سامانه پژوهشی – بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور۷

مراسم درباره برگزاری مراسم در مناسبت‌های مختلف، بایستی تاکید کرد که مدیریت مراسم در صورتی می‌تواند به بهترین نحو عمل شود که مبتنی بر برنامه مدون باشد، برای این منظور، تهیه «تقویم مراسم» و «جدول مناسبتها» و گنجانیدن برنامه‌های مورد نظر برای اجرا در یک مناسبت در آنها ضروری است. هر روابط عمومی باید بر اساس وظایف و شخصیت سازمان …

کدام علف زن بهتر است؟!

  بدون شک یک ابزار مناسب و حرفه ای، شاه کلید انجام بی نقص یک فعالیت به شمار می رود. البته یک ابزار خوب، لزوماً نباید بهترین مدل یا گران ترین آن باشد. بلکه باید متناسب با نیاز بوده و از کیفیت ساخت و امکانات خوبی برخوردار باشد. علف زن یا علف تراش نیز از جمله ابزارهایی است که امروزه …

فایل -تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی استان گیلان ۰

منابع دانش بنیان۵۹۱/۰۰۰۵/۰ با توجه به جدول ۴-۹ مشاهده می شود که در مدل اول شدت تاثیر متغیر کارآفرینی بر عملکرد سازمان ۷/۷۸ درصد بوده و همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با ۶۲/۰ می باشد که نشان می دهد متغیر کارآفرینی به میزان ۶۲ درصد می تواند متغیر عملکرد را پیش بینی کند. در مدل دوم متغیر …

ساخت آغاز‌گر-پایان ‌بخش در کتابهای درسی کودکان و ارتباط آن با درک خواندن نگرشی نقشگرا- قسمت ۵

موضوع مورد بررسی   دبیرمقدم (۱۳۸۴: صص ۱۲۱-۱۲۲) هلیدی را احیاگر رویکرد نقشگرایی میداند و او را تداومدهنده راه مکتبهای پراگ و لندن معرفی میکند. او رویکرد هلیدی را رویکردی جامعهشناختی و نشانهشناختی به زبان میداند که اصولاً به ساختهای زبانی به عنوان شقوق و انتخابهایی متعلق به محور جانشینی عنایت دارد. او متذکر میشود که در منظر هلیدی منشأ …

تأمین اجتماعی و رفاه عمومی از منظر امام خمینی- قسمت 7

امام خمینی بدلیل عدم توجه دولت به معنویت از اغاز مبارزه سیاسی از هر گونه دیدار و گفتگویی با مقامات دولتی خودداری ورزید و این روش را تا سرنگونی رژیم شاهنشاهی دنبال کرد.(رجبی، 1377) ویژگى بارز اسلام این است كه در عین اعتقاد به آزادى و اختیار انسان، او را در مقابل خود، خدا، جامعه و حتّى دیگر موجودات، مسؤول …

جایگاه اسماعیل صبری در ادبیات معاصر عرب کجاست- قسمت 18

(زلیخا) گفت : اکنون حق آشکار شد این من بودم که او را به سوی خود فرا خواندم و پیراهن پاره شد .و این بیت اشاره ای به آیه قرآن کریم : [ قالَ مَا خَطبُکُنَّ اِذ راوَدتُنَّ یُوسُفَ عَن نَفسِهِ قُلنَ حَاشَ لِلهِ ما عَلِمنَا عَلَیهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امرَاَتُ العَزیزِ الآنَ حَصحَصَ الحَقُّ اَنَا راوَدتُهُ عَن نَفسِهِ و …

بررسی سه تیپ شخصیتی «عاقل»، «نادان» و «دیوانه» در حکایات طنز آمیز مثنویهای عطار- قسمت ۱۳- قسمت 2

از خدا دارند چندانی خبر         کز دم این غالیه، این لاشه خر»     معشوق طوسی از دیوانگان عشق خداست که با خردی فراتر از دنیا و مصلحتهای آن بر امور می نگرد. او شاهد غفلت مردمان زمان خود و دنیا زدگی آن هاست پس در موقعیتی طنز آمیز به استخفاف مردمان زمان خود می پردازد …

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت¬های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی (مورد شرکت¬های بیمه شهرستان بروجن)- قسمت ۳- قسمت 2

مشتریان ناراضی، کسانی هستند که برای برآوردن نیاز خود به محل دیگری به جز شما مراجعه می­ کنند. دربرابر هر مشتری ناراضی که به شما شکایت می­ کند، ۲۵ مشتری ناراضی وجود دارد که به شما شکایت نمی­ کنند. هر مشتری ناراضی، نارضایتی خود را به ۸ تا ۱۶ نفر دیگر منتقل می­ کند. بیش از ۹۰ % مشتریان ناراضی …

اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر بر اساس مدل کرک پاتریک- قسمت ۱۳

۷/۵۰۶     ۰/۰۷۶     ۰/۵۶۸     تاثیر در کنفرانس مدرسه ای     برای شاخص تغییر در میزان ارتباط با مدیران بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۶۰۰است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۰۰۵است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۰/۰۰۰۵است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار …