط وب سایت ارائه شود، فیلترو سانسور نشده باشد.
 • اطلاعات از نظر نگارشی (املایی و دستوری) صحیح باشند.
 • امكاناتی (انواع نرم افزار­ها و. . .) در وب سایت گنجانده شوند كه در آزمودن درستی و صحت منابع بكار گرفته شوند، قابل اجرا باشند.

2- صلاحیت و اعتبار

 • منابع و اطلاعات درج شده در وب سایت از اعتبار وصلاحیت كافی برخودار باشند.
 • شركت یا مؤسسه و یا شخ صی كه مسئول وب سایت می­باشد، از صلاحیت و اعتبار كافی برخوردار باشد.
 • تمامی اطلاعات و قوانین، از نقطه نظر حق تألیف و مالكیت حقیقی و حقوقی در وب سایت رعایت شوند.
 • در صورت وجود آگه ی­ها و تبلیغات تجاری منظور و هدف آن­ها (برای مثال منبع درآمد و …) ذكر شود.
 • محتوای موجود در وب سایت از روزآمدی و پویایی لازم برخودار باشد.
 • ساختار خود وب سایت (از نظر طراحی و ساخت و گنجاندن اطلاعات دیگر و … ) روزآمدسازی شود.
 • طراحان و سازندگان وب سایت و میزان اطلاعات تخصصی آن­ها (مدارك تحصیلی) معرفی شوند.
 • در كل اطلاعات جامعی در مورد بودجه و نحوه تأمین اعتبار وب سایت ارائه شود.
 • طراحان و ایجاد كنندگان هر صفحه وب سایت به طور جداگانه معرفی شوند.
 • سهولت استفاده و كاربر پسندی وب سایت
 • نحوه دسترسی به اطلاعات و منابع به صورت كاربرپسندی طراحی شده باشد.
 • نحوه جستجوی اطلاعات (بكارگیری انواع نرم افرارهاو …) به سادگی امكان پذیر باشد.
 • دسترسی به منابع به سادگی صورت پذیرد.
 • اطلاعات كافی و مكمل برای مدرك جستجو شده ارائه شود.
 • اطلاعات مربوط به پشتیبانی كاربر مانند در آن لحاظ شود.
 • اطلاعات آموزشی (نحوه استفاده از امكانات وب سایت) ارائه شده باشد.
 • پیوند­ها (لینك­ها) مرتبط به صورت مناسب، و جامع وكامل طراحی شده باشند، و از گنجاندن ارجاعات كورو بدون مطلب پرهیز شود.
 • ایجاد تعامل و تماس با دس تاندركاران وب سایت آسان باشد.

4- تراكم و فشردگی

 • مقدار اطلاعات موجود در هر صفحه برای كاربر كافی باشد.
 • در هر صفحه مفاهیم غالب باشند نه تصاویر.
 • اطلاعات و تصاویر مربوط به تبلیغات و آگهی­های تجاری كمتر گنجانده شود.

5- تعامل

 • پیوندی برای ارتباط فعال (دوسویه) در نظر گرفته شود.
 • به سؤالا ت و پیشنهادات و … پاسخ داده شود (چه مثبت و چه منفی).
 • پیوند ایجاد شده سریع عمل كند.
 • حداقل یك پیوند (لینك) برای ارتباط كاربران با مسئول اصلی وب سایت (نه نویسندگان مطالب) پیش بینی شود.

6- سرعت

 • به سرعت و بدون درنگ زیاد (URL) آدرس وب سایت جستجو شود.
 • در مواقع ضروری (از سوی طراحان) تغییرات لازم در وب سایت از نظر ظاهری و محتوایی صورت پذیرد.
 • ارتباط كاربر با تمامی پیوند­های فراهم شده از سوی طراحان امكان پذیر و با سرعت صورت گیرد.