معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدرا- قسمت ۱۰

«چون بر این حال مدتی دراز و زمانی طولانی باقی ماندم، نفسم از جهت مجاهدات بسیار، برافروخته و نورانی گشت و قلبم به واسطه ریاضات و کوششهای فراوان، التهابی قوی یافت. در آن حال انوار ملکوت الهی بر آن تافته و پنهانیهای جبروت برایش روشن گشته و انوار احدی او را فرا گرفته و الطاف الهی او را شامل شد. …

تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال

دانشگاه الزهراءدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش فیزیولوژی ورزشیعنوان:تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعالاساتید راهنما:دکتر پروانه نظر علیدکتر محمد رضا کردیاستاد مشاور :دکتر پریچهر حناچیپژوهشگر:فاطمه عمیدیتابستان ۱۳۹۱ کلیه دستاوردهای این تحقیق متعلق بهدانشگاه الزهرا (س) است.تقدیم به:پدر و مادرمدو فرشته ای که زبان …

بررسی تاثیر ۱۶ جلسه تمرینات آب درمانی بر روی کمر درد مزمن سالمندان۹۲- قسمت ۳

سئو       عمومی   ظاهر جستجو   میزفرمان جستجو   اجتماعی   ابزارها   نسخه پولی       تقسیم کردن پست         کوتاه کردن پست     جمع کردن فهرست             nedagostaran         سئو     Enter a focus keyphrase to calculate the SEO score   …

سیر تحول اصل احتیاط نزد فقهای مذاهب و بررسی موارد فقهی آن۹۳- قسمت ۷

بر شماست، که خدا را پرهیزگار باشید و کوشش و احتیاط را به کار برید و بر اخلاص و صبر بپایید، زیرا خدا با صابران است.‏[۱۴۴]من از سرّ احتیاط دستورى به تو فرمودم و تو فرمانم نبردى، و با اصرار گفتمت که اگر نصیحت نپذیرى درخواهى لغزید.[۱۴۵]مولای متقیّان حضرت امیر (علیه السّلام) در وصیّت به فرزندش ایشان را از رفتن …

بررسی سیاست های انرژی اتحادیه اروپا در قبال تحریم های جدید نفتی ایران- قسمت ۴

روش انتخابی برای انجام این تحقیق روش اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به اینترنت است. برای پاسخگویی به سوالات و جمع آوری اطلاعات پژوهش مجموعه ای از اسناد، کتب و مقالات مرتبط با موضوع و سایت های اینترنتی مورد مطالعه قرار گرفته است.۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :با عنایت به سطح تحلیل منطقه‌ای و بین المللی موضوع پژوهش‌، …

عوامل موثر بر عدم پذیرش مدیریت تلفیقی مگس زیتون در بین باغداران زیتون شهرستان رودبار- قسمت ۷

رزاقی و همکاران (۲۰۱۰) درتحقیقی که در زمینه بررسی موانع عمده پذیرش تکنولوژی­های مدیریت تلفیقی آفات در میان کشاورزان برنجکار انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، نداشتن دانش و اطلاعات در زمینه تکنولوژی­های مدیریت تلفیقی آفات و همچنین نداشتن امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای تکنولوژی­های مدیریت تلفیقی آفات از موانع عمده پذیرش تکنولوژی­های IPM بود. …

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران- قسمت ۱۴

نتیجه آزمون لیمر برای فرضیه اول نشان می دهد که سطح معنی داری آن کمتر از ۵ درصد است.لذا برای تخمین مدل این فرضیه از روش ترکیبی استفاده می شود.هم چنین به دلیل معنی دارشدن آزمون هاسمن برای برآورد از اثر ثابت استفاده خواهد شد.بنابراین برای برآود ضرایب مدل در این فرضیه از روش پانل با اثرات ثابت استفاده می …

بررسی موردی عوامل اجتماعی، فرهنگی فرزند سالاری در جوانان ۱۵ تا ۳۰ ساله شهرستان نجف ‌آباد- قسمت ۴

۷- آیا میزان اعتقادات مذهبی یک فرد در میزان تسلط بر پدر و مادر تأثیر دارد؟   ۱-۵ فرضیات تحقیق   ۱- به نظر می‌رسد بین سن و میزان فرزند سالاری رابطه وجود دارد.۲- به نظر می‌رسد بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده و میزان فرزند سالاری رابطه وجود دارد.۳- به نظر می‌رسد بین تغییرات اجتماعی و میزان فرزند سالاری رابطه …

بررسی رابطه احساس بی هنجاری -آنومی- با امکان کنش ارتباطی- قسمت ۴

هابرماس در نظریه­ی کنش ارتباطی به فلسفه­ی زبان روی می­آورد تا مبنای نظریه­ی انتقادی را روشن سازد. این فلسفه­ی زبان که به نوعی گسترش نظریه‏ی کنش‏گفتاری جی ال. آستین. پی.گریس و جان سرل است، و به تام‏ترین صورت خود در نظریه کنش ارتباطی(۱۹۸۱) عرضه شده، چیزی را برای هابرماس فراهم می­آورد که به باور او ، راه‏حل دوراهی‏های مکتب فرانکفورت …

بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد- قسمت ۴

جدول۴-۵ همبستگی بین نمره پرسشنامه اخلاق حرفه ای و هوش معنوی چکیدهاخلاق حرفه ای به عنوان یکی از ویژگی های سرمایه ی انسانی و معنوی هر جامعه یا سازمان است اخلاق گرایی می تواند وسیله ای برا ی رشد معنوی افراد باشد. چرا که انسان معنوی نمی تواند اخلاقی زندگی نکند هوش معنوی نه تنها در حوزه های فردی بلکه …