مشارکت اجتماعی:پایان نامه سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش

مشارکت اجتماعی: مفهوم مشارکت، قدمتی به درازای تاریخ زندگی اجتماعی بشر دارد که در طول حیات طولانی خود روند تکامل و دگرگونی را پشت سر گذاشته و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی خود، تعاریف مختلفی به خود دیده است. کائوئری اعتقاد دارد که مشارکت به قدمت تاریخ بشری پیشینه Continue Reading

ابعاد توانمند سازی-پایان نامه پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع

ابعاد توانمند سازی روانشناختی تجربه توانمند سازی در تمام چهار بعد مشهود بوده و اگر هر بعد وجود نداشته باشد در نتیجه تجربه توانمند سازی محدود می گردد. برای مثال اگر افراد جهت اخذ تصمیم، اختیار[1] داشته باشند(خود تعیینی) امّا توجّهی به انواع تصمیماتی که می توانند اخذ کنند نداشته Continue Reading

فرایند کسب و کار:/پایان نامه درباره سرمایه اجتماعی

فرایند کسب و کار چارچوبهای توضیح داده شده تا بدینجا سلسله مراتبی – مدار هستند. چارچوبهای دیگری نیز وجود دارند که مدیران را تشویق می کنند تا به جریانات افقی مواد و اطلاعات در بین سازمان توجه بیشتری کنند. برای مثال می توان «فرایندهای کسب و کار» را نام برد Continue Reading

دیدگاه  افه و فوش:/پایان نامه درباره سرمایه اجتماعی

دیدگاه  افه و فوش افه و فوش[1] در مقاله خود سرمایه اجتماعی را بعنوان یک منبع با مالکیت جمعی متعلق به محله، جوامع، مناطق و بخش ها معرفی نموده اند و آن را متغیر، کوچک و بزرگ و یا کم و زیاد می دانند. آنان سرمایه اجتماعی را با سه Continue Reading

رویکردهای هوش هیجانی:پایان نامه هوش هیجانی و عدالت سازمانی

رویکردهای متفاوت به هوش هیجانی با توجه به تعاریف متعدد از هوش هیجانی دو رویکرد عمده در زمینه هوش هیجانی مطرح است (سربلند، 2011): الف) رویکرد توانایی: که هوش هیجانی را به عنوان هوشی که شامل هیجان می‌باشد، در نظر می‌گیرد و تعریف می‌کند. تعاریف اولیه از هوش هیجانی در Continue Reading

مبانی معنویت در قرآن:/پایان نامه درمورد معنویت در محیط کار

بنابر این معنویت جامع و کامل یا درونی و بیرونی و یا ستیز و گریز و گرایش می تواند معنویت هم گرا با فطرت انسان باشد و فرجام و سرانجام آن سعادت حقیقی فرد و جامعه انسانی ما در نوشته حاضر در سه محور : الف) مبانی معنویت در قرآن Continue Reading

استراتژی کیفیت زندگی کاری:پایان نامه درباره کیفیت زندگی کاری

رویکردها و استراتژی های کیفیت زندگی کاری اگر چه رویکردها و استراتژی های مختلفی برای بهبود کیفیت زندگی کاری وجود دارد ولی همگی آن ها در یک هدف مشترک اند و آن انسانی کردن محیط کار از طریق بسط دموکراسی و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های مربوط به کار Continue Reading

مدیریت وجه نقد/پایان نامه درمورد کیفیت اطلاعات مالی

رابطه جریان نقدی حسابداری با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام اگر در شر‌کتی ‌که در حال رشد نیست، بدهی‌ها ثابت نگه داشته شده و فقط داراییهای ‌کاملاً مستهلک شده فروخته شود و داراییهای ثابت نیز خریداری نشود، در این صورت، جریان نقدی حسابداری آن برابر با جریان نقدی حقوق صاحبان Continue Reading

مفهوم عدالت :”پایان نامه درباره عدالت سازمانی ادراک شده”

فرهنگ لغات آكسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختيار و قدرت و دفاع از حقوق با تعيين پاداش يا تنبيه توصيف كرده است. اما آنچه در تعاريف اين واژه به مقاصد ما نزديكتر است مفهوم عدالت به معناي برابري و تساوي ، دادگري و انصاف، داوري با Continue Reading

تاريخچة بهره‌وري-پایان نامه درمورد بهره وری نیروی انسانی

بهره­ وری نیروی انسانی 1-1-1. تاريخچة بهره‌وري با توجه به خواسته‌ها و آرزوهاي نامحدود انسان از يك طرف و از طرف ديگر محدود بودن توان و قدرت،‌ امكانات، ابزار و زمان حياتش، انديشه استفاده مؤثر از منابع با زندگي او گره مي‌خورد. تاريخ حيات بشر مملو از تلاشهايي است كه Continue Reading