معرفی ساپورت کلاچ برقی اتاکو

معرفی ساپورت کلاچ برقی اتاکو : همانطور که در معرفی کلاچ اتوماتیک شنیده اید این سیستم قابلیت دو منظوره دارد به این منظور و برای حفظ کلاچ پایی (اصلی) از نوعی گوی و پیچ چشمی  استفاده شده است که باعث میگردد بدون خارج نمودن سیم کلاچ پایی کابل کلاچ برقی Continue Reading