فایل پژوهشی : مایکل بوربا

در این زمینه مایکل بوربا ده نکته را برای پرورش کودکانی اخلاقی یا ایجاد هوش اخلاقی پیشنهاد می دهد، که ابتدا رئوس این موارد را مرور کرده و سپس به اختصار به شرح هر یک می پردازد: احساس تعهد در راستای ایجاد و پرورش کودکی اخلاقی؛ تلاش برای آن که Continue Reading