“پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری”:اهداف مدیریت ارتباط با مشتري

اهداف مدیریت ارتباط با مشتري از نقطه نظرات مختلف

اهداف CRM از نظر بارنت 1-      صرفه جویی در هزینه هاي جمع آوري اطلاعات مشتریان

2-      افزایش درآمد در نتیجه شناخت مشتریان

3-      اثرات استراتژیک (بارنت[1]،2001)

اهداف CRM از نظر نول 1-      شناسایی ارزشهاي خاص هر گروه از مشتریان

2-      درك اهمیت نسبی آن نیازها براي هر گروه مشتري

3-      تعیین این که آیا ارائه چنین ارزشهاي متناسب هر مشتري به شیوه اي که آنها می خواهند می باشد؟

4-      اندازه گیري نتایج و اثبات بازده سرمایه گذاري (نول[2]،2000)

اهداف CRM از نظر سوئیفت 1-      بهبود فرایند ارتباط با مشتریان واقعی

2-      ارائه محصولات صحیح به هر مشتري

3-      ارائه محصولات صحیح از طریق کانال هاي صحیح به هر مشتري

4-      ارائه محصولات صحیح در زمان صحیح به هر مشتري (سوئیفت[3]،2001)

اهداف CRM از نظر گابریل و راجرز 1-      سفارشی سازي

2-      اختصاصی شده براي هر مشتري ) ایجاد ارتباطات شخصی شده)

3-      ارائه خدمات پشتیبانی بعد از فروش (گابریت و راجرز[4]،1999)

اهداف CRM از نظر کولاکوتا و رابینسون[5] 1-      افزایش سود آوري از طریق شناسایی ، جذب و حفظ بهترین مشتریان

2-      استفاده از اطلاعات مشتریان براي ارائه خدمات بهتري به نیازهاي آنها

3-      معرفی فرایند ها و روشهاي سازگار مکرر (فینبرگ[6]،2003).

تعریف CRM هرچیزی که باشد، هدف آن کمک به سازمانها در برقراری روابط مستمر و بلندمدت با مشتریان است. در واقع با توجه به انتظارات زیاد مشتریان از سازمانها وتشدید رقابت ناشی از آن در عرصه کسب و کار، اهداف زیر را برای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان می توان برشمرد:

 • افزایش رضایت مشتری
 • جابجایی از کالاگرایی به مشتری گرایی.
 • افزایش قابلیت رقابتی.
 • پاسخگوئی به نیازها و رفع تقاضای مشتریان.
 • ایجاد و اجرای یک راهبرد فعال بازاریابی مبتنی بر رابطه با مشتری.
 • مشخص کردن، جذب نمودن و حفظ بهترین مشتریان.
 • شناخت فرصتهای جدید و کاهش فرصتهای از دست رفته (کاهش تهدیدها).
 • افزایش درآمد از طریق کاهش فرار مشتریان و وفادارکردن آنها و شیوه های مناسب بازاریابی.
 • کاهش هزینه ها از طریق ذخیره درست اطلاعات وپیش گیری از اشتباهات بازاریابی و بهبود خدمات به مشتریان .

 

 • اصول مدیریت ارتباط با مشتری

گری و بون[7] فرایندها و برنامه های کاربردی مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس اصول پایه ای به شرح زیر معرفی نمودند:

 • هدف گذاری کردن تک تک مشتریان
 • جذب و حفظ وفاداری مشتری از طریق ارتباط شخصی
 • تماس های مستمر با مشتری
 • انتخاب مشتری بر اساس مفهوم ارزش طول حیات مشتری

بطور خلاصه اختصاصی سازی محصولات وفاداری مشتری، انتخاب آنها بر اساس مفهوم ارزش مدت حیات اصول اساسی اجرای CRM می باشند (الهی و دیگران،1387).

 • مزایای مدیریت ارتباط با مشتری

مد نظر قرار دادن مدیریت ارتباط با مشتری می‌تواند مزایای بیشماری برای سازمانها فراهم کند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود :

 • از آنجا که یکی از مهمترین دارایی های یک سازمان مشتریان آن هستند، با استفاده از این رویکرد، حفظ مشتریان فعلی و ترغیب آنان به خریدهای مجدد، زمینه ساز بقای سازمان است که هدف اصلی هر سازمانی است .
 • از جنبه دیگر، با ورود فناوری اطلاعات به سازمانها زیر چتر مدیریت ارتباط با مشتری، زمینه‌ای فراهم می‌شود تا سازمانها به سمت سازمانهای هوشمند و دانش محور حرکت کنند و با به کارگیری نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری، هزینه‌های پردازش اطلاعات را کاهش دهند و ارتباطات با مشتریان در زمان کمتر و با سرعت بیشتری صورت گیرد که نتیجه نهایی آن، افزایش قدرت رقابتی سازمان در محیط پرتلاطم امروزی است .
 • مزیت دیگر این است که مدیریت ارتباط با مشتری، با جمع آوری اطلاعات کامل مشتریان در یک پایگاه داده، امکان طبقه‌بندی مشتریان را براساس راهبردها و معیارهای سازمان فراهم می سازد، که این می‌تواند در رسیدن به هدف مدیریت ارتباط با مشتری یعنی حذف، کاهش و عدم ترغیب مشتریان غیر سودآور را تسهیل کند. توضیح اینکه موسسات برای افزایش ارزش دارایی سهامداران و ذینفعان بوجود می‌آیند، لذا حذف مشتریان غیرسودآور می‌تواند منجر به افزایش سود و کاهش هزینه در سازمانها شود، مگر اینکه ملاحظاتی در این میان وجود داشته باشد .

