بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد- قسمت ۴

جدول۴-۵ همبستگی بین نمره پرسشنامه اخلاق حرفه ای و هوش معنوی چکیدهاخلاق حرفه ای به عنوان یکی از ویژگی های سرمایه ی انسانی و معنوی هر جامعه یا سازمان است اخلاق گرایی می تواند وسیله ای برا ی رشد معنوی افراد باشد. چرا که انسان معنوی نمی تواند اخلاقی زندگی نکند هوش معنوی نه تنها در حوزه های فردی بلکه …

بررسی کارایی واحدهای کنسانتره در استان آذربایجان غربی- قسمت ۱۰- قسمت 2

در واقع کارایی درآمد (کارایی اقتصادی) نسبت درآمد مشاهده شده به حداکثر درآمد ممکن می‌باشد. کارایی تخصیصی نیز بصورت زیر بدست می‌آید:               کارایی فنی/ کارایی درآمد (کارایی اقتصادی) =کارایی تخصیصی (۳-۱۷)   شایان ذکر است که حداقلسازی هزینه و یا حداکثرسازی درآمد، حداکثر سود را نیز تضمین مینماید (کوئلی، ۱۹۹۶).۳-۶-۹-تحلیل نموداری روش DEAنمودار …

ارزیابی کارایی وصول مطالبات گاز بهاء بخشهای تابعه شرکت گاز استان اردبیل با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند متغیره- قسمت ۱۰

در رابطه با هر یک از زیر شاخص های فرهنگی، زیر شاخص هایی موجود می باشد که پس از موزون کردن زیر شاخصهای مورد مطالعه و ترکیب آنها توسط روش آنتروپی میزان اهمیت هر یک از زیر شاخص های هشتگانه شاخص فرهنگی محاسبه شده و با محاسبه اوزان آنها و ترکیب زیر شاخص ها ، شاخص فرهنگی ناحیه مورد مطالعه …

بررسی تاثیر سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۵۲- قسمت ۵

۲-۱۱-اثربخشی سیاست های پولیکارایی یک سیاست پولی در یک اقتصاد اسلامی تا حدودی زیاد بستگی دارد به این که کدام الگوی اقتصادی را مورد قبول قرار دهیم. عده ای معتقدند که نگهداری صد در صد ذخیره قانونی باعث افزایش کارایی نظام می شود؛ زیرا:الف) در حالی که هرگونه تغییری از پول پر قدرت (پایه پولی) به سپرده ها و بالعکس …

مسئولیت مدنی ناشی از خطای داور- قسمت ۵

۲-۶-۲-۲- مسئولیت مدنی داوران در اشتباه موضوعی…………………………………………………………………۹۷ز۲-۶-۳- مسئولیت مدنی داوران در تفسیر نادرست قانون ……………………………………………………………..۹۸فصل سوم: آثار مسئولیت و خروج از آن۳-۱- جبران خسارت ……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱۳-۱-۱- شیوه ­های جبران خسارت ……………………………………………………………………………………………۱۰۱۳-۱-۱-۱- استرداد عین و دادن مثل…………………………………………………………………………………………۱۰۱۳-۱-۱-۲- دادن قیمت…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲۳-۲- پرداخت کننده و وسیله­های پرداخت ………………………………………………………………………………..۱۰۳۳-۲-۱- پرداخت خسارت به وسیله مسئول اصلی ( فاعل زیان) ………………………………………………….۱۰۳۳-۲-۲- جبران خسارت به وسیله شرکت­های بیمه …………………………………………………………………..۱۰۳نتیجه …

تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی در کشور های نفت خیز منا۹۳- قسمت ۱۲

۳-داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی[۶۸]در سری زمانی مقدار یک یا چند متغیر در طول یک دوره زمانی مشاهده می شود، در صورتیکه در داده های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چندین واحد اقتصادی برای یک دوره زمانی مشخص جمع آوری می شود . داده های تابلویی ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می باشد، …

ویژگی های یک پنل پیامکی خوب

پنل SMS اس‌ ام‌ اس یا سامانه پیامکی چیست؟ حتماً شما هم تجربه ساختن ایمیل و استفاده از پنل آن را دارید. این پنل به شما اجازه می‌دهد تا ایمیل‌های خودتان را ارسال و دریافت کنید. کار کردن با پنل پیامکی هم به همین سادگی است. پنل اس ام اس در حقیقت یک نرم‌افزار در فضای اینترنت است، که به شما اجازه می‌دهد …

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه ( متون فقهی ) و قانونی

اشتیاق شغلی معلمان تربیت بدنی می باشد.   برای این منظور مدلی را که از پیشینه نظری و پژوهش‌های قبلی مشتق می‌شود به عنوان مدل درون‌داد (شکل۱-۱) انتخاب و با استفاده از روش تحلیل مسیر[۲۲] مورد بررسی قرار می گیرد. ضمنا علاوه برآزمون مدل در میان جامعه آماری اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل هریک از متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. …

تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونیاز تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر تهران،مناطق۱،۳،۴،۵،۱۰،۱۵_۳- قسمت ۹

می توانند ارزشهای آفریننده و تجربی یا گرایشی را نمایان سازند.   از توجه به خود فرا رفته اند.   شخصیت سالم از دیدگاه پرلز[۲۲]:پرلز اعتقاد دارد کسانی که از سلامت روان برخوردارند با واقعیتهای خود و عالم بیرون کاملا در ارتباط هستند. واقعیتها را عینی ادراک می کنند و آنها را همان گونه که هستند همچون آیینه باز بتابانند …

شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه- قسمت ۴۵

بعد گویندۀ داستان از زبان آن زن می گوید، که وی به امام گفت: او را تو کشته ای، خون را به خون بدل کن:                   علی گفتش ای زن نکوتر شناس بخون قیاسی مکن این قیاس( ربیع، ۱۳۸۸: ۲۲۵پ )   بعد زن می گوید: «من درم ندارم» و امام می …