تحقیق – کاربرد میکرو استخراج مایع مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در …

جدول (۳-۱۴): بررسی اثر حجم نمونه آبی بر میزان استخراج پالادیم در میکروگرم ثابت ۶۱
جدول(۳-۱۵) بررسی اثر حجم نمونه آبی بر میزان استخراج در غلظت ثابت ۶۲
جدول (۳-۱۶): نتایج مربوط به رسم منحنی کالیبراسیون پیش تغلیظ ۶۶
جدول (۳-۱۷): نتایج حاصل از بررسی اثر گونه های مزاحم در اندازه گیری یون پالادیم ۶۹
جدول (۳-۱۸): نتایج حاصل از دقت و صحت روش پیشنهادی برای اندازه گیری پالادیم ۷۱
جدول (۳-۱۹): برخی پارامترهای تجزیه‏ای در اندازه‏گیری پالادیم ۷۳
جدول (۳-۲۰): نتایج حاصل از اندازه گیری پالادیم در آب ۷۴
جدول(۳-۲۱): نتایج حاصل از اندازه گیری پالادیم در خاک ۷۵
جدول (۳-۲۲): نتایج حاصل از اندازه گیری پالادیم در سیر ۷۷
جدول (۴-۱): مقایسه روش پیشنهادی با برخی از روشهای گزارش شده برای تعیین مقدار پالادیم ۸۲
فصل اول:
مقدمه
مقدمه
گسترش صنایع و استفاده روز افزون از فلزات سبب انتشار وسیع آنها در محیط زیست گشته است. به طوری که این فلزات از راه های گوناگون قادر به ورود به زنجیره غذایی و در نهایت سیستم های بیولوژیکی می‌باشند. افزایش عناصر فلزی به خصوص فلزات واسطه سنگین در محیط زیست حتی در مقادیر بسیار کم، آثار زیان باری را بر سلامتی انسانها و دیگر جانداران در پی دارد. از این رو شناسایی و تعیین مقدار فلزات سنگین جهت کنترل و جلوگیری از افزایش نامطلوب آنها امری ضروری است. یکی از فلزات سنگین پالادیم می‌باشد که در این قسمت پایان نامه به بررسی خصوصیات و اثرات پالادیم میپردازیم.
تاریخچه
پالادیم در سال ۱۸۰۳ توسط ویلیام هید ولاستون[۱] کشف شد، این عنصر توسط ولاستون دو سال بعد از کشف سیارک پالاس، نامگذاری شد. اسم این عنصر برگرفته از الهه یونانی خرد، پالادیون یا پالاس است. ولاستون این عنصر را در یک معدن پلاتین در آمریکای جنوبی کشف کرد. روزگاری ترکیب پالادیم کلرید برای درمان مرض سل به میزان ۰۶۵/۰ گرم در روز تجویز میشد. این ترکیب عوارض جانبی زیادی داشت و فورا داروهای موثر دیگر جایگزین شدند[۱].
پالادیم هم به صورت آزاد و هم به صورت آلیاژ با طلا و پلاتین و دیگر فلزات در محل کوههای اورال استرالیا ، اتیوپی و آمریکای شمالی و جنوبی یافت میشود، با این حال اکثر پالادیم مصرفی بدلیل صرفه اقتصادی از معادن نیکل و مس در آفریقای جنوبی و آنتاریوی کانادا استخراج میشود، چرا که حجم زیاد تولید فلزات از این معادن، عمل دریافت پالادیم را به صرفه میکند[۱].
خواص فیزیکی و شیمیایی پالادیم
پالادیم (Pd) دارای عدد اتمی ۴۶ است و یکی از فلزات کمیاب بوده و به رنگ نقرهای است و در مجاورت هوا سیاه نمیشود. این فلز با چگالی اندک خود پایینترین نقطه ذوب را در میان فلزات هم گروه پلاتینیوم دارد. این فلز در زمانی که به آن حرارت داده شود، به میزان زیادی کشیده و نرم شده و در دمای کم سفت و محکم میشود[۱].
پالادیم به شدت با ترکیبات گوگردی و اسید نیتریک ترکیب شده به آرامی در هیدروکلریک اسید حل میشود. همچنین این فلز در دماهای معمولی با اکسیژن ترکیب نمیشود. این فلز به طرز بسیار غیر معمول و عجیب خاصیت جذب هیدروژن را تا ۹۰۰ برابر حجم خود در دمای اتاق دارد . در این عمل احتمالا هیدرید پالادیم تشکیل میشود اما ترکیب شیمیایی واقعی آن هنوز آشکار نشده است[۱]. حالت های معمولی اکسیداسیون پالادیم ۲+، ۳+ و ۴+ میباشد. اخیرا ترکیباتی از پالادیم که در آن عدد اکسیداسیون پالادیم ۶+ است گزارش شده است[۱،۲]. برخی از خواص عمومی پالادیم در جدول (۱-۱) ذکر شده است.
جدول(۱-۱): خواص عمومی پالادیم

نماد شیمیایی Pd
عدد اتمی ۴۶
وزن اتمی ۴۲/۱۰۶
آرایش الکترونی [Kr],4d10,5s0
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است