مزایای یک برنامه موثر CRM، بهبود رضایت مشتریان، افزایش رشد درآمد و افزایش مزیت رقابتی به عنوان نتیجه حفظ مشتریان در بلندمدت می باشد. CRM اغلب تمرکز یک شرکت را  از سرمایه گذاري زیاد بر مشتریان جدید به حفظ یکی از مشتریان موجود تغییر می دهد. دلایل مالی زیادي که ناشی از تحقیقات انجام شده می باشد، نشان می دهد که افزایش حفظ مشتري باعث افزایش وفاداري مشتریان و در نتیجه جریانات نقدي بیشتر، افزایش سود آوري و کاهش هزینه هاي عملیاتی می شود. CRM  همچنین کمک می کند که به مشتریان به عنوان یک دارایی نگریسته شود. CRM به مشتریان این اجازه را می دهد که روابط خود با تامین کنندگان را بیشتر از هر روش دیگري، مدیریت کنند اگرچه این روش ممکن است حفظ مشتریان را دشوارتر کند(موازو[8]،2007).

[1] -Burnett

[2] -Newell

[3] -Swift

[4] -Galbreath & Rogers

[5] -Kaltakota & Robinson

[6] -Feinberg

[7] -Gray & Byun

[8] -Muazu

“پایان نامه درباره مدیریت ارتباط با مشتری”:تبدیل داده به دانش

از درک دانش خرد حاصل می شود. “خرد” عبارت است از درک ماهیت اصول حاکم برالگوهای دانش، افرادی که دارای حکمت باشند با ایجاد تغییر در ساختار موجود می توانند تجربه، زمینه و دانش جدیدی را ایجاد کنند. این افراد تفکر انتقادی دارند و خلاقیت و نبوغ در این قشر در سطح بسیار بالایی قرار دارد. این افراد می توانند با ایجاد رابطه بین تجربیات مختلف، چشم انداز جامع تری پیدا کنند و علاوه بر اقدامات عملی که در راستای دانش خود انجام می دهند، در سایه تفکر خلاقانه راههای مختلفی را به همراه مزایا و معایب آنها برای خود ترسیم کنند. تفاوت بین قضاوت شخص دانشمند و خردمند در این است که شخص دانشمند ممکن است بر اساس تجربیات محدودتری قضاوت کند ولی خردمند با ایجاد رابطه بین تجربیات مختلف و استفاده از خلاقیت، در مورد پدیده ها قضاوت می کند. بر این اساس خرد از مقبولیت جهانی برخوردار است و به حقیقت بسیار نزدیک است و تغییر خرد نسبت به تغییر دانش و اطلاعات نیاز به مدت زمان بسیار زیادی دارد به تعبیر دیگر محدودیت زمان و مکان در مورد خرد چندان مصداق ندارد و این تنها وجه مشترک خرد و داده است

 • تبدیل داده به دانش

تبدیل داده های جمع آوری شده به دانش مورد نیاز سازمان همواره یکی از مقوله های با اهمیت است. شکل(2-2) فرآیند ایجاد این این مهم را نشان می دهد. بطور حتم، تمام داده های جمع آوری شده قابل تبدیل به دانش نبوده و باید ابتدا از طریق پردازش، پالایش و سازماندهی آنها به اطلاعات دست یابیم سپس همانطور که در شکل(2-2) نشان می دهد، با تکمیل این فرآیند، دانش مورد نظر حاصل  شود. میزان دانش حاصل شده از مجموعه داده های در دسترس، خود می تواند نقطه قوت این فرآیند باشد (کرمانی القریشی ،1384).

[1] -Wisdom

پیاده سازی QFD//پایان نامه درمورد QFD و کیفیت خدمات

 • QFD سیستمی است که محصول یا خدمات بر پایه خواسته­های مشتری طراحی می­کند و تمام عرضه­کنندگان سازمان را در برمیگیرد. از این رو QFD یک نقشه مفهومی[1] برای طراحی ارتباطات درون دسته­ای[2] می­باشد (زعیری ،2000).
 • QFD ابزاری جهت تبدیل نیازمندی­های مشتری به الزامات فنی مناسب در هر مرحله از چرخه توسعه و تکوین محصول می­باشد (تان و شن[3] ،2000).
 • QFD روشی است که خواسته­های مشتریان را شناسایی و رتبه بندی می­کند، الزامات فنی را برای ارضاء خواسته­های مشتری جزء به جزء می­کند و یک طرح سازمان یافته را برای دستیابی به رضایتمندی مشتری ارائه می­دهد (کاتاوالا و موتوانی[4] ، 1994).
 • QFD فرایندی است که ساختاری را برای چرخه توسعه و تکوین محصول فراهم می­کند که تمرکز اصلی آن بر نیازمندی­های مشتری می­باشد (میزور[5] ، 2003).
 • QFD سیستمی برای طراحی و تولید مجدد محصول مطابق با نیازها و خواسته­های مشتری به منظور رضایتمندی او می­باشد (احمدی و ذگردی[6] ، 2004).

 

2-16 دستاوردهای حاصل از پیاده سازی QFD در سازمان

به هر حال QFD به عنوان یک روش، ابزار، سیستم و حتی یک فلسفه به سازمان­ها کمک می­کند تا خواسته­ها و نیازهای مشتری را در محصولات و خدمات خود لحاظ کنند.

استفاده از فرایند QFD در شرکت کیمبرلی- کلارک[7]، در غالب مطالعه ای جامع انجام شد، که حاصل آن موفقیت­های زیادی بود. این شرکتQFD  را در زمینه­های زیادی با موفقیت به کار گرفت که عبارتند از:

 • طراحی محصول جدید
 • به کارگیری فرایند ساخت جدید
 • ساخت محصول در مجتمع تولیدی جدید
 • ساخت محصول با تجهیزات جدید
 • به کارگیری فن­آوری­های جدید در شرکت
 • به کارگیری کارکنان جدید و نحوه کار کردن آنها

