پژوهش – شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دیوان محاسبات منطقه (۱) و رابطه آن با …

۴-رضایت لازم از برنامه های جانبی ( لی و کی یو ۲۰۱۰ )ریچارد والتون (۱۹۷۳) به عنوان نخستین کسی که رویکرد کیفیت زندگی را مطرح کرد ، برنامه و مولفه های کیفیت زندگی[…]

ادامه مطلب

پژوهش – شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دیوان محاسبات منطقه (۱) و رابطه آن با …

۴- برنامه های مبتنی بر حقوق متغیر: اجرای برنامه هایی با هدف انگیزش، مشارکت کارکنان در سود، دادن پاداش و جایزه، برنامه های مبتنی بر حقوق متغیر هستند. آنچه این برنامه را از[…]

ادامه مطلب

سامانه پژوهشی – مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با …

طرفداران این مبنای جدید معتقدند که مصرف در دهه های اخیر به نوعی روند اجتماعی و فرهنگی فراگیر در جوامع معاصر تبدیل شده است. مصرف بر حوزه کار و فعالیت های تولیدی پیشی[…]

ادامه مطلب

پژوهش دانشگاهی – مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع …

گلدمن در آثار خود ادبیات وایدئولوژی را مرتبط با ساختار طبقاتی می داند. او رابطه تقسیمات اقتصادی و تولید ادبی را یک رابطه ی علی یا جبری ساده و مستقیم نمی انگارد، بلکه[…]

ادامه مطلب

دسته بندی علمی – پژوهشی : اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون- …

۳۹۷/۰ ۹۹۰/۰ نتایج جدول فوق نشان میدهد که فرضیۀ فرعی پژوهش، یعنی اثربخشبودن آموزش مهارت های زندگی بر سلامت محیطی مادران دارای فرزند سندرم داون ، مورد تایید قرار گرفت؛ (۰۵/۰p<). بنابراین، نتیجه[…]

ادامه مطلب

جستجوی مقالات فارسی – اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون- …

پیوست شماره ۱ ۱۵۰پیوست شماره۲ ۱۵۳چکیده انگلیسی ۱۷۲فهرست جداولجدول ‏۴‑۱ توزیع آزمودنی‌ها در دو گروه (آزمایش و کنترل) ۹۵جدول ‏۴‑۲ توزیع سطح تحصیلات اعضای گروه آزمایش و کنترل ۹۶جدول ‏۴‑۳ توزیع سطح تحصیلات[…]

ادامه مطلب

پایان نامه دیدگاه‌های مربوط به سلامت روان

مکتب روان‌پریشی زیگموند فروید به نظر فروید اکثر مردم به درجات مختلف روان‌نژند هستند و سلامت روان‌شناختی یک ایده­آل است نه یک هنجار آماری. به عقیده او، ویژگی‌های خاصی برای سلامت روان‌شناختی ضرورت[…]

ادامه مطلب