ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن//پایان نامه ادراك كاركنان و رضایت شغلی

سیاست­های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن و اهداف آن­ها سیاست­های ارزیابی عملکرد دارای سابقه چند ده ساله می­باشند که معمولاً در متون مدیریت، این سیاست­ها را به دو دسته کلی سیاست­های سنتی و مدرن تقسیم می­کنند بطوری که در سیاست­های سنتی تاکید زیادی بر افراد به عنوان موضوع مورد ارزیابی Continue Reading

انواع نگرش شغلی//پایان نامه ادراك كاركنان و رضایت شغلی

انواع نگرش شغلی بیشتر تحقیقاتی که در رفتار سازمانی انجام شده است در رابطه با سه نگرش می­باشد: رضایت شغلی، تمایل به ترک شغل/ وابستگی شغلی و تعهد سازمانی. با توجه به اینکه در این پژوهش توجه اصلی بر تمایل به ترک شغل و رضایت شغلی است. محقق به این Continue Reading

انواع ارزیابی//پایان نامه درباره ادراک رهبری خدمتگزار

انواع ارزیابی دراکثرسازمانه، وظیفه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و نظارت بر اجرای آن به عهده اداره امورکارکنان یا معاونت نیروی انسانی است، ولی انجام آن باید با حضور و مشارکت مستقیم وفعال مسئولان اجرایی (صفی) سازمان باشد. به ظور کلی ارزیابی عملکرد کارکنان درسازمان از طرق زیرانجام می گیرد: Continue Reading

ویژگی های مکمل//پایان نامه درباره ادراک رهبری خدمتگزار

ویژگی های مکمل الف- ارتباطات: بسیاری از محققان معتقدند که اثربخشی کل رهبری بستگی به توسعه کافی مهارت های ارتباطی میان رهبر و پیروان داد. ب- اعتبار( مقبولیت): رهبران دارای اعتبار عادات،  ارزش ها، خصیصه ها و شایستگی هایی هستند که از طریق آن ها می توانند اعتماد و تعهد Continue Reading

تكنيك پي .ام .آي:/پایان نامه درمورد ماهیت شغل و خلاقیت

تكنيك پي .ام .آي (P.M.I): يكي از ارزشهاي اين تكنيك آن است كه انسان را مجبور مي سازد تا دقايقي برخلاف قالبهاي ذهني اش تفكر كند و به مرور نسبت به قالبهاي ذهني خود آگاه تر و مسلط تر شود؛ لذا آمادگي ذهني بيشتري براي خلاقيت پيدا مي كند. نام Continue Reading

ارتباط الكترونيكي:/پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي

شرط اساسي براي هر ارتباط الكترونيكي تحت اين قانون، اين است كه قابل دسترس باشد تا بتواند براي ارجاعات آتي مورد استفاده قرار بگيرد. در راستای پيوستن به ساختار جهانى تجارت به شيوه الكترونيكي، كنفرانس يكنواخت سازى قوانين كانادا به تقليد از قانون نمونه (۱۹۹۶) قانون متحدالشكل تجارت الكترونيكى (يوكا) Continue Reading

مالیه رفتاری:پایان نامه واكنش بازار سهام به اخبار سود

         مالیه رفتاری مطالعات جنبه های رفتاری بازار کارا اوراق بهادار را مالیه رفتاری می نامند،مالیه رفتاری مطالعه چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه می باشد. علاوه بر تعریف فوق به نظر تالر مالیه رفتاری نوعی رفتار روشنفکرانه که مدعی است ” Continue Reading

نظریه ی دوره زندگی-پایان نامه درباره رهبری تحول گرا

هدف یکی دیگر از تئوری های اقتضائی است که شناخته می شود. این تئوری توسط هوس[1] مطرح شده است. سبک رهبری در این تئوری چهار نوع است: الف:آمرانه: مشارکت وجود ندارد و همه کاره رهبر است. ب: حمایتی: رفتار رهبر مشفقانه است و از پیروان حمایت می کند. ج: مشارکتی: Continue Reading

پروانه ترخیص کالا//پایان نامه درباره سازمان گمرك جهاني

روال ها و رسمیت گرایی اولیه همان طوری که عنوان رسمی کنوانسیون بین المللی ساده کردن و هماهنگ کردن روال گمرکی نشان می دهد، کنوانسیون اصلاحی کیوتو حاوی محدوده ی زیادی از مفاد مربوطه بود که نیازهای پاراگراف اول گات را بهبود می بخشد. متن زیر بعضی روال ها و Continue Reading

فروش بیمه درمان:/پایان نامه درباره بیمه درمان مکمل

تبیین اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر فروش بیمه درمان هزینه های خدمات بهداشتی، درمانی به دلیل پیدایش روش‌های جدید تشخیصی، رشد تکنولوژی، تغییر الگو بیماری ها، تغییر ساختار جمعیتی و افزایش متوسط سن جمعیت، افزایش یافته است (). و یکی از مهمترین منابع تامین مالی این هزینه‌های رو به رشد، Continue Reading