تقلیل در هزینه­های آغازین که شرکت کیمبرلی-کلارک آن را تجربه کرد، اهمیت تولید و طراحی به روش QFD را به خوبی نشان می­دهد. کالا یا خدمت طراحی شده به روش QFD، در طول دوره تولید، تغییرات و اصلاحات مهندسی کمتری لازم دارد. در طراحی با روش QFD نمونه اولیه تولید شده بسیار خوب عمل می­کند و موفقیت آن نشان دهنده طراحی فکورانه و کاملا حساب شده در روشQFD است. در اوایل دهه 1980 در یک سمینار عمومی در شهر دیترویت[8] برخی تولیدکنندگان خودروهای آمریکایی درباره تعداد تغییرات مهندسی که در مورد دو خودروی موفق آمریکایی صورت گرفته بود، بحث و تبادل نظر کردند. در یک خودرو با 5987 تغییر مهندسی،1791 قطعه دستکاری شده است. این میزان تغییر این مدل جدید به طور متوسط3/3 بار,هدر دادن پول و زمان است. آنها به این نتیجه رسیدند که اگر یک شرکت در طراحی بخواهد از QFD استفاده کند به مقدار زیادی در منابع سرمایه گذاریش می­تواند صرفه جویی کند، در نتیجه موجب افزایش کارایی سازمان مربوطه می­گردد (یاری قلی ، 1385).

[1] .Conceptual map

[2] .Inter functional

[3] .Tan & shen

[4] .Kathawala & motwani

[5] .Mizur

[6] .Ahmadi & zegordi

[7] .Kimberly- clark

[8] .Detroit

سنجش رضایت مشتری//پایان نامه درمورد QFD و کیفیت خدمات

سنجش رضایت مشتری

همانطور که در بخش­های قبل تشریح شد، رضایت مشتری یکی از اهداف اساسی هر سازمان است. مشتریان راضی یکی از کلیدهای موفقیت سازمان به شمار می­روند. در راستای کمک به تحقق اهداف سازمانی، سطح رضایتمندی مشتریان باید افزایش یابد. به منظور افزایش رضایت مشتری، ابتدا باید سطح فعلی رضایت مشتریان را مشخص نمود. هدف از سنجش رضایت مشتری به دست آوردن بازخوری از عملکرد شرکت به منظور اداره فعالیت­های شرکت به نحوی که فرض بر داشتن روابطی بلند مدت با مشتریان می­باشد، است.اگر بانک بخواهد مشتریانی کاملا راضی داشته باشد باید سطح رضایت مکرر مورد سنجش قرار گیرد و سعی شود دلایل نارضایتی احتمالی پدیدار شود.

رپ[1] و همکاران (2005) بیان می­کند که رضایتمندی مشتری به عنوان یک هدف استراتژیک وقتی می­تواند به دست آید که سطح آن به صورت مکرر سنجیده شود. این سنجش­های مکرر، اطلاعاتی در رابطه با اینکه فرایندها تا چه اندازه خوب کار می­کنند و از اینکه کارکنان تا چه اندازه خوب کار می­کنند، ارائه می­دهد.

 

سنجش رضایت مشتری بینشی که برای، برنامه­ریزی، کنترل و مدیریت نیاز است را ارائه می­دهد که موارد زیر را بهبود می­بخشد:

 1. کفایت و عملکرد فنی محصولات و خدمات
 2. نگاره زمانبندی و پیشرفت
 3. منابع و هزینه
 4. رشد و ثبات
 5. کیفیت محصولات و خدمات
 6. عملکرد فرایند چرخه عمر محصولات و خدمات
 7. اثربخشی تکنولوژی
 8. رضایت مشتری

سنجش، فراهم آورنده اطلاعات مورد نیاز برای کسب بینش اولیه در رابطه با مشکلات بالقوه و ایجاد تغییراتی برای جلوگیری از آنها می­­باشد. همچنین سنجش رضایت مشتری اغلب فرصت­ها را نمایان کرده و اجازه می­دهد تا از آنها استفاده شود. وقتی این سنجش به صورت دقیق صورت گیرد، می­توان از آن به عنوان روشی برای اقدامات اصلاحی و راهنمایی برای مدیران، کارکنان و مشتریان استفاده کرد. سنجش رضایت مشتری به تنهایی برای بهبود و داشتن موفقیت یا رسیدن به رضایت مشتری کافی نیست، بلکه کسب رضایت مشتری همچنین نیاز به یک طرح بلند مدت دارد که مسئولیت رضایتمند نمودن مشتریان باید بر عهده تمام دست­اندرکاران سازمان باشد. به عبارت دیگر کلیه نیروی انسانی سازمان باید دارای تعهد کاملی در راستای رضایتمندی مشتری باشند. بعد از آن باید توانمند­سازی صورت گیرد و همچنین همه برای ایجاد تغییرات در راستای بهبود رضایت مشتری مسئول باشند (ویلا­لبس[2]، 2000).

[1] .Rapp

[2] .Villalobos

موانع بورس اوراق بهادار:/پایان نامه درباره رتبه بندی مالی شرکتها

موانع كارايي بورس اوراق بهادار تهران:

بورس اوراق بهادار تهران داراي مشكلاتي خاص است كه اگر در رفع آن كوشش شود به كارا شدن آن كمك زيادي خواهد كرد. در اين بخش سعي مي‌شود با شناخت عوامل عمده كارا نبودن بورس و راهكارهاي رفع مشكلات موجود در بورس اوراق بهادار تهران، روند كاراتر شدن آن تسريع شود(اله یاری، 1387):

1-سيستم اطلاع رساني در بورس اوراق بهادار تهران بسيار ناقص و نارسا ميباشد و نياز به روشهاي پيشرفته تر در اين مورد است تا اطلاعات به طور گسترده تر در اختيار عموم قرار گيرد از اين‌رو برقراري جريان اطلاع رساني شفاف و به موقع در سازمان بورس اوراق بهادار از طريق این موارد امکان پذیر می‌باشد:

-ارائه لحظه به لحظه آخرين اطلاعات در كليه زمينه هاي موثر برتصميمات سرمايه گذاران در قالبهاي قابل فهم و تجزيه و تحليل آن براي عموم.

-استفاده از تكنولوژي روز در جهت جمع آوري ، تجزيه و تحليل و انتشار سريع اطلاعات.

-توسعه شبكه هاي كامپيوتري درشهرستان ها و ايجاد شبكه هاي كارگزيني در اين مراكز ، جهت توسعه فعاليت بورس.

