گر چه فناوری اطلاعات ارتباطات و استفاده از رایانه هرگز نتوانسته جایگزین نیروی انسانی در تصمیم گیری شود، ولی از قدرت آن نیز در کمک به کارکنان و مدیران جهت تصمیم گیری درست با استفاده از اطلاعات دقیق و سرعت بخشیدن به کارها نمی توان صرف نظر کرد. بسیاری از سازمان ها به اهمیت فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر سرعت و دقت جریان امور، رضایت بیشتر مشتریان، سیستم های پشتیبانی، تصمیم گیری مدیران و به ویژه کارایی سازمان ها پی برده اند. آگاهی از این گونه تاثیرات باعث گردیده بیشتر سازمان ها به سرعت به سمت استفاده از فناوری اطلاعات گرایش پیدا کنند.(یاردلی،1384)

در بيست سال اخير، فناوري اطلاعات و ارتباطات نقش قابل توجهي را در بهبود امور حرفه اي و شغلي ايفا كرده است .بشرامروز جامعه اي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات را تجربه مي كند كه از ويژگيهاي خاص خود برخوردار هستند .زندگي در دنياي جديد نيازمند شناخت كامل و كسب مهارتهاي استفاده از این تكنولوژي هاست و بدون داشتن چنين ابزاري، رقابت و زندگي بسيار مشكل خواهد بود و منجر به از دست رفتن فرصتهاي فراواني در زندگي روزانه افراد و جوامع مي شود. سازمانها نيز بايد جهت بكارگيري و استفاده بهينه از فناوري اطلاعات و ارتباطات زمينه سازي لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در اين راه ، گامهاي مهم و صحيح را در عرصه پيشرفت و ترقي طي نموده و موجبات ادامه حيات سازماني را فراهم نمايند.

يكي از جنبه هاي مهم تغيير جهاني ، تحولات چشمگير در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات می باشد که بررسي اين تغييرات از نظر ساختاري و درون سازماني و ميان سازماني و جنبه هاي اقتصادي و فرهنگي و آموزشي و ارزش آفريني براي مخاطبان از نظر بهبود كيفيت ارائه خدمات و محصولات و افزايش سرعت و دقت و كاهش هزينه ها و در كل بهبود بهره وري حائز اهميت است .در واقع آگاهی موفق از تغییرات فناوری مستلزم پیگیری مسیر تغییرات جهان است. بکارگیری درست فناوری اطلاعات و ارتباطات تا حد کمی به فناوری مرتبط است. استفادة درست از فناوری اطلاعات به همان چیزهایی همچون مدیریت خلاق، قدرت اجرایی بالا، نیروی با انگیزه، سطح بالای انتظارات و توجه عمیق ارشد مدیریت نیاز دارد که بقیة قسمت های سازمان نیاز دارند (عیسایی و امیرجمشیدی، 1383 )

فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند علاوه بر رشد در آمد ها و کاهش هزینه ها مزایای متعددی برای سازمان به همراه داشته باشد:

 • توانایی کسب اطلاعاتی که در گذشته مکان پذیر نبوده است
 • کسب اطلاعات به هنگام و به موقع
 • بهبود عملیات سازمان
 • توانایی انجام محاسباتی که قبلاً میسر نبوده است
 • بهبود در کیفیت و دقت در کار ها
 • بهبود تصمیم گیری
 • ارتباطات و هماهنگی بیشتر در سطح موسسه
 • بهبود خدمات مشتریان
 • کاهش زمان فرایند کار
 • پشتیبانی از استرتژیهای سازمان
 • بهبود رقابت
 • سازماندهی و طراحی مجدد سازمان از طریق متغیر های فناوری اطلاعات (صرافی زده ، 1383 )

 

2-6- کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدارروستا :

با توجه به توان بالای این فناوری در رساندن خدمات و اطلاعات مورد نیاز روستاییان فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند در عرصه های زیر در جهت توسعه پایدار کشاورزی فعالیت داشته باشد:

 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اجتماعی و آموزش روستاییان به منظور حفاظت از منابع طبیعی
 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به روستاییان به مدد سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی
 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات پست بانک درروستاها
 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه راهکاری برای آموزش دورروستا
 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تجارت الکترونیک
 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش کشاورزی
 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دفع آفات

برخی از موارد کاربرد این فناوری های اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار کشاورزی عبارتند از :

 • گسترش بازارهای روستاییان و کوتاه شدن دست واسطه ها
 • کاهش اثرات بلایای طبیعی و آفات نباتی
 • گسترش تحقیق و ترویج کشاورزی
 • کاهش فاصله محققان و کشاورزان
 • کاهش میزان ریسک محصولات کشاورزی
 • هواشناسی علمی و پیشرفته
 • اطلاعات دقیق از نوسانات قیمتها
 • آموزش کشاورزی ازراه دور
 • آگاهی از سیاستها و اهداف کلی کشور در بخش کشاورزی
 • استاندارد محصولات
 • پیش بینی بازار
 • کاربرد در تهیه فرمولهای غذایی در تغذیه دام. (محمدی و همکاران ، 1388)

فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر فواید اقتصادی اثرات زیادی چون توسعه اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی را در روستاها در پی دارد . با ورود این فناوری در روستاها معضلاتی چون بیکاری، مهاجرت به شهرها ، فقدان بهداشت و مسافرتهای غیرضروری کاهش می یابد . آموزش جوانان روستایی و فرهنگ سازی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امورات مختلف زندگی روستاییان از اولین گامهای توسعه این فناوری در روستاها می باشد . فقدان سیاست کلی و جامع دولت در جهت توسعه فناوری اطلاعات  در روستاها به عنوان بخش عظیمی از نیروهای مولد جامعه ، نبودن بستر مخابراتی مناسب جهت تبادل اطلاعات در روستاها ، عدم آشنایی و مهارت روستاییان در استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات ، جمعیت کم و پراکندگی روستاها ودرآمد پایین روستاییان ، از مهمترین چالشهای توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در روستاها می باشد .