پیشینه تاریخی گردشگر روستایی

1-2-2-2-  پیشینه تاریخی گردشگر روستایی در جهان

گردشگری پديده‌ايست كهن كه از دير زمان در جوامع انساني وجود داشته است و به تدريج در طي مراحل تاريخي مختلف به موضع فني، اقتصادي و اجتماعي كنوني خود رسيده است (رضواني؛ 1374 ص: 27). بنابراين واژه گردشگری به قدمت تمدن است با این حال بررسي تاريخچه آن، گوياي اين واقعیت است كه گردشگری هميشه باتجربه خوشايند همراه نبوده است. مردم در تمدن‌هاي ما قبل تاريخ (عهد باستان) با اين انگيزه مسافرت مي‌­كردند كه بتوانند غذا به دست آورند، از خطر دوري جويند يا به مناطقي كه داراي آب و هواي مساعدتري است نقل مكان كنند. با افزايش مهارت و كسب فنون، نياز انسان به زندگي اولیه و خانه به دوشي كاهش يافت، و در دوره­‌هاي بعد انسان با انگيزهء تجارت و تبادل كالا و خدمات مسافرت مي‌­كرد كه اين امر باعث شد كه امپراطور‌ي­‌ها در قاره‌­هاي آسيا، آفريقا و خاور­ميانه رشد كنند. هم چنین این روند ساختار زيربنايي ايجاب مي‌­كردكه جاده‌­سازي،راه­هاي­آبي براي سهولت مسافرت فراهم گردد (رضواني؛ 1387 ص: 35). با توجه به مطالب ذکر شده، نمی­توان براي گردشگری روستايي نيز مي‌توان نقطهء آغازيني را بيان کرد، چرا كه شروع بازديد از جوامع روستايي توسط شهروندان ساير مناطق چندان مشخص نيست. ولی مي‌­توان حدس زد كه از زمان شكل‌­گيري شهرها و گسترش تمدن­هاي بشري، انسان به دليل روابط اقتصادي و اجتماعي به انگيزه‌­هاي مختلف همواره در طول تاريخ، جهانگردي و گردشگري را تجربه كرده است (شريف‌زاده و مرادنژاد؛ 1381 ص52 در رضوانی، 1387، ص36).

توريسم روستايي يك پديده بسيار قديمي است. در این زمینه، ترنر[1] معتقد است گردشگری روستايي به عنوان يك فعاليت تفريحي- اجتماعي، ابتدا در نيمه دوم سدهء هجدهم در انگلستان وسپس در اروپا ظاهر شد. قبل از آن هم مناطق روستايي برای فعاليت‌هاي تفريحي قرار گرفته بود، اما شركت در اين فعاليت‌­هاي تفريحي محدود به اقشار برتر جامعه بود. تا اوايل نيمه دوم قرن هيجدهم يعني تا انقلاب صنعتي افراد نسبتاً كمي امكانات و يا حتي ميل و تصميم به سفر و گردشگري داشتند. مسافرت بسيار كند، سخت و اغلب يك مسئله خطرناك بود و مسافرت به  روستا­ها يك مسئله دشوار بوده است. تا اينكه در دهه 1850، توسعه خطوط راه آهن، سراسر اروپا و آمريكا را به هم وصل كرده انقلاب صنعتی تحولات قابل توجهي در جوامع بشري به وجود­آورد و سبب توسعهء سريع شهر­ها شد. ماشين­‌هاي بخار، ماشين‌­هاي خودكار، تأسيسات مربوط به ديگ بخار توأم با كوره‌­هاي بلند، كارخانه‌­هاي ذوب و ريخته‌­گري در داخل شهر­ها ايجاد و توسعه يافت. پس از آن مرفولوژي شهري نيز در نتيجه انقلاب صنعتي و استقرار واحدهاي توليد­ي دگرگون شد. تقاضا براي نيروي كارگري، نه تنها در افرايش جمعيت شهر­ها موثر افتاد، بلكه الگوهاي سكونتگاهي را از حالت افقي به عمودي تغيير داد (قادري: 1382 ص: 114). به این ترتیب انقلاب صنعتی اگر چه سبب ایجاد برخی مسائل و مشکلات برای جوامع شهری و روستایی شد، ولی موجب گسترش  راه­ها و جاده­ها، وسائل حمل و نقل و توسعه ارتباطات هم در سطح محلی، ملی و بین الملل شد، که این خود موجب افزایش مسافرت­ها و تفریحات به نقاط مختلف جهان از جمله نواحی روستایی شد (رضواني؛ 1387 ص: 36).

[1] Turner