-الزام شركتها به افشاء وضعيت مالي، تصميمات مهم مقامات شركت، ابداعات و اختراعات، ضرر و زيان احتمالي شركت و هر گونه اطلاعات موثر بر تصميمات سرمايه‌گذاران در اسرع وقت.

-ايجاد ترتيباتي جهت آشنايي عموم با وضعيت شركتهاي متقاضي ورود به بورس قبل از ورود سهام آنها دربورس.

-استقرار بخش مشاوره و همچنين مشاوره سرمايه‌گذاري در بورس يا بصورت تشكيلات جداگانه، به منظور تهيه گزارشات و اظهارنامه هاي رسمي شركتها و تهيه و تنظيم اوراق و اطلاعات استاندارد.

2-مشكل ديگر كمبود معاملاتي است كه ناشي از عدم اقدامات لازم توسط دست اندر‌كاران بورس در جهت افزايش تقاضا در سطح جامعه است. اين افزايش تقاضا ميتواند بوسيله برنامه هاي آموزشي براي عموم مردم از طريق جرايد در رسانه هاي گروهي انجام گيرد. كه ميتواند شامل موارد ذيل باشد:

-بالا بودن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، عدم شمول ماليات اينگونه سپرده ها و عدم ريسك سپرده هاي بانكي، مانع از سرمايه گذاري عموم مردم در بورس اوراق بهادار ميشود. كاهش سود بانكي راهي براي هدايت بهينه سپرده ها و سرمايه هاي مردم و توسعه فعاليت بورس ميباشد.

-سيستم پايه بانكي و عملكرد آن ، بايستي مكمل بازار بورس باشد و هر دو به سمت بازار سرمايه حركت نمايند. بانكها با اعطاي تسهيلات لازم به خريداران سهام بعنوان وثيقه از طرف صاحبان سهام ، مي توانند در كنار بازار بورس نقش موثري را ايفا نمايند.

-به منظور ايجاد انگيزه هاي كافي براي سرمايه گذاران با وضع قوانين و مقررات خاص ميتوان اطمينان لازم را در سرمايه گذاران نسبت به حقوق آنان، ايجاد نمود.

-بدليل عدم آشنايي اكثر مردم نسبت به بورس اوراق بهادار و عملكرد در آن لازم است كه از طريق رسانه‌هاي گروهي و تبليغات، علاوه بر شناسايي بورس اوراق بهادار، فرهنگ مشاركت و فرهنگ سرمايه گذاري در بورس ترويج داده ميشود.

3-ايجاد مقررات لازم براي جلوگيري از فريب كاري و ايجاد قيمتهاي كاذب از طريق انتشار اطلاعات نادرست.

4-كمبود شديد متخصصين و تجزيه و تحليلگران بازارهاي مالي در بورس اوراق بهادار تهران.

يعني افرادي كه بتوانند انواع اطلاعات مختلف اطلاعات را تجزيه و تحليل كنند، در چنين حالتي مي‌توان انتظار داشت كه اطلاعات موجود از طريق اقدامات افراد مطلع و آگاه به روي قيمتها منعكس شود. پيشنهاد مي‌شود كه مسير حضور افراد متخصص در زمينه هاي مالي- اقتصادي حتي المقدور هموارتر شود و تعداد بيشتري از چنين افرادي جذب بازار شوند.

5-يكي ديگر از مشكلات بازار سرمايه عدم وجود يا توسعه نيافتگي سازمانهاي خود انتظام كه از نهادهاي نظارتي بازار سرمايه بشمار مي‌روند (اعم از انجمنهاي حرفهاي در قالب موسساتي همچون جامعه حسابداران رسمي، انجمن هاي وكلا، شركتهاي سرمايه‌گذاري و صندوق بازنشستگي و كانون هاي معامله گران اوراق بهادار) كه بايستي براي ايجاد و توسعه آنها برنامه ريزي كرد.

6-عدم وجود بازارهاي خارج از بورس كه نقش بسزايي در تسهيل مبادلات اوراق بهادار و جذب سرمايه را بر عهده دارند. در كشور ما به دلايل مختلف از جمله مقررات سخت و دست و پاگير، برقراري الزامات پذيرشي دشوار و عدم توانايي در برآورده كردن تمامي سلايق سرمايه گذاران از سوي بورس، بسيار از شركتها (از 300 هزار شركت ثبت شده، تنها از 500 شرکت از بورس اوراق بهادار پذيرفته شده اند) دربورس اوراق بهادار پذيرفته نشده اند كه به اين ترتيب اهميت بازارهاي خارج از بورس آشكار مي‌شود.

فرایند تصمیم گیری:/پایان نامه درباره رتبه بندی شرکت های برتر

فرایند تصمیم گیری

در تعریفی بسیار ساده تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راههای مختلف. فرآيند تصميم گيري يا حل مشکل را مي توان از مرحله احساس مشکل تا فائق آمدن بر آن که در مجموع 10 مرحله را تشکيل مي دهد، به سه بخش عمده نسبتاً مشخص طبقه بندي کرد:

مراحل 1 تا 5 که اجزاي تصميم ساخته مي شود و به هم پيوند مي يابند.

مرحله 6 که در حقيقت مرحله اتخاذ تصميم است.

مراحل 7 به بعد که بخش اجراء نظارت و کنترل را شامل مي شود.

از يک نگاه ديگر فرآيند تصميم گيري را مي توان به دو بخش کلي طبقه بندي نمود:

بخش اول شامل مراحل 1 تا 7 که وظيفه برنامه ريزي مديريت را تشکيل مي دهد.

بخش دوم از مرحله 7 به بعد که مراحل اجراء نظارت و کنترل را در بر مي گيرد.

