بررسی کابینه¬های مشروطه از فتح تهران تا کودتای رضاخان (۱۲۸۸-۱۲۹۹ه. ش)۹۲- قسمت ۱۲

۳-۱ تعریف نهاد کابینه[۴]در فرهنگ فارسی معین، کابینه به معنای اطاق کار، دفتر، دبیرخانه، مجموع وزیران یک دولت و هیأت دولت معنا شده (معین، ۱۳۸۶، ج۳: ۱۳۷)، در لغت نامه دهخدا نیز به معنای هیأت وزیران، مجموع وزرا و دولت آمده است. (دهخدا، بی تا، ج۳۹: ۲۴۶)با اینکه کابینه الگویی از نوگرایی است، اما درعمل همان کارکرد­های سنتی و قابل …

بررسی کیفی تطبیقی اخبار ۲۰۳۰ سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت¬دقیقه بی¬بی¬سی فارسی- قسمت ۲۸

تکرار شعارهای سیاسی با هدف نفوذ در روح و مغز مردم برای پیروی از حکومت جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.     تحریک احساسات در جهت غرور ملی و نفرت از دشمن برای حرکت به سوی هدف   داشتن جنبه پرستش آمیز و ضرورت ایمان بی چون و چرا   (معتمد نژاد، ۸۶)ضد …

بررسی ساختار بنیادین جمله و ساختار ظرفیتی افعال در شش اثر برگزیده از متون منثور قرن های ششم و هفتم (براساس نظریه دستور وابستگی)- قسمت ۳۴

– موافقت کردن || فا، متمم باواسطه|| || فا||<فا، ( متمم باواسطه)>– نزدیک رسیدن || فا||<فا>– نسبت کردن || فا، [متمم]، متح به ای||<فا، متمم، متح به ای>– نشستن || فا، متح دری|| || فا|| || فا، متح به ای|| <فا، ( متح دری)>– نشاندن || فا، [متمم]، متح دری||<فا، متمم، متح دری>– نشان کردن || فا، متمم|| || فا، …

ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران- قسمت ۲

۳-۱٫ مقدمه ۶۳۳-۲٫ روش پژوهش ۶۴۳-۳٫ جامعه و نمونه آماری ۶۴۳-۴٫ نمونه‌گیری ۶۵۳-۵٫ ابزارهای گردآوری داده ها ۶۶۳-۵-۱٫ پرسشنامه رهبری معنوی ۶۷۳-۵-۲٫ پرسشنامه رضایت شغلی ۶۸ شناخت رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی  ۳-۶٫ روایی و پایایی ابزارهای پژوهش ۶۸۳-۶-۱٫ روایی ابزار پژوهش ۶۹۳-۶-۲٫ پایایی ابزار پژوهش ۷۰۳-۷٫ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۱۳-۸٫ خلاصه فصل ۷۲فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۳۴-۱٫ …

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بندرعباس- قسمت ۹

– اهمیت انتخاب همسر– آشنایی خانواده با نشانه‌های اولیه اعتیاد در فرزندانج: عوامل اجتماعی محافظت کننده در برابر اعتیاد– نقش خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی– رهنمودهای مذهبی در پیگیری از آسیب‌های اجتماعی– ویژگیهایی قانون مبارزه با مواد مخدر– سودمندی ورزش و تفریحات سالم– تدابیر نظام آموزشی در مصون سازی شاگردان– ارائه الگوهای مطلوب اجتماعی(همان)۲-۱۱ تاریخچه شیوه‌های فرزند پروریشیوه های پرورش کودک …

بررسی اثر گزارشگری محافظه کارانه بر ارتباط بین اقلام تعهدی بلندمدت و جریانهای نقدی عملیاتی آتی در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۹

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ­ها ۴-۱- مقدمهدر این فصل بر اساس مطالب بیان شده در فصول قبل و همچنین فرضیه ­های مطرح شده به آزمون فرضیه ­ها و تجزیه و تحلیل مدل­های تحقیق خواهیم پرداخت. این فصل در شش بخش تنظیم شده است. بخش اول به بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک با …

بررسی تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان(مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)- قسمت ۱۵

۱٫ تجزیه وتحلیل با بهره گرفتن از آمار توصیفی ۲٫ تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از آمار استنباطی.۳-۱۴-۱-۱-آمار توصیفی :پژوهشگر با بهره گرفتن از آمار توصیفی به تلخیص و توصیف داده ها می پردازد داده ها را در جدول و نمودار ها به تصویر می کشد و با بهره گرفتن از سایر شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و …

بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM- قسمت ۱۴

رضایی و شکاری (۱۳۸۵) در پژوهشی با عنوان ” ارائه مدل علی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری گرایی در چارچوب مدل EFQM “   به بررسی خود ارزیابی سازمان برای شناسائی بهبود وضعیت رقابتی سازمان به منظور همراهی با محیط پویا و فضای رقابتی بازار، به کار میرود و استفاده از مدل تعالی کیفیت اروپا (EFQM) به عنوان …

مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران- قسمت ۵

بدین ترتیب، همان‏گونه که طبیعت انسان‏[۵۸] و سرگذشت او حکایت از حسّ برترى‏طلبى و خود محورى او دارد؛ به گونه‏اى که حاضر مى‏شود هم‏نوع خود را از بین ببرد و خون او را بر زمین بریزد، همین انسان در طبیعت خود، حس انتقام‏جویى و مقابله به مثل را دارد و حاضر نیست در مقابل تجاوز و تعدّى دیگران سکوت نماید و …

بررسی فیتوشیمیایی و ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره¬های متانولی چند نوع گونه گیاهی علیه باکتری¬های گرم مثبت و منفی- قسمت ۳

۲-۸ تهیه استاندارد نیم مک­فارلند……………………………………………………………………………………………………………………..۳۳۲-۹ تهیه سوسپانسیون میکروبی……………………………………………………………………………………………………………………….۳۴۲-۱۰ آزمون­های میکروبی………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴۲-۱۰-۱ تست دیسک دیفیوژن………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴۲-۱۰-۲ تست آنتی­بیوگرام…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵۲-۱۰-۳ تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و تعیین حداقل غلظت کشندگی……………………………………………………۳۵۲-۱۰-۳-۱ تعیین MIC عصاره…………………………………………………………………………………………………………………………۳۶۲-۱۰-۳-۲ تعیین MBC عصاره……………………………………………………………………………………………………………………….۳۷۲-۱۱ بررسی خواص فیتوشیمیایی اولیه……………………………………………………………………………………………………………۳۷۲-۱۱-۱ آلکالوئید……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه۲-۱۱-۱-۱ معرف مایر………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷۲-۱۱-۱-۲ معرف بوشاردا…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸۲-۱۱-۲ آنتوسیانین……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸۲-۱۱-۳ تانن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸۲-۱۱-۴ ساپونین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸۲-۱۱-۵ اندازه ­گیری میزان فنل عصاره­های گیاهی……………………………………………………………………………………………۳۹۲-۱۱-۵-۱ رسم منحنی استاندارد اسید گالیک………………………………………………………………………………………………..۳۹۲-۱۱-۶ بررسی فعالیت آنتی­اکسیدانی………………………………………………………………………………………………………………۳۹۲-۱۱-۶-۱ توانایی به­دام اندازی …