سیره پیامبرو اهل بیت (علیهم السلام) درآموزش قرآن- قسمت ۱۳

کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبّروا آیاته و لیتذکّر اولوالالباب.[۱۹۰]افلم یدبّروا القول ام جاءهم مالم یأت اباءهم الاولین.[۱۹۱]افلا یتدبّرون القرآن و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا.[۱۹۲]با توجه به اهمیت فوق[…]

ادامه مطلب

دسته بندي علمی – پژوهشی : سیره پیامبرو اهل بیت (علیهم السلام) درآموزش قرآن- قسمت ۱۲

الف) اصالت کمیت:در این دیدگاه، قرآن پدیده ایست که تلاوت آن مایه اجر و ثواب، و اساسا برای این نازل شده که افراد آن را بخوانند و به “ثواب و اجر” قرائت نایل[…]

ادامه مطلب

سیره پیامبرو اهل بیت (علیهم السلام) درآموزش قرآن- قسمت ۱۱

“… عن علی بن مملک انه سال ام سلمه عن قراءه رسول الله (ص)، قالت مالکم و صلاته، ثم تعتت قراءته فاذا هی تنعت قراءته مفسره حرفا حرفا”[۱۷۳]“… عن ام سلمه قالت، کان[…]

ادامه مطلب

سیره پیامبرو اهل بیت (علیهم السلام) درآموزش قرآن- قسمت ۱۰

فرق زبان قرآن با زبان عربی متداول: قرآن، کلام خداست و همانگونه که قبلاً ذکر شد، فرق کلام خدا با دیگر کلامها، مانند فرق خود خداوند است با مخلوقاتش. یقیناً زبان عربی نیز[…]

ادامه مطلب

سايت مقالات فارسی – سیره پیامبرو اهل بیت (علیهم السلام) درآموزش قرآن- قسمت ۹

در این دیدگاه عربیّت قرآن، فدای «قرآن» بودن و «کلامالله» بودن آن میشود، و از آنجا که اصالت با بطون قرآن است، هدایتها و سقایتهای معرفتی قرآن، وابسته به دانستن ظهر و ظاهر[…]

ادامه مطلب

تحقیق دانشگاهی – شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دیوان محاسبات منطقه (۱) و رابطه آن …

ایجاد تنوع در محیط کارنظام شایسته سالاری:در نظام شایستگی هدف آن است که شایسته ترین افراد به خدمت سازمان درآمد و طبق ضوابط و مقررات موجود در سازمان بر اساس شایستگی و صلاحیت[…]

ادامه مطلب

شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دیوان محاسبات منطقه (۱) و رابطه آن …

در مقابل جراحی، کارهای ساده کارگران و کارمندان دون پایه سنتی را می توان مثال آورد که کلیه ابعاد پنج گانه اصلی شغل در این مشاغل بسیار پائین است و یا اصلاً وجود[…]

ادامه مطلب

شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دیوان محاسبات منطقه (۱) و رابطه آن …

۱- تعهد نسبت به مشتری۲- تعهد نسبت به سازمان۳- تعهد نسبت به خود۴-تعهد نسبت به افراد۵- تعهد نسبت به وظیفه (تکلیف).به طور خلاصه، این تعهدات نام برده شده هستند که با هم چارچوب[…]

ادامه مطلب

پژوهش – شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دیوان محاسبات منطقه (۱) و رابطه آن با …

۴-رضایت لازم از برنامه های جانبی ( لی و کی یو ۲۰۱۰ )ریچارد والتون (۱۹۷۳) به عنوان نخستین کسی که رویکرد کیفیت زندگی را مطرح کرد ، برنامه و مولفه های کیفیت زندگی[…]

ادامه مطلب

پژوهش – شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دیوان محاسبات منطقه (۱) و رابطه آن با …

۴- برنامه های مبتنی بر حقوق متغیر: اجرای برنامه هایی با هدف انگیزش، مشارکت کارکنان در سود، دادن پاداش و جایزه، برنامه های مبتنی بر حقوق متغیر هستند. آنچه این برنامه را از[…]

ادامه مطلب