با توجه به طبقه بندي بالا مي توان چنين نتيجه گرفت که اين مراحل دهگانه بخش اعظم و شايد هم از جهتي تمام وظايف مديريت را شامل مي شود و اين خود مؤيد نظريه هربرت سايمون است که اظهارمي دارد «مديريت مترادف است با تصميم گيري»، اما به اعتقاد بعضي از صاحب نظران، فرآيند تصميم گيري عقلايي تنها بخشي از وظايف مديريت محسوب مي شود که شامل شش مرحله اول است و مراحل بعدي، فرآيند اجرا و نظارت را تشکيل مي دهند که بحث پيرامون آنها از محدوده اين بحث خارج است.

فرایند تصمیم گیری شامل شش مرحله می باشد:

مرحله اول؛ شامل تشخیص و تعیین مشکل و مسئله ای است که در راه تحقق هدف؛ مانع ایجاد کرده است.

مرحله دوم ؛ یافتن راه حل های ممکن برای رفع مشکل مذ کور است د ستیا بی به راه حل ها با توجه به تجربه های علمی و عملی مدیر و اطلاعات و آمار در دسترس می باشد و هر چه راه حل های بیش تری وجود داشته باشد انتخاب بهتری در تصمیم گیری صورت خواهد گرفت

مرحله سوم؛ انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل های ممکن است. به عنوان مثال میتوانیم هزینه یا سود را معیار ارزیابی شقوق ممکن قرار دهیم یعنی راه حل های که هزینه کمتر یا سودی بیشتر دارند را مورد تائید قرار دهیم.

مرحله چهارم؛ تعیین نتایج حاصل از هر یک از راه حل های ممکن است. نتایج مثبت و منفی راه حل ها در این مرحله مشخص میشوند

مرحله پنجم؛ ارزیابی راه حل ها از طریق بررسی نتایج حاصل از آنها است. با توجه به نتایج مثبت و منفی که در هر یک از راه حل ها بدست آمده است و مقایسه آنها با همدیگر میتوان راه حل مطلوب را تعیین نمود. در بعضی از موارد تعیین راه حل مطلوب ازطریق نتایج بدست آمده مشکل است. شاید بر اساس یک معیار راه حل دارای الویت است ولی به لحا ظ معیار دیگر دارای الویت نمی باشد بنابراین در این موارد باید روش تلفیقی را بوجود آورد تا ارزیابی برآن اساس صورت گیرد.

مرحله نهایی؛ انتخاب یک راه از میان راه های مختلف و ارائه بیانیه تصمیم است که نشانگر تصمیم مدیر می باشد

گاهی اوقات اجرای آزمایشی تصمیم متخذه نیز جزء فرایند تصمیم گیری ذکر می شود که ضمن آن عملی بودن تصمیم، ارزیابی میشود و در صورت موفقیت آمیز بودن، اجرای آن ادامه داده می شود و درصورت ناموفق بودن، در قالب یک مشکل جدید در ابتدای در فرایند تصمیم گیری قرار می گیرد و موارد آن تکرار می شوند.

آنچه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد، نقش تعيين کننده اطلاعات است، که هسته مرکزي الگوي تصميم گيري عقلايي را تشکيل مي دهد و بدون توجه به آن، اين الگو سطحي و از درون تهي و در نتيجه فاقد کارايي خواهد بود.

الگوي عقلايي تصميم گيري اصولاً بر اين مبنا استوار است که تصميم گيرنده در جستجوي به حداکثر رساندن رضايت به وسيله اتخاذ و اجراي تصميم است. داشتن دانش و شناخت کامل از راه هاي حصول به اين هدف و واکنش و عکس العمل دقيق ديگر افراد و سازمان هايي که در مسير فرآيند ساخت، اتخاذ و اجراي تصميم قرار خواهند گرفت (نظير  مشتريان و رقبا، محيط سازماني و اجتماعي) تأثير اساسي بر نحوه ارزيابي راه حل هاي ممکن و عملي خواهد داشت. با همه اين احوال هرگز نمي توان از قبل به طور قطع اطمينان حاصل کرد که به حداکثر رضايت خواهيم رسيد.

پایان نامه درباره تبلیغات شركت/ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ

ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ

ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل از ﺟﺎﻣﻌﻪاي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪاي ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻗـﻮل ﺑﻞ[1] “ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ” ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. اﺧﺘﺮاع راﯾﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﻮﭼـﮏ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در دﻫﮥ 1980 م. و راه­اﻧﺪازي ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﮐـﻪ در دﻫـﮥ ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎﻓﺖ، ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﻮل را در اﺻﻄﻼح، ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺸﺮ در اﺷـﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮي راﯾﺎﻧﻪ ﻫـﺪاﯾﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد، ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آن را »دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺮدن« ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻣﯿﺪه­اﻧﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﺘﺎز اﯾﻦ ﻧﻮع از ارﺗﺒﺎﻃﺎت، دو ﺳﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺻـﻮرت زﻧـﺪه و در ﺳﻄﺤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت را ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺳـﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻮﯾﻦ از ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎري وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽاي ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﻣـﺸﺘﺮك ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ، ﺗﻠﻔﻦ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﺎﺑﻠﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻧـﺮم اﻓـﺰار راﯾﺎﻧـﻪاي اﻣﮑـﺎن ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ[2] و ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪايﻫﺎ[3]ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب، ﯾﮑﯽ از ﻧﻮآوريﻫﺎي اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮥ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.»ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و آنلاین ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺗـﮏﺗـﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻧﺘﺨﺎب آزاد ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻣﻨﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ، اﺟﺰاي ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻮﯾﻞ در آن وﺟﻮد دارد. ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ، ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺘﺮي و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻣﺸﺘﺮي ﺳﺎﻻري در رواﺑﻂ ﺗﺠﺎري ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺘﺮي در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮﯾﺪ از ﻧﻘﺶ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣـﯽﮐﻨﻨـﺪه ﻓﻌـﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ« (ﻧﻘﯿﺐاﻟﺴﺎدات،1381: 61)

 

2-4- سیر تحول تبليغات بازرگانی در ايران

2-4-1- اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن

2400ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، ﯾﻌﻨﯽ در زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه، ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺮم ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در آن از ﺟﻨﮕﻬﺎ، ﻓﺘﻮﺣﺎت، وﺿﻊ وﻻﯾﺎت، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺷﻤﻨﺎن، اﺧﺒﺎر داﺧﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎرت، داد و ﺳﺘﺪ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﻣﺪ. از زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨـﺸﯽ ﺗـﺎ زﻣـﺎن رواج ﻣﺬﻫﺐ زردﺷﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺟﻨﮕﯽ، اداري و ﺗﺠﺎري ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﺪ.

