اسنادتجاری:/پایان نامه درباره مدیریت سرمايه در گردش

اسنادتجاری اسنادتجاری معمولاًاوراق بهادارقابل مبادله ای است که توسط واحدهای انتفاعی به سایرواحدهای انتفاعی،بانکهایامؤسسات مالی فروخته می شود.بسیاری ازواحدهای انتفاعی اسنادتجاری خودرامستقیماًبه سرمایه گذاران می فروشند.هزینه تأمین مالی این قبیل اسنادبه وضعیت مالی ورده بندی اعتباری واحدانتفاعی صادرکننده آن بستگی دارد.(شباهنگ،1379) درانتخاب مابین تأمین مالی کوتاه مدت وبلندمدت قاعده سرانگشتی مورداستفاده شرکت این است که ازسرمایه گذاری های کوتاه مدت …

الگوهای فرهنگ سازمانی:”پایان نامه فرهنگ سازماني و شناخت كاركنان”

الگوهای فرهنگ سازمانی 2-5-1- الگوی آگیل 11تالكوت پارسونز یکی از چارچوبهای تحلیل محتوای ارزشهای فرهنگی ، نشأت یافته از ” تالکوت پارسونز ” جامعه شناس آمریکائی است . پارسونز یک نظریه پرداز جامعه شناسی عمومی بوده که اثر او در دوره ای بین دهه 1940 تا دهه 1960 حاکم بود ولی در آگاهی بخشیدن به وظیفه جامعه شناسی عصر کنونی …

انواع تعهد سازمانی:/پایان نامه در مورد فرهنگ و تعهد سازماني

تعهد عاطفی تعهد عاطفی تحت عنوان “وابستگی عاطفی، شناخت کارکنان از سازمان، اهدافش و مشارکتی که در سازمان و اهدافش ایفا می کنند” تعریف می شود  .( O’Reilly& Chatman,1986) تعهد عاطفی عبارت است از دلبستگی عاطفی کارمندان، ماهیت یافتن و مشارکت در سازمان. کارمندان با تعهد عاطفی قوی در سازمان می مانند زیرا خود این امر را می خواهند  Meyer& …

سطوح بازاريابي سبز:پایان نامه بازاريابي سبز و تصميم خريد

سطوح بازاريابي سبز مي توان براي فعاليت هاي بازاريابي سبز سه سطح را در نظر گرفت: سطح استراتژيك، شبه استراتژيك و تاكتیکي. در سطح سبزسازي استراتژيك، مديريت مالي تصميم هايي درباره تجميع موضوعات محيطي و هدف هاي يك شركت با سيستم هاي بزرگ و كوچك سازماني مي گيرد. در اين سطح تغييرات بنيادي استراتژيك در فلسفه شركت به وجود مي …

توانمندسازي با چرخش شغلي-پایان نامه درباره توسعه منابع انساني

  توانمندسازي به وسيله چرخش شغلي چرخش شغلي روشي است كه به وسيله آن مي توان كاركناني را كه جزيي نگر هستند و ديدشان تنها به حوزه كاري خودشان محدود مي گردد، تبديل به افراد كل نگر كرد كه مسائل را در ابعاد وسيع تر مي بينند و درك مي كنند. علاوه بر اينكه چرخش در مشاغل مختلف باعث افزايش …

بهبود کیفیت زندگی کاری:/پایان نامه درمورد ابعاد کیفیت زندگی کاری

راه های بهبود کیفیت زندگی کاری تنوع در برنامه های کیفیت زندگی کاری تقریباً به اندازه سازمان های است که تلاش هایی را به منظور بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان خود انجام داده اند. برنامه های کیفیت زندگی کاری با ساختار و فرآیند های خود کار و محتوای سازمانی که کار در درون آن محتوا شکل می گیرد، سرو کار …

بازاریابی رابطه مند:پایان نامه درباره تعدیل گری جنسیت

مروری بر بازاریابی رابطه مند بیشتر محققان منشأ بازاریابی رابطه مند را به لئونارد بری[1] (1983) منسوب می دانند که اولین بار آن را در زمینه تخصصی بیان کرد. در این زمینه، ویلسون[2] (1995) گفت که روابط بین خریدار و فروشندگان از زمانی وجود داشته که انسان آغاز به تجارت و مبادله کالا و خدمات کرد. شت و پاراویتار[3] (2000) …

تعهد در سازمان:/پایان نامه درباره محوریت کار و تعهدسازمانی

مبنای فردی رفتارهای فراتر از نقش را میتوان در تجزیه و تحلیل سازمانی چستر بارنارد [1]جست که بر تمایل فرد به مایه گذاشتن از خود برای سازمان تاکید می کند. این تمایل به عنوان رفتارهایی خودانگیخته، همکارانه و حمایتی نسبت به سازمان و همچنین اعمالی که باعث ارتقای وجهه و جایگاه سازمان می گردد توصیف شده است (اسچناک[2]، 1991). رفتار …

ابعاد کيفيت :/پایان نامه درباره رضایت مندی از بیمه

–  ابعاد کيفيت در بخش دولتي – اطلاع‌رساني: مراجعه کنندگان به بخش دولتي، معمولا نمي‌دانند نخستين گام از کجا آغاز مي‌شود و پايان کار کجاست؟ چه مدارک و اسنادي لازم دارند؟ تا اخذ نتيجه نهايي چقدر زمان نياز دارند؟ به کدام مرجع يا مراجع بايد رجوع کنند؟ تمام اين سؤالات را بايد با آزمون و خطا بيابند. مراجعه‌کننده، به نخستين …

شناسایی بازار هدف:/پایان نامه درمورد سرمایه فکری

شناسایی بازارهای هدف – مشارکت تمامی بخش های سازمان در فرایند بازار یابی خدمات با استفاده از بازار یابی یکپارچه -شناسایی نیازهای مشتریان – توزیع باز خورهای مشتری در سراسر سازمان – تقویت نگرش مشتری مداری در بین تمامی اعضاء سازمان – استخدام و آموزش وایجاد انگیزه وتوانمند سازی کارکنان به نحوی که بتوانند به طور کامل به مشتریان ارائه …