در دوران اﺳﺘﯿﻼ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﺮ اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ورود ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎپ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ دوره، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪ. اﯾـﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ﭼـﺎپ ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺑﺮ اﺻﻞ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺑﺮ روي ﭼﺮم اﺳﺘﻮار ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﭼﺎپ اﺳﮑﻨﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ. ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳـﺎل 78ﻫـ . ق ﺻـﻨﻌﺖ ﮐﺎﻏﺬﺳـﺎزي در ﻣﯿـﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺑﺘﺪا در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﭙﺲ در ﻋﺮاق رواج ﯾﺎﻓﺖ. رواج اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ادواري ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ آﮔﻬﯽ و ﺗﺒﻠﯿـﻎ ﺗﺠـﺎري و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ.

2-4-2- شيوه های سنتی و قديمی تبليغ فروش کالا

1 – بافت و معماری بازار: از گذشته های دور، بافت و معماری بازار در ايران، تداعی کننده نوعی تبليغات برای فروش کالاهای تجاری بوده است. از ويژگی های بازار در ايران می توان به سرپوشيده بودن بازارها، امکان ورود به آن جا از خيابان های مختلف، مطابقت داشتن با آب و هوای کويری ايران، وجود مراکز تجمع مانند چهارسوق ها، راسته ها و تيمچه ها، تجمع هر صنف در بخشی از بازار، عرضه اجناس در بيرون از مغازه، بوی ادويه و صدای پتک (به عنوان نوعی تبليغ)، و وجود قهوه خانه ها، کافه ها و جارچی­ها در بازار اشاره کرد.

2- استفاده از نمادهای خاص برای معرفی حرفه و کالا

3-  بازارهای هفتگی : در بازارهای هفتگی، که هنوز هم در برخی از شهرهای کشور دايرند، هر کس کالايی دارد عرضه می کند.

4- جارچی و فروشندگان سيار : معمولا يک نفر جارچی با فروشندگان سيار، که در مناطق مختلف انواع مايحتاج روستائيان را توزيع می کردند، همراه می شد. ( محکی، 1388: 30)

[1]Daniel Bell

[2]Interactive Media

[3]Multi Media

نرم افزار های اتوماسیون اداری:پایان نامه درباره اتوماسیون اداری

سیستم های جامع اتوماسیون اداری ، به نقشی حساس در ادارات مدرن دست یافته اند . واژه پردازها جای ماشین های تحریر را گرفته اند و کاربرگهای الکترونیکی ، دفاتر کل را بی استفاده کرده اند .

برنامه های پایگاه اطلاعاتی اوراق حجیم اطلاعات کاغذی را حذف کرده و برنامه های نگهداری  اطلاعات شخصی ، جایگزین پرونده های حجیم و کاغذی و اطلاعات کارکنان شده اند ( 2001Green, ).

2-1-4 مجموعه نرم فزار های اتوماسیون

یک مجموعه کار آمد از نرم افزار های اتوماسیون اداری در قالب یک نرم افزار جامع می تواند مشتمل بر نرم افزار های ذیل باشد :

 • واژه پردازها
 • برنامه های صفحه گسترده
 • برنامه های پایگاه اطلاعاتی
 • برنامه های انتشار دسکتاپ
 • برنامه های مدیریت پروژه
 • برنامه های ارائه علمی در قالب اسلاید
 • برنامه های مدیریت فایلهای کامپیوتری
 • برنامه های مرتبط با پست الکترونیکی
 • جستجو گرهای وب
 • برنامه های انتشار دهنده اینترنتی
 • برنامه های مدیریت پرونده های شخصی
 • برنامه های مدیریت سیستم مالی
 • برنامه های نگهداری طلاعات پرسنلی ( 2001، Green )

2-1-5 اداره مجازی ( Virtual   office )

گفتیم که امروزه MIS  از مفهوم اولیه خود گسترش پیدا کرده کلاً به صورت کاربرد رایانه در زمینه تجارت و موسسات در آمد است . اولین پدیده ای که ورود این نگرش به موسسه در بر خواهد داشت اتوماسیون خواهد بود که در نهایت منجر به دفتر مجازی می شود . اولین اتوماسیون داری(Office) در فعالیتهای دفتری و منشی گری بکار برده  می شد . بعد ها نیاز های ارتباطی  مدیران و دیگر به کاربرندگان دانش تشخیص داده شد . در سالهای اخیر ، دامنه کار اداری از مکانهای ثابت به موقعیتهای از راه دور گسترش یافته است که پیوند در این نوع ادارات ازطریق ارتباطات داده ها صورت می گیرد . موقعیتها ی از راه دور که شامل خانه ، اتاقهای متصل ، خودرو ها و هر مکان دیگری که کارکنان اداره ممکن است باشند ، اداره  مجازی نامیده می شود ، اداره مجازی برای شرکتها مزایایی چون کاهش هزینه امکانات و تجهیزات یک شبکه رسمی ارتباطی ، کاهش توقف کاری و یک نوع کمک اجتماعی را دارد . البته در برابر این مزایا اشکالاتی هم در بر دارد . اشکالات عمدتاً شامل کارکنان می شوند به طوریکه آنها احساس عدم تعمق به شرکت ، ترس از دست رفتن شغل ، وجدان کاری کمتر ، و تنش خانوادگی خواهند داشت . که البته شرکتها می توانند حلقه ارتباط خود را با کارکنان ازطریق تماسهای تلفنی مدوم ، بکار بردن کنفرانس های تلفنی ، ملاقات های منظم همیشگی ، حفظ کرده و با این کار اشکالات را کاهش دهند . هدف اصلی اتوماسیون اداری بدون توجه به اینکه چه کسی آن را بکار   می برد . افزایش بهره وری می باشد . اولین کاربرد اتوماسیون اداری واژه پرداز بود که روشی استاندارد تولید اسناد چاپی مانند نامه ها ، یاد داشتها و گزارشها  بود . نامه الکترونیکی و نامه صوتی ، راهکار هایی بودند که ارتباط تلفنی را به چالش طلبیدند . در هر دو مورد فوق ، جعبه پستی کاربران در حافظه رایانه قرار دارد . تقویم الکترونیکی شخص را در شرکت برای دسترسی به تقویتهای ملاقات دیگران برای ملاقات و جلسه با آنان یاری می کند . کنفرانس  از راه دور از دیگر امکانات اداره مجازی می باشد . سه نوع  کنفرانس از راه دور وجود دارند : کنفرانس ویدئویی دو عنصر صوت و تصویر را با هم ترکیب می کند . کنفرانس رایانه ای مشابه نامه الکترونیکی می باشد به جز اینکه  شرکت کنندگان و موضوعات آنها خیلی محدود تر هستند. فاکس یک دستگاه یک برنامه با ارزش برای اتوماسیون اداری است ولی عمومیت آن از بوجود آمدن یک اداره بدون کاغذ جلوگیری می کند . ویدئوتکست . مواد متنی و گرافیکی را از طریق حافظه رایانه قابل دسترس میسازد . سیستم های تصویری مدرن بر محدودیتهای کاغذ و ذخیره میکروفرم، با به کار بردن OCR و فن آوریهای دیسک فشرده غلبه کرده است . نشر رومیزی برنامه کاربردی  در اتوماسیون ادارات می باشد کهپ توانایی تولید ارتباطات چاپی یا تصویری حرفه ای  و تخصصی را دارد . اتوماسیون اداری می تواند با ارائه پیوند های ارتباطی به حل مشکل کمک نماید . ترکیب اتوماسیون اداری برای یک مدیر بر اساس خصوصیات سازمان ، سلیقه های شخصی و منابع دسترسی شکل می گیرد . بعضی برنامه های کاربردی اتوماسیون اداری ، جایگزین هایی برای روشهای ارتباطی سنتی هستند در حالی که دیگر برنامه ها فرصتهای جدیدی را ارائه می دهند ( مک لوید،1387، ص 394- 393 ).

 

کنترل توان راکتیو و ولتاژ:پایان نامه درباره جایابی بهینه خازن

کنترل همزمان توان راکتیو و ولتاژ با استفاده از شبکه­های عصبی NN

 

در سیستمهای الکتریکی قدرت، تلفات توان اکتیو و پروفیل ولتاژ دو اندیسی هستند که برای نحوه عملکرد سیستم قدرت می­توانند مورد ارزیابی قرار گیرند. امروزه، ضرورت اتوماسیون وظایف بهره­برداری سیستم قدرت پیچیده و کنترل با سرعت و دقت بالا فرآهم شده است. نیازمندیها برای محرک­های اتوماتیک و سریع که قابلیت کاربرد زمان واقعی و مستقیم را داشته باشند، پدیدار شد. شبکه­های عصبی مصنوعی (ANN) یک انتخاب ایده­ال هستند که توانایی پوشش غیرخطی بودن مسئله و پاسخ زمانی سریع را دارا می­باشند. شبکه عصبی به مهمترین ناحیه در هوش مصنوعی بر اساس تجارب بشری و پیوند بین مجموعه ورودی­ها و خروجی­ها، مفهوم آموزش یا تمرین و تابع شناسایی الگو توجه می­کند. آنها به طور موفقیت­آمیز برای مسائلی در حوزه شناسایی الگو، پردازش تصویر، مقایسه اطلاعات بکار گرفته شدند. شبکه­های عصبی مصنوعی می­توانند برای تولید پارامترهای کنترلی به منظور حداقل­سازی تلفات توان اکتیو و توان راکتیوی که باید به سیستم تزریق گردد، تمرین داده شوند. شبکه عصبی نه تنها قادر به حل مسائل حجیم پیچیده چندگانه سیستم قدرت است بلکه قابلیت تطبیق با تغییرات پیوسته شرایط در زمان واقعی را دارا می­باشد. انواع مختلفی از شبکه­های عصبی مصنوعی که می­توانند به طور گسترده در حالات مختلف بکار گرفته شوند، وجود دارند. به عبارت دیگر سیستم قدرت واقعی دارای هزاران متغیر در سطوح سیستم می­باشد. اگر همه متغیرهای اندازه­گیری بعنوان ورودی برای شبکه عصبی استفاده شوند، آن منجر به شبکه­ای با اندازه بزرگ و در نتیجه زمان آموزش بزرگتر می­شود. برای کاربردی ساختن راهکار شبکه عصبی برای مسائل سیستم قدرت بزرگ مقیاس، برخی شیوه­های کاهش ابعاد الزامی می­باشد. مسئله کمینه­سازی تلفات توان در شبکه­های الکتریکی یکی از جنبه­های اصلی تحقیقات سیستمهای قدرت است. روش­های متعدد کنترلی بکارگرفته شده برای بهبود عملکرد سیستم الکتریکی وجود دارد، به منظور فرآهم آوردن مد بهینه بهره­برداری که کیفیت ولتاژ و قابلیت اطمینان سیستم الکتریکی را ارضا نماید. تلفات توان بوسیله کنترل اتوماتیک ترانسفورماتورهای قدرت و کنترل توان راکتیو تزریقی متاثر می­شود. تپ چنجر بار و خازن­های موازی مکانهایی هستند که برای کمینه­سازی تلفات توان و حفظ پروفیل ولتاژ در مقادیر مجاز در ترمینال مصرف­کنندگان مورد استفاده قرار می­گیرند. از آنجاییکه بارها مصرف­کنندگان سیستم قدرت الکتریکی با زمان متغیر هستند، فرآهم نمودن مد بهره­برداری بهینه می­تواند بوسیله کنترل تجهیزات تنظیم­کننده تحقق یابد. حداقل­سازی تلفات توان معیار اصلی این مطالعه برای تعیین بهره­برداری اقتصادی از سیستم قدرت است. مقادیر بارگذاری مدهای بهره­برداری و پارامترهای سیستم قدرت الکتریکی نمونه در نرم­افزار دیگسایلنت (DIGSILENT) وارد شده است. دیگسایلنت نرم­افزار مشاوره­ای است که سرویس­هایی با کیفیت بالا در زمینه سیستمهای قدرت الکتریکی برای بخش تولید، انتقال و همچنین توزیع و دستگاه­های صنعتی فرآهم می­کند. نتیجه هر مطالعه موردی در جداول معرفی می­شود مدلهای ریاضیاتی برای تخمین تلفات توان با استفاده از نسبت تبدیل ترانسفورماتورها و توان راکتیو تزریقی بوسیله نرم­افزار مطلب (MATLAB) مورد مطالعه قرار گرفته است. اگر ما بدانیم که چگونه تلفات کل اتفاق می­افتد، می­توانیم میزانی از بخش­های آن را کاهش دهیم

دیدگاه خروجی محور:/پایان نامه درباره تحلیل پوششی داده‌

دیدگاه ورودی محور و دیدگاه خروجی محور

قبل از بررسی روش‌های برآورد ابتدا لازم است به معیارهای برآورد ورودی محور و خروجی محور اشاره شود. این دو معیار به نتایج مشابه ولی نحوه تحلیل متفاوت منجر می‌شود و با توجه به نیاز محقق و سازمان در مورد نحوه جابجایی و تغییر در میزان داده و ستانده از لحاظ انعطاف پذیری در چگونگی این تغییرات انتخاب می‌شود.

الف) معیار ورودی محور: در جستجو پاسخ به این سوال هستیم که تا چه حد می‌توانیم از میزان ورودی‌ها بکاهیم بدون اینکه تأثیر در میزان محصول داشته باشد. در این دیدگاه هرگونه هدف گذاری بر مبنای تعدیل در ورودی‌ها صورت می‌گیرد. این معیار در واقع با توجه به وضعیت خاص بازار یا تنوع تولید و میزان فروش تعیین می‌گردد. به عنوان مثال مواردی که امکان بازاریابی و افزایش مشتریان وجود ندارد.

ب) معیار خروجی محور: در جستجو پاسخ به این سوال هستیم که تا چه حد می‌توان میزان خروجی‌ها را با همان میزان داده افزایش داد. این معیار غالباً در سازمان‌هایی که قدرت تغییر در داده های خود را ندارند کاربرد دارد. سازمان‌هایی که زیر نظر یک مرجع تصمیم گیرنده مانند دولت اداره می‌شوند. این واحدها به دنبال افزایش در میزان فروش محصولات و خدمات خود می‌باشند ولی داده های آن‌ها ثابت می‌باشد (احمد پور،1385).

2-8- تحلیل پوششی داده‌ها DEA

در چند دهه گذشته تحليل پوششي داده‌ها به عنوان يك روش مهم براي سنجش كارايي مطرح شده است. استفاده از اين روش براي ارزيابي روشي مناسب است كه بر اساس سنجش عملكرد واحدهاي تصميم گيري و رتبه بندي به تصميم گيرنده كمك می‌کند (امیری،1389). روش تحليل پوششي داده‌ها براي محاسبه كارايي هر بنگاه به يك كسر كه شامل مجموع وزني خروجی‌ها به ورودی‌ها است را در نظر می‌گیرد. فارل 1957 اولين كسي بود كه روش غیر پارامتريک را با استفاده از برنامه ريزي خطي پيشنهاد كرد. فارل با استفاده از روشي مبتكرانه اقدام به اندازه گيري عملكرد يك واحد توليدي كرد. مدل مورد بررسي وي تنها يك ورودي و يك خروجي را در نظر می‌گرفت و وي نتوانست مدل خود را در حالت چند ورودي و چند خروجي توسعه دهد. چارنز، کوپر و رودز[1] معیار فارل را توسعه دادند و مدلی ارائه دادند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت و آن را تحلیل پوششی داده‌ها نامیدند و برای اولین بار در سال 1976 آن‌را مورد استفاده قرار دادند. آن‌ها مدل CCR را ابداع کردند و بعد بنکر[2] با کامل کردن مقاله آن‌ها مدل BCC را ایجاد نمود. اين دو مقاله پایه‌ی بسياري از مطالعات تحليلي كارايي شدند و اين شاخه از علم پژوهش در عمليات به سرعت پيشرفت كرد و تحت عنوان تحليل پوششي داده‌ها ناميده شد. (طلوع،1389) نام تحلیل پوششی داده‌ها به این دلیل است که ما مرز کارایی تمام داده ایی که در اختیار داریم پوشش می‌دهیم. تحليل پوششي داده‌ها DEA براي اندازه گيري كارايي يك تعداد از واحدهاي در حال فعاليت مشابه استفاده می‌شود كه اين واحدهاي در حال فعاليت را واحدهاي تصميم گيري DMU [3]می‌نامند. در DEA عموماً براي ارزيابي كارايي هر DMU از مدل‌های جداگانه اي استفاده می‌شود. در نتيجه در تحليل كارايي، هر يك از DMU ها به طور جداگانه بر روي مرز كارا تصوير می‌شوند. DEA يك روش غیر پارامتري براي يافتن تابع توليد مجموعه اي از واحدهاي تصميم گيرنده است به عبارت ديگر، DEA يك روش غیر پارامتری است كه هيچ فرضي را در خصوص شكل تابع توليد نياز ندارد (علیرضایی،1389). تابع تولید به تابعی گفته می‌شود که برای هر ترکیب از ورودی‌ها ماکزیمم خروجی را بدهد.

[1] Charnes-Cooper-Rohdes

[2] Banker

[3] Decision